Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sikh Vrouwen

Vrouwen binnen de Sikh Gemeenschap

 

Vrouwen vormen een belangrijke deel van de gemeenschap. Zij worden o.a. erg gerespecteerd voor de rol die ze spelen in de samenleving en het familieleven. India heeft een periode gekend waarin vrouwen op grote schaal ernstig gediscrimineerd werden. De geboorte van een dochter werd als tegenspoed ervaart. De Guru's keerde zich sterk tegen dit soort denken en waren grote tegenstanders van onzinnige/ absurde gebruiken zoals Sati - het levend verbranden van de weduwe samen met het lijk van haar man tijdens de crematie ceremonie -. In het Sikhisme mag de weduwe zelf bepalen of ze hertouwt of niet.
 

 

FIRST MEHL: De man is geboren uit de vrouw;
Binnen de vrouw wordt de man ontvangen;
met een vrouw wordt hij verloofd en getrouwd.
De vrouw wordt hem tot vriend; door de vrouw
komen er toekomstige generaties..
Als zijn vrouw sterft, zoekt hij een andere
vrouw; hij is gebonden aan de vrouw. Waarom
zou hij haar slecht noemen?
Uit haar werden koningen geboren.
De vrouw is geboren uit de vrouw;
Zonder de vrouw zou er helemaal niemand zijn.
Oh Nanak, alleen maar de Heer zelf is zonder een vrouw.
De mond die de Heer steeds prijst is gezegend en mooi.
Oh Nanak, deze gezichten zullen schitterend zijn
in het Hof van de Ware Heer. II 2 II

Sri Guru Granth Sahib Ji(pg 473)
 

Het Sikhisme erkent de volledige gelijkheid tussen vrouw and man in alle aspecten van het leven: politiek, sociaal en religieus

 

De Sikh geloven dat vrouwen als mannen dezelfde ziel hebben en dat de vrouw evenveel recht heeft om te lezen uit het spirituele boek en actief deel te nemen aan of het begeleiden van de spirituele congregatie. Een Sikh 'priester' kan net zo goed een vrouw als man zijn. In andere woorden, de vrouw is niet afhankelijk van de man om een Sikh tempel te begeleiden of om andere Sikhs te dopen. Kortom zij heeft even veel rechten en plichten als de man.

Sikh vrouwen dragen geen sluier (Pardaa). Het betalen van een bruidsschat en echtscheiding zijn niet toegestaan. Sikh mannen en vrouwen worden geacht zich gracieus en verfijnd te kleden.

meer :  Vrouwen in het Sikhisme (updated)

 
   
See Also : Welke rechten heb ik als een Sikh vrouw
               Bibi Amro
               Mai Bhago Kaur
               Sardarni Sharnagat Kaur
               Sardarni Sada Kaur
               Beroemde Vrouwen in het Sikhisme
               Kaurs in Crown ( External Link - Video)
 


 

 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl