Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sikh Rehat Maryada

Sikh gedragsregels en gebruiken
(Nederlandse vertaling vanuit het Engels het Pundjabi)
Ver : 1.11
 

 

Wat is de Rehat Maryada

De Rehat Maryada bevat de officiële sikh gedragsregels en gebruiken. In de achttiende eeuw, na de dood van Goeroe Gobind Singh, waren er een aantal niet succesvolle pogingen om een accurate versie van de sikh gedragsregels en gebruiken weer te geven en op te stellen. Deze pogingen gingen in tegen – en waren niet consistent met – een aantal principes van de Goeroes en werden door de meerderheid van de sikhs niet geaccepteerd. Te beginnen in 1931 werd er door het Shromani Gurdwara Parbandhak Committee (S.G.P.C.) een poging ondernomen om een moderne standaard Rehat (leefregels) op te stellen. (zie ook Bijlage C)

Bij dit werk waren de grootste sikh geleerden en theologen van de (20-ste) eeuw betrokken om samen de huidige versie op te stellen. Het geproduceerde document is geaccepteerd als de officiële versie die voorziet in een leidraad waartegen alle individuele sikhs en sikh gemeenschappen wereldwijd zich kunnen meten. De Rehat Maryada is de enige versie geautoriseerd door de Akal Takht, de zetel van de opperste tijdelijke autoriteit voor sikhs. De implementatie is succesvol geweest in het bereiken van een hoge vorm van uniformiteit in de religieuze en sociale praktijken van het Sikhisme.
 
Download (pdf) :  Sikh Rehit Maryada (Sikh gedragsregels en gebruiken)
 
 
Hoofdstuk I - Sikh Gedefinieerd
Hoofdstuk II – Aspecten van het Sikhi Leven
Hoofdstuk III – Individuele Spiritualiteit
Ardaas
Hoofdstuk IV - Gurduwaras, Congregatie etiquette, Rites
Hoofdstuk V - Kirtan (het zingen van hymnen)
Artikel VIII - Sadharan Path
Hoofstuk VII – Het lezen van de Goeroe Granth Sahib
Hoofstuk VIII – Het doen van offers, Wijdingen en Uitreiking
Hoofdstuk X - Geloof, Naleving, Plichten, Taboes en Ceremonies.
Artikel XVIII - Anand Sanskar (Letterlijk: Vreugdevolle Ceremonie)
Hoofdstuk XII - Onbaatzuchtig werk
Hoofdstuk XIII - Het Panth-ische (Sikh gemeenschaps-) leven
Bijlage A: Verklarende woordenlijst
Bijlage B: Inleiding tot de Engelse versie
Bijlage C: Het tot stand komen van de Rehat Maryada
Bijlage D: Inleiding tot de Nederlandse versie
 

 

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Dutch Translation by : Theodorus.C.C.M.Snellen
Translation Last updated : 10 Okt 2011
Versie : 1.11
Contributers: Vikram Pal Singh, Chattarbir Singh, Sukhwant Singh
 
See Also : Het Sikh Geloof
               Sikhisme en de Mensenrechten
               Vaisakhi van 1699
                   Goeroe Nanak Dev
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl