Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Glossar

 

Samenvatting van Sikh termen

Amrit : (Letterlijk betekent Amrit ‘Nectar’ oftewel het heilige water van het leven) het heilige water nectar ceremonie; de nectar. Amrit betekent ook wel ‘Gurbani’ (lofzang van Guru Granth Sahib Ji).

Amritsar : (Letterlijk betekent ‘sarowar’ ‘nectar reservoir’) Amritsar is de naam van de heilige stad van de Sikhs.

Ardas : Het gebed of het gebedshandeling met beide handen tegen elkaar aan.

Baisakhi : Het nieuwe jaar en het oogstfestival van de provincie Punjab. Ook is de Baisakhi een belangrijke Sikh festival in het teken van het ontstaan van de ‘Khalsa’.

Bhangra : De populaire ‘volksdans’ van de inwoners van Punjab.

Guru : (Het woord ´Guru´ betekent letterlijk ‘leraar’) De tweede betekenis van Guru is een spirtuele leider of een heilige.

Gurdwara : (Letterlijk betekent Gurdwara ‘Guru's deur/huis’) Een Gurdwara is een gebedshuis. Het gebruik van het woord tempel of Sikh tempel voor een Gurdwara is net zo incorrect als het noemen van een Kerk een christelijke kerk en het noemen van tempel een Hindoe tempel.

Gurpurb : Guru's gedenkdag (verschijnings- of de dag dat zij heen gingen) wordt beschouwd door Sikhs als een heilige dag of een feestdag.

Guru Granth : (letterlijk betekent Granth een ‘manuscript’) Het wordt ook wel genoemd als ADI-GRANTH; betekent het originele en de eerste. Het heilige Guru Granth is niet alleen een heilige schrift van de sikhs, het wordt tevens beschouwd als de levende ‘geest’/ ‘spreekbuis’ van de Guru’s. De Sikhs beschouwen de Guru Granth als hun profeet en geven hieraan alle respect die aan een profeet toekomt.

Khalsa : (Letterlijk betekent Khalsa ‘puur’) de Sikh broederschap.

Khanda : Het embleem van de Sikh natie. Twee puntige zwaarden in het midden van een embleem.

Kaur : (Letterlijk betekent Kaur ‘Prinses’) ‘Kaur’ wordt als een achtervoegsel bij de namen van vrouwen gebruikt Bijvoorbeeld: Saheb Kaur, Kulwant Kaur

Kirtan: Het voordragen of het zingen van de ‘Shabad’ met behulp van muzikale instrumenten zoals een tabla of een Baja (harmonica).

Kesh : Kesh oftewel haren. Sikhs houden hun haren lang als een symbool van humaniteit en acceptatie van ‘Gods wil’.

Khanga: Een speciale, kleine houten kam. Het wordt gezien als het symbool van zindelijkheid en verzorging.

Kara : Een stalen armband. Het wordt gezien als het symbool van kracht, eenheid en onderworpenheid.

Kacchera : Een speciaal soort onderbroek.

Kirpan : Een kleine dolk, die door een sikh wordt gedragen als een symbool van respect, rechtvaardigheid en gezag.

Langar : De gaarkeuken, waar gratis maaltijd wordt uitgedeeld aan iedereen ongeachte de kaste, de geloofsovertuiging, de huidskleur en status. In elke Gurdwara is er ‘Langar’.

Parshad : De heilige symbolische maaltijd (zoetig). Het wordt geserveerd na het Sikh gebed of na de “Ardas’. Ook wordt het wel ‘Karrah-Parshad genoemd’.

Panth : Een georganiseerde groep van Sikhs. Ook wel ‘Khalsa Panth’ genoemd.

Panj Piarey : (letterlijk betekent het de vijf beminden/uitverkorenen - de oorspronkelijke leden van de ‘Khalsa’). Vijf personen die deel hebben genomen aan de nectar ceremonie kunnen optreden als de Panj Piarey’s.

Raagi : De professionele zanger van het heilige woord of de ‘Shabad’.

Singh : (Letterlijk betekent Singh ‘Leeuw’). ‘Singh’ wordt als een achtervoegsel bij de namen van mannen gebruikt. Bijvoorbeeld: Ranjit Singh, Parminder Singh

Sikhs : Een vrouw of een man gekozen door de ‘Khalsa Panth’ en wordt gewaardeerd als een bekwame persoon, die zelf besluiten kan nemen en beoordelingsvermogen heeft over de meeste Sikh onderwerpen.

Sangat : De ‘heilige’ congregatie in een Gurdwara.

Sabha : (Letterlijk betekent het de samenleving of een gemeenschap) ‘Singh Sabha’ betekent Sikh organisaties.

Sikh : (Het woord ´Sikh´betekent letterlijk een student of leerling) Een sikh is een lid van een religieuze groep gesticht door Guru Nanak Dev Ji in de 15e eeuw. Guru Nanak Dev Ji geloofde in één God en was een hoeder van zijn ‘beeltenis’.

Shabad : (letterlijk betekent ‘Shabad’ het ‘het woord’ ) de onthulde woorden geuit door de Guru’s; een hymne of een vers uit het spirituele geschrift.

WaheGuru : (Het woord ´WaheGuru’ betekent ‘wonderbaarlijke leraar’) Voor de Sikhs is `WaheGuru` gelijk aan ´God´, de heerser en de schepper.

See Also : Woordenlijst

 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl