Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

De Khalsa

 


Ik heb mijn lichaam en geest geofferd, een offer voor de Heer. Toegewijd aan mijn lichaam en geest, ben ik een angstaanjagende wereld-oceaan overgestoken, en heb de angst voor de dood van me afgeschud. ( - Guru Granth Sahib, pagina 576)

 

Wie en wat is de Khalsa?

 “
Hij die de onverwoestbare fakkel van de waarheid altijd zal laten branden, en nooit afwijkt van een gedachte van God; hij die vertrouwt op God en hem lief heeft en hem altijd zal geloven, zelfs door een fout, in het vasten of de graven van Moslimheiligen, Hindustaanse crematoriums, of Jogis plaatsen van het graftombe; hij die de Één God en geen bedevaarten, alms-geeft, geen vernietiging van het leven, biecht, of strengheid erkent; en in wiens hart het licht van Perfecte glanst, - hij moet als een zuiver lid van Khalsa "worden erkend (Guru Gobind Singh, 10de Sikh Goeroe) 

Het word ‘Khalsa’ betekent ‘puur’, Khalsa’s zijn Sikhs die de Amrit-ceremonie hebben ondergaan (doop) die door de 10de Sikh Guru, Guru Gobind Singh in werking werd gesteld. De orde Khalsa werd aanvankelijk gecreëerd op Baisakhi Dag 30, 1699 Maart, met Guru Gobind die Singh 5 Sikhs doopt en dan beurtelings vijf Khalsa’s vraagt om hem te dopen. Na dit doopte Guru persoonlijk duizenden mannen en vrouwen in de orde Khalsa. De Khalsa doop-ceremonie wordt ondernomen als deel van degenen eigen persoonlijke geestelijke evolutie wanneer de ingewijde bereid volledig om de hoge verwachtingen van Guru Gobind Singh is na te leven. Alle Sikhs zouden om Khalsa moeten te zijn of voor die doelstelling te ijveren.

De Amrit (nectar) ceremonie betrekt de voordracht van het 'Pandhj Banies' – de sikh Gebeden, en drinken van Amrit (zoete water, geroerd met de Khanda, het zwaard van gerechtigheid) in aanwezigheid van vijf Khalsa Sikhs en Guru Granth Sahib. De ingewijde wordt geïnstrueerd in het volgende; (a) U zult nooit een haar uit uw lichaam verwijderen, (b) u zult geen tabak gebruiken, alcohol vermijden of andere bedwelmende middelen, (c) u zult geen dier slachten op de Moslim-manier, (d) u zult geen overspel plegen. De ingewijde moet de fysieke symbolen van de Khalsa op elk moment dragen en de Gedragscode van de Khalsa volgen.

Spirituele evolutie

Fase 1: Manmukh
Een egocentrisch persoon die alleen aan zichzelf denkt en materialistisch is, en niet in God gelooft.
 
Fase 2: Sikh
Iedereen die wil leren vindt de specifieke betekenis van een Sikh zoals geschreven in  Reht Maryada (Officiële Gedragscode).
 
Fase 3: Khalsa
De Totale toewijding aan Sikhism. Hij die zijn eigen ego en persoonlijkheid heeft verworpen en de gedachten aan Guru Gobind Singh aanbidt door zijn daden.
 
Fase 4: Gurmukh
Degene die mukhti (redding) heeft bereikt en totaal god-Gecentreerd is.
 
De Fysieke Geloofspunten

Kesh: Lang ongeschoren haar. Een symbool van spiritualiteit. Kesh herinnert een Khalsa eraan om zich als Guru te gedragen. Het is een teken van toewijding en groepsbewustzijn, dat de Khalsa  toewijding toont aan de wil van de God. Het lange haar is een gemeenschappelijk element van vele geestelijke profeten uit diverse godsdiensten zoals Jesus, Mozes en Boedha.

Kangha: Kam. Een symbool van hygiëne en discipline in tegenstelling tot het onverzorgde haar van ascetische personen. Een Khalsa zou zijn haar regelmatig moeten wassen en kammen als teken van zelfdiscipline.

Kara: De armband van het staal. Een symbool om de drager op ieder moment te herinneren aan terughoudendheid in zijn acties, en ter herinnering aan God.

Kachha: (or Kachera): Onderbroek. Een symbool voor zelfcontrole en kuisheid.

Kirpan: Plechtig Zwaard. Een symbool van waardigheid en dat de Sikh vecht tegen onrechtvaardigheid. Meer info

 

De Code Khalsa van Ethisch Gedrag: Een Kort Overzicht
( Zie Sikh Reht Maryada voor meer details)
 

*) De Sikh zal slechts God aanbidden. Zij zullen geen idolen, goden, godinnen of standbeelden aanbidden, en ook geen menselijke wezens.

*) De Sikh zal in geen ander godsdienstig boek buiten Heilige Guru Granth Sahib geloven, hoewel zij anderen moeten eerbiedigen en andere godsdienstige boeken voor het verwerven van kennis en voor vergelijkende studie.

*) De Sikh zal niet in kasten, onaanraakbaarheid, magie, omens, amulets, astrologie, verzoenings rituelen, plechtig haarknippen, vasten, sluiering, heilige draad, graven en traditionele doodsriten geloven.

*) Khalsa zal blijven door de Vijf K's te dragen, en zal personen respecteren met een ander geloof.

*) De Khalsa zal bidden voor hij gaat werken. Dit zal extra zijn bij zijn gebruikelijke gebeden.

*) Hoewel een Sikh zo vele talen mag leren als hij wil, moet hij Gurmukhi leren en zijn kinderen er in onderwijzen.

*) Elke man zou "Singh" aan zijn naam moeten toevoegen en elke vrouwelijke Khalsa zou "Kaur" aan haar naam moeten toevoegen. Ze mogen nooit haar van het lichaam verwijderen.

*) Drugs, tabac en alcohol zijn strikt verboden voor Sikhs.

*) Khalsa en de vrouwen zullen geen gaten in hun oren of neus maken en zullen geen contact hebben met degenen die hun dochters doden. De sikh vrouwen zullen geen sluier dragen.

*) Een Sikh moet op eerlijke arbeid leven en grootmoedig aan de armen en behoeftig geven, altijd denkend aan wat hij geeft ook wordt gegeven aan de Guru.

*) Een Sikh mag nooit stelen of gokken.

*) Behalve kachera en turban zijn er geen beperkingen op de kleding van een Khalsa, maar de kleding van een Khalsa zou eenvoudig en bescheiden moeten zijn.

*) Wanneer een Khalsa een andere Khalsa ontmoet zal hij hem begroeten door te zeggen, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh (Khalsa behoort tot God, de Overwinning behoort tot God).

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

- from www.sikhs.org

See Also :   Presentation : Kirpaan  ( External)
              -  De Kirpaan van de Sikhs (New)
              -  De Sikh Baptism
              Wij zijn geen symbolen (Dit is de briefwisseling tussen een zoon
                ( Jaskirat  - die voor een dilemma stond en wilde weten waarom hij nog
                  steeds de 5K’s zou moeten dragen in de 21e eeuw) en zijn vader.)
              -  verhaal : Levenspad van een Sikh-Geleerde Soldaat
              -  Goeroe Gobind Singh Sahib
              -  Sikh Rehat Maryada (Sikh gedragsregels en gebruiken)
              - 10 dingen die iedereen zou moet weten van het Sikhisme
 
 
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl