Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Frequently Asked Questions

 

Als er nog andere vragen zijn welke u beantwoord wilt zien in dit gedeelte, schrijf het ons dan op sikhsinholland@gmail.com

Allgemeen
De Guru Granth Sahib
Het leven en de dood
Het huwelijk in het Sikhisme
De tulband
Rechten van Sikh Vrouwen
Haar

Zorg terminale stadium & overledenenzorg

Allgemeen                                                                                 Terug naar boven

Wat betekent Ek Ongkaar ?

Ek Ongkaar betekent: GOD is een.Wat is het verschil tussen iemand die tot het Sikh geloof behoort - omdat hij/ zij is geboren als Sikh, maar niet is ingewijd en ook niet leeft volgens de regels - en iemand die niet tot het Sikh geloof behoort, maar leeft met een zuiver hart en ziel?

Gurbani zegt: van alle religies, is de beste religie meditatie (Japna of Naam-Simran); en vrome daden verrichten' (Guru Granth Sahib ji 266). Dus iemand die mediteert en GOD met zuiver hart en ziel gedenkt is trouw. Om terug te komen op jouw vraag; de Gurus zelf zeiden dat niemand door alleen maar geboren te zijn in een Sikh familie verlost zou worden, behalve als hij/ zij leeft volgens de regels die zijn beschreven in de Gurbani. Ze verwierpen de Hindu ideologie dat iemand die is geboren in een Brahmaanse familie verlost zou worden ongeacht zijn daden. Integendeel Guru ji liet de weg zien door 3 gouden regels uit een te zetten: 'Naam Japna (Meditatie), 'Kirt Karni' (Verdien de kost op een eerlijke manier) en 'Wand chakna' (Deel met anderen, Naastenliefde).

Dus als iemand geboren is binnen een Sikh gezin, wil dat nog niet zeggen dat hij/zij een zal worden met GOD, tenzij hij/zij de weg volgt die staat beschreven in de Gurbani. Hetzelfde geldt voor de niet-Sikhs; zolang ze trouw zijn aan hun geloof en goede daden verrichten kunnen ze één worden met GOD, want we zijn allemaal Gods kinderen en dragen een deel van ZIJN 'LICHT' in ons.Zijn er religieuze beperkingen?

Overspel, roken, drugs en alcohol zijn verboden.
Welke beperkingen zijn er op wat ik dragen kan?

Wanneer Sikhs de Amrit doet, moeten zij allen, niettegenstaande geslacht, zich houden aan dezelfde 5 k. Guru Nanak heeft verklaard dat iemand alleen die kleren zou moeten dragen welke de geest of het lichaam niet verontrust. De Gurus zijn ook heftig opgekomen tegen het dragen van de sluier. Eens heeft Guru Amar Das een Hindustani/Indiaan Koningin het binnengaan van de sangat geweigerd totdat ze haar sluier had verwijderd.Wie is de huidige religieuze leider van de Sikhs?

De negen opvolgers van Guru Nanak ( 1539 -1708) legden uit, ontwikkelden en pasten datgene wat geopenbaard was aan Guru Nanak, toe op concrete socio-politieke situaties. De Sikh Guru's zeggen alleen maar dat ze mensen kunnen helpen, door te leren om deze religieuze intuïtie te veredelen om het goddelijke licht van binnen te wekken. De laatste Guru verklaarde dat, in alle Sikhs hetzelfde Licht en Geest zich manifesteerde. Alhoewel de sterfelijke buitenkant veranderde, bleef de identiteit van de Geest, het licht intact. (Na de tiende Guru, werd dit Licht in bewaring gegeven in het Sikh heilige boek, de Guru Granth en de Geest blijft werken in het duurzame mystieke lichaam toevertrouwde Sikhs genaamd de Khalsa, die dit licht volgen.)


De Guru Granth Sahib                                                                Terug naar boven

Kan ik de Guru Granth Sahib lezen?

Ja. Het lezen van de Guru Granth Sahib staat open voor iedereen. Guru Amar Das werd aan de rand van Sikhism gebracht na het horen Bibi Amro (vrouw) vertelde de Gurbani.


Het leven en de dood                                                                 Terug naar boven

Waar gaat iemand naartoe na de dood? En wat is de laatste rustplaats van de ziel?

Volgens het Sikhisme kan een persoon, afhankelijk van zijn daden, één worden met GOD zelf of weer overgeleverd worden aan de cyclus van reïncarnatie.

De wereld brand in het vuur van verlangen, in hebzucht, arrogantie en zich te buiten gaande ego. Mensen gaan keer op keer dood: ze worden opnieuw geboren en verliezen hun eer. Ze verspillen hun leven tevergeefs. 3

Zij die het woord van de Guru's Shabad begrijpen zijn zeldzaam. Zij die hun egoïsme bedwingen, leren de drie werelden kennen. Vervolgens sterven zij om nooit meer te sterven. Zij worden opgenomen in de Waarheid.


Waarom wordt iemand na zijn dood gecremeerd?

Er is geen regel in het Sikhisme die zegt dat iemand na zijn dood begraven of gecremeerd moet worden. Omdat het lichaam volgens het Sikhisme slechts een medium is…. het is het licht/ de ziel ( of hoe men het ook wil noemen) dat een deel van GOD is en als eenmaal het LICHT het lichaam heeft verlaten, heeft het lichaam zelf geen spirituele betekenis en wordt terug gegeven aan de aarde/ natuur.


Het huwelijk in het Sikhisme                                                        Terug naar boven

In het Sikhisme zijn de meeste huwelijken gearrangeerd. Maar is het toegestaan om zelf je partner te kiezen?

Gearrangeerde huwelijken komen veel voor in India (waar het Sikhisme is ontstaan) en heeft niets met het Sikhisme in het bijzonder te maken. Het Sikhisme verbied een buitenhuwelijkse seksuele relaties. Een Sikh ( man of vrouw) kan altijd zijn / haar partner kiezen. Zelfs in gearrangeerde huwelijken verbiedt het Sikhisme iemand tegen zijn / haar wil te laten trouwen.
Bij een gearrangeerd huwelijk stellen ouders een jongen en een meisje aan elkaar voor en ze beslissen dan of ze elkaar aardig vinden en met elkaar in het huwelijk willen treden. De mogelijkheid bestaat dat één niet instemt en dat is ook acceptabel.Kan ik in een gearrangeerd Huwelijk gedwongen worden?

Het is Sikhs verboden om een geforceerd huwelijk te regelen van hun kinderen zonder hun toestemming.

Voor zowel zonen als dochters is het vereist om een volwassen leeftijd te hebben, zowel lichamelijk als geestelijk, alvorens zij trouwen. Dus zijn ouders het hun kinderen verplicht dat ze volledig volgroeid en opgevoed zijn. Gearrangeerde huwelijken zijn de norm voor Sikhs.

Het is Sikhs niet toegestaan om seksuele verhoudingen buiten huwelijk er op na te houden.

De Gurus beschouwd het huwelijk als een gelijkwaardig partnerschap. Guru Amar Das heeft verklaard,

"Het is niet gezegd dat zij Man en Vrouw zijn als je getrouwd naast elkaar zit, alleen zij worden Man en Vrouw genoemd, die één ziel in twee lichamen hebben"

Sri Guru Granth Sahib Ji, Pg 788Wat over een Bruidsschat?

Het is Sikhs verboden om financieel voordeel te hebben bij het trouwen van hun kinderen. Aangaande de Bruidsschat zegt Guru Ram Das ji,

" O mijn vader geeft, aan mij de Naam van de Heer God als mijn huwelijks geschenk en bruidsschat.
Enig andere bruidsschat, welke de eigenzinnige manmukhs aanbieden voor vertoning, is alleen vals egoisme en een waardeloze tentoonstelling."Mag een Sikh jongen of meisje trouwen met iemand die een ander geloof heeft dan het Sikh geloof?

Over het trouwen met iemand van een ander geloof: gedragscode van de Sikhs zegt het volgende:
Een Sikh man en vrouw behoren in het huwelijk te treden zonder na te denken over de kaste en afkomst van de toekomstige echtgenoot (-ote).

Het huwelijk in Sikhisme is belangrijk en Gurbani ( Guru Granth Sahib ji) beweert dat:

'Ze zijn niet alleen man en vrouw die samen zijn. Ze zijn man en vrouw die verenigd zijn als één in de geest.'

Dus het maakt het makkelijker als man en vrouw hetzelfde geloof hebben en dezelfde ideologie nastreven welke hen kan helpen toe te werken naar het gemeenschappelijke doel van het bereiken van de toestand van zaligheid en eenheid met de Almachtige GOD. Dus het huwelijk wordt niet alleen beschouwd als een materiele vereniging, maar ook als een spirituele vereniging en wordt dus 'Anand Karaj' ( een hele vreugdevolle ceremonie) genoemd.Is een Sikh huwelijk geldig als het alleen maar bij de regering geregistreerd is? Of alleen maar als het volgens de Sikh plechtigheden heeft plaatsgevonden?

Een Sikh ( man /vrouw) is verplicht om volgens de Anand Karaj plechtigheden te trouwen vanwege de bovengenoemde redenen en vervolgens te laten registreren.Hoe zit het met scheiden: als iemand gescheiden is, kan hij of zij hertrouwen? Of is hertrouwen alleen toegestaan als de andere partner is overleden?

Ja. Een Sikh man/ vrouw mag hertrouwen als zijn/ haar partner is overleden of nadat ze zijn gescheiden.Is het toegestaan dat iemand die een ander geloof heeft aanwezig is bij de huwelijksceremonie van een Sikh?

Iedereen ongeacht stand, ras, kleur, geslacht, etc. mag aanwezig zijn bij een Sikh huwelijk in Gurdwara.


De tulband                                                                                 Terug naar boven

Behoort een Sikh altijd een tulband te dragen tijdens het werk?

De tulband is een deel van een Sikhs leven en moet altijd gedragen worden in het openbaar. In een tulband kan een Sikh zijn lange haar bij elkaar houden en blijft het schoon. De Tulband symboliseert nederigheid, spiritualiteit, waardigheid en zelfrespect.

Een Sikh kan een dastaar dragen- ook bekend als 'putka' (sporterstulband) om te sporten. Of een dastaar kan door kinderen gedragen worden.

Aantekening: Een tulband dragen wil niet zeggen dat iemand een goeie Sikh is. Sikhisme gaat over Liefde hebben voor God in je hart en goeie daden verrichten. Zonder deze eigenschappen, is iemands buitenkant niet van betekenis. Een Koninklijk uniform moet hand in hand gaan met koninklijke daden.Hoe lang is de tulband en heeft de kleur een betekenis?

Een tulband is ongeveer 3 meter lang. De kleur heeft geen speciale betekenis. De vorm van de tulband kan variëren afhankelijk van regionale stijlen.

Waarom draagt een Sikh een tulband?

Een Sikh draagt een tulband omdat hij trots is om als Sikh herkend te worden en daarmee geïdentificeerd te worden met alle waardige leefprincipes die hij nastreeft; net zoals zijn voorouderen (ten goede van de gehele mensheid) gestreefd hebben om deze universele principes in ere te houden; zonder te letten op al hun opofferingen, tegenslagen en individuele belangen. Een sikh is iemand die zich niet zal verbergen in een passieve massa ten tijden van onrecht, maar juist gezien zijn uiterlijke kenmerken verplicht is om de universele rechten van de mens te beschermen.

N.B. Het dragen van een tulband, wil nog niet automatisch zeggen dat je een goede Sikh bent. Het Sikhisme draait om de liefde voor God hetgeen terug te vinden moet zijn in je hart en ziel maar ook in je goede daden. Zonder deze kwaliteiten is een tulband niets meer dan een doodgewone, betekenisloze hoed.


Wat is het belang van een tulband?

Voor een Sikh is een tulband gezegend en wordt het niet gezien als een petje of hoed. De Sikh Guru's hebben het dragen van een tulband voorgeschreven en hebben zelfs hun leven opgeofferd om dit recht in ere te houden. De Sikhs schrijven geen speciale betekenis toe aan de kleur of de vorm van een tulband. De vorm van een tulband kan verschillen en is soms afhankelijk van de regionale stijl.


Praktische functies van een tulband:
1. Schone haren Het dragen van een tulband vergemakkelijkt het onderhouden van je lange ongeknipte
    haar en het is een praktische methode om je haar bij elkaar te houden, zodat het niet steeds in de
    weg zit.
2. Uit respect voor God Het bedekken van je hoofd is een manier om respect te tonen voor God en de
    Guru's. Dat is ook de reden waarom de Sikhs altijd hun hoofd bedekken in een Gurdwara.
3. Historische waarde; als symbool van koninklijke waardigheid De tulband was een symbool van
    koninklijke waardigheid en werd gedragen in plaats van een kroon. In de Islamitische wereld wordt het
    nog steeds als een kroon gedragen in de nu nog bestaande monarchieën.
4. Symbool van waardigheid en zelfrespect De tulband symboliseert: waardigheid, zelfrespect en
    autonomie.
5. Symbool van zuiverheid Een tulband wordt volgens de Sikhs al sinds lange tijd beschouwd als een
    spirituele kroon. Het is de essentie van de Sikh leer en het heeft een significante betekenis binnen 
    het Sikhisme.


Rechten van Sikh Vrouwen                                                         Terug naar boven

Welke rechten heb ik als een Sikh vrouw?

Een Sikh vrouw heeft gelijke rechten als een Sikh man. Een vrouw is wel beschouwd niet ondergeschikt aan een man. Sikh doop (Amrit ceremonie) is open voor beide geslachten. De Khalsa natie is gebaseerd op gelijkheid van man en vrouw. Verschillend zijn sommige andere geloven, geen post in Sikhism is alleen voor een man gereserveerd. Een Sikh vrouw heeft het recht om een Granthi (Priester), Ragi, een van de Panj Pyare (5 geliefde), enz. te worden.Is God een Man of Vrouw?

De Guru Granth Sahib bevat vele Namen voor God, zowel mannelijk als vrouwelijk. Deze worden alle gebruikt God te beschrijven. Uiteindelijk beschouwt de Gurus God niet als man of vrouw. De Mul Mantra verklaart dat God 'Ajuni' is - Ongeboren. Dus verklarende dat God tot geen van beide geslacht behoort.Wat zegt de Guru Granth Sahib over Vrouwen?

De Guru Granth Sahib is uniek in godsdienstige geschiedenis. Het is de enige godsdienstige tekst die door de stichters van zijn geloof verzameld en gelegaliseerd werd. Het bestaat uit mooie hymns welke je leren over je geestelijkheid en doel in leven. Guru Arjan(5th Guru) verklaard dat de Guru Granth Sahib u geven zal 'Waarheid, Voldoening en Overpeinzing'. Aangaande vrouwen heeft Guru Nanak gezegd,

FIRST MEHL: De man is geboren uit de vrouw;
Binnen de vrouw wordt de man ontvangen;
met een vrouw wordt hij verloofd en getrouwd.
De vrouw wordt hem tot vriend; door de vrouw
komen er toekomstige generaties..
Als zijn vrouw sterft, zoekt hij een andere
vrouw; hij is gebonden aan de vrouw. Waarom
zou hij haar slecht noemen? Uit haar werden koningen geboren.
De vrouw is geboren uit de vrouw;
Zonder de vrouw zou er helemaal niemand zijn.
Oh Nanak, alleen maar de Heer zelf is zonder een vrouw.
De mond die de Heer steeds prijst is gezegend en mooi.
Oh Nanak, deze gezichten zullen schitterend zijn
in het Hof van de Ware Heer. II 2 II


Sri Guru Granth Sahib Ji, Pg 473
De Gurus gingen verder. Zij gebruikten de Vrouw symbolisch in de Bani om de volgeling uit te beelden.Wie is meer geestelijk, Man of Vrouw?

Sikhism verklaart dat zowel man als vrouw verantwoord bekwaam zij voor het bereiken het hoogst peil van geestelijkheid. Een bijzondere hymne in de Guru Granth Sahib verklaart,

"In alle wezens is hij zichzelf doordrongen, Zichzelf doordrongen van alle vormen van Man en Vrouw."
Sri Guru Granth Sahib Ji, Pg 605Waarom worden we bij de geboorte dan niet gelijk behandeld?

Indien dit het geval is, dan is dit tegen Sikhism. De Geboorte van een dochter of zoon is evenzeer blij voor Sikhs. De gewoonte om alleen snoepjes te geven bij de geboorte van een jongen te geven is niet Sikhism.Zijn er enkele belangrijke Sikh Vrouwen in ons Geschiedenis?

Sikh’s geschiedenis is zowel door mannen als vrouwen is gemaakt. Er zijn vele, vele bijzondere Sikh vrouwen. De Gurus vrouw leefde een zeer geestelijk en onafhankelijk leven. Mata Sundri ji leidde de Sikhs voor een lange periode nadat Guru Gobind Singh naar zijn heerlijke huis teruggekeerd was. Sada Kaur was een bekende Sikh Jathedar en bondgenote van Ranjit Singh welke het Sikh rijk mogelijk maakte in de 19th Eeuw. De lijst van belangrijke Sikh vrouwen is eindeloze. Sommige van de belangrijke Sikh Womens zijn: Bibi Bhani Ji, Bibi Ranjit KAur, Mai Bhago, Bebe Nanki Ji, Mata Gujri ji enz.


Haar                                                                                         Terug naar boven

Waarom houden Sikhs lange haren?

Alles wat wij zien rondom ons is gemaakt door god, zijnde de schepping van de natuur door de oppermachtige kracht van Hem. Hij is de schepper en heeft een ieder compleet gemaakt. Hij heeft vrouwen en mannen gemaakt hij kon geen fout maken. God heeft mannen een baard gegeven dus hij heeft een compleet man gemaakt. Vandaar dat iemand die in God gelooft behoort te houden aan Zijn Wil. Vandaar dat volgens de Sikh filosofie men haren niet dient te knippen, om aan zijn wil te houden. Dit zien wij terug in dat alle heiligen en profeten lang haar hadden, zoals alle Hindoe goden, Jezus, Boeddha, Sikh Goeroes, etc. Naast wetenschappelijk aspect ervan (iemand met lang haar heeft nooit een tekort aan Vitamine D), zit in haren een spirituele kracht. Dit vinden wij weer terug in de natuur, alleen mannelijke leeuwen hebben een baard of zie pauwen. De achternaam van de Sikh mannen, Singh, betekent trouwens ook leeuw.

Het woord Sikh betekent leerling een leerling behoort niet tegen de Wil van zijn leermeester optreden. Als God ons gemaakt heeft, zo dienen wij te blijven. De tulband is er om de haren en het hoofd te beschermen.

De betekenis van de tulband is dat degene respect heeft voor zijn medemens en zijn verantwoordelijkheid heeft voor de mensheid. Het is belangrijk hierbij met respect en vrede met anderen te leven.Waarom houden Sikhs lange haren maar geen lange nagels?

Het Sikhisme gelooft in de waarheid, eerlijkheid en vooruitgang in het leven. Nagels zijn ons door God gegeven waardoor we kunnen werken en lopen. Bijvoorbeeld, als je iets met je vingers optilt zul je de druk op je nagels zien. Nagels helpen ons ook met lopen. Als je hebt besloten om je nagels niet te knippen, zul je zien dat wanneer je werkt ze uiteindelijk zelf kapot gaan. Dus daarom staat het Sikhisme het knippen van de nagels toe.

Ook, bijvoorbeeld wanneer men in militaire dienst gaat of naar een universiteit of welke instituut dan ook zijn er enkele regels, niveau's of gedragingen aan welke elke student zich moet houden....op dezelfde wijze hebben the Sikh Guru's enkele richtlijnen gegeven om het pad van de spiritualiteit te volgen en het uiterlijk van een Sikh is een deel van dat pad. Dit uiterlijk maakt een Sikh makkelijk herkenbaar, verantwoordelijk en bewust voor zijn/haar handelingen en herinnert hem/haar aan het doel van het leven om een waardevol en harmonieus leven met de natuur te leven.

De Guru Grant Sahib (het spirituele boek van de Sikhs) zegt ook dat het uiterlijke vertoon geen nut heeft indien er geen zuiverheid is in de handelingen en daden van mensen. Dus het hebben van lange haren of lange nagels maakt niemand spiritueel of zuiver maar het is louter uit respect en liefde voor onze Guru, waarom Sikhs lange haren hebben.

Ook, geloven wij dat het onderwerpen aan zijn wil een van de belangrijkste noodzakelijkheid/eerste vereiste is voor voortgang op het spirituele pad en dat dit voortkomt uit liefde voor HEM.
 

Zorg terminale stadium & overledenenzorg                                                   Terug naar boven
 

Download : Sikhisme: zorg terminale stadium & overledenenzorg
 

Terug naar boven


Als er nog andere vragen zijn welke u beantwoord wilt zien in dit gedeelte, schrijf het ons dan op sikhsinholland@gmail.com
 

 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl