Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Leerstelling

 


Sangat en Pangat

 

De Gurudwara (de Sikh tempel) heeft een groot aantal functies en kenmerken. De twee belangrijkste zijn 'Sangat' - de congregatie and 'Pangat' - de gemeenschapskeuken, ook wel 'Guru Ka Langar' genoemd. De gemeenschapskeuken is voor iedereen bedoeld, Sikhs als niet-Sikhs, en is bedoeld om gratis eten te vertrekken aan ieder die de Sikh tempel bezoekt zonder hem of haar op enige wijze te discrimineren. De Sikh tempel is voor de gehele gemeenschap en dus niet alleen voor de Sikhs.Het is een symbool van gelijkheid & broederschap. De tempel is een plaats waar rijken en armen, geleerden en onwetenden, koningen en paupers samen in rijen zitten en dezelfde spijs met elkaar delen. De openkeuken wordt instandgehouden door de gezamenlijke bijdrage (financieel en d.m.v. vrijwilligerswerk) van de Sikh gemeenschap. De invoering van de openkeuken wordt gezien als een instrumentele institutie om gelijkheid te scheppen tussen de mensen onderling.

 
Pangat - de gemeenschapskeuken

De Gurudwara

Een Sikh tempel wordt een Gurudwara genoemd. In elke Gurudwara is de Sikh spirituele schriftuur (Guru Granth Sahib) ge´nstalleerd in de centrale hal. De Centrale hal wordt gebruikt voor de dagelijkse diensten. Elk persoon mag er komen zonder dat er gekeken wordt naar je rang, kaste, etniciteit, religie, nationaliteit etc. Maar voordat je de centrale hal mag betreden, moet je wel eerst je schoenen uit doen en je hoofd bedekken. Eenmaal binnen gekomen zal een Sikh de Sri Guru Granth Sahib benaderen en uit respect voor het spirituele geschrift buigen, waarna hij plaats zal nemen in de congregatie.

Elke Sikh, man of vrouw, mag een gebed begeleiden/ uitvoeren en de diensten uitrichten. De diensten beginnen met lofgezang met of zonder muzikale instrumenten. Het communiceren van de denkwijze van de Sikhs, de composities van de Sri Guru Granth Sahib en het  belichten van importante gebeurtenissen in de geschiedenis van het Sikhisme;

 

Van de heiligste schrijn van de Sikhs:
Harmandir Sahib in Amritsar, India.

 

vormen samen een belangrijk deel van de dienst.De dienst eindigt met 'Ardas' - een gebed, die om God's zegening vraagt voor vrede, welzijn en bescherming voor allen-. Na het gebed wordt een hymne (= Shabad, Hukamnama) geciteerd uit de Sri Guru Granth Sahib waarna "Karah Parshas' - een zoetige pudding van meel, suiker en boter - wordt gedistribueerd aan de congregatie.

Elke tempel kan herkend orden aan de 'Nishan Sahib'- een fel oranje/geel vlag met daarop een 'Khanda' afgebeeld - een dubbel zijdig zwaard. a double edged sword is erected. Het is een symbool voor spirituele als moedige karakteristieken van het Sikhisme.

Elke Gurudwara, waar dan ook, houdt zich aan bepaalde basis vereisten. Alle tempels hebben dezelfde zuiverheid. Er zijn Sikh tempels die naast een plaats van gebed ook een extra speciale plaats innemen, gezien hun historische achtergrond. De vijf belangrijkste Gurudwaras worden ook wel de vijf 'TAKHATS' genoemd -de vijf plaatsen van gezag/ authoriteit-. Deze zijn: Sri Akal Takhat Sahib in Amritsar (het hoogste autoriteit), Takhat Sri Patna Sahib in Bihar, Takhat Sri Kesgarh Sahib bij Anandpur Sahib, Takhat Sri Hazur Sahib bij Nanded in Maharashtra, Takhat Sri Damdama Sahib bij Talwandi Sabo in Punjab.

Religieuze als tijdelijke verzoeken/bevelen/verboden worden hier van tijd tot tijd in behandeling genomen om de Sikh gemeenschap te begeleiden. Deze ingrepen worden ook wel HukamNamas genoemd en hebben heel veel invloed. Het kan gezien worden als een soort 'bindend' advies aan de Sikh gemeenschap in de vorm van een persoonlijke wetgeving. Alleen jijzelf bepaalt of jij jezelf verplicht om de geadviseerde wetgeving op te volgen. Het Sikhisme kent geen priesterschap, in de zin van een aparte geestelijke klasse die zich onderscheid van de normale bevolking. Hoewel, degene die de dagelijkse diensten uitvoert wordt een 'Granthi' genoemd - een 'priester' die een tijdelijke toezichthouder is van de Sikh tempel en de Sikh congregatie, maar dus geen aparte klasse vormt. Het Sikhisme kent een roulatie systeem, i.a.w. elk gedoopte Sikh kan de functies van de Granthi overnemen. De hymne- zangers worden 'Ragis' genoemd; het zingen van hymne wordt ook wel 'Kirtan' genoemd -Het vereren van de Heer-.


Wij concluderen deze artikel met de volgenden zinnen uit het dagelijkse gebed.

'Oh God, geef ons licht,
geef ons wijsheid, zodat we kunnen begrijpen wat uw wenst.
En mogen allen (de gehele mensheid),
succes hebben in het leven door uw Gratie.'
WaheGuru ji Ka Khalsa,(Gegroet, de Khalsa(natie)van God, moge de
WaheGuru ji Ki Fateh. overwinning voor God zijn)


Het Sikhisme is een praktische religie. Het is een manier van leven, een geloof van hoop en optimisme. Zijn idealen komen grotendeels overeen met de huidige progressieve fundamenten in de samenleving. Het laat de mensheid zien, hoe je een waardige en pro-actieve leven kunt leiden in een zeer dynamische wereld. Het is daarom niet vreemd dat het Sikhisme de status van een universele wereldgodsdienst heeft gekregen; gezien het briljante 'raamwerk' van fundamentele leefprincipes in combinatie met het vereren van God en zijn creatie

 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl