Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

De Kirpaan van de Sikhs

 

 

Waarom draagt een Sikh een Kirpaan?

 

'Draag jij een wapen ?'
'Draag jij een dolk!'
'Is het wel legaal voor jou om dat mes bij je te hebben?'
Niemand weet wat een Kirpan is.

Dit zijn wat vragen gesteld door leken aan Sikhs die de Kirpaan dragen.

'Kirpaan' is samengesteld uit twee woorden.
'Kirpaa' betekend 'genade' en 'vriendelijkheid'.
'Aan' betekend 'eer' en 'waardigheid'.

De Kirpan is een gereedschap van genade om de waardigheid van anderen te bewaren.
De Kirpan vertegenwoordigd eer en gerechtigheid
De Kirpan is de manifestatie van Vaheguru’s deugden om de zwakken te verdedigen, gerechtigheid te waarborgen en tirannie en negativiteit te vernietigen.

I groet U telkens weer, O manifestatie van het zwaard bescherm me altijd met Uw genade. 37.256.” (Sri Guru Gobind Singh ji, P.295, Dasam Granth)

“Dit is geen mes dat je zou gebruiken om voedsel of andere objecten te snijden.
Dit is geen aanvalswapen te gebruiken om onschuldige mensen te vermoorden.
Dit is geen dolk of zwaard want dit kan alleen gedragen worden door diegenen die het zullen gebruiken voor het verdedigen, beschermen en behouden van de waarheid en de rechtvaardigheid.
De Kirpan is een religieus voorwerp van geloof, deel van het Sikh uniform.

“Waarom word van Sikhs verwacht de Kirpan te dragen als deel van hun uniform?” word vaak door mensen gevraagd. “Hoe kan een vredelievend persoon een Kirpan dragen?” zeggen anderen.

Sikhs zijn heiligen[1]  die de alles doordringende Vaheguru (God) in de hele schepping en alle mensen zien.

Sikhs zijn strijders, die het leger van Vaheguru vormen, bereid om de zwakken te verdedigen.

Sikhs zijn genezers, die leven in een boodschap van vrede, liefde en begrip.

"O Almachtige God, geef me deze weldaad dat ik nooit mag twijfelen in het doen van goede daden. Dat ik mag vechten zonder vrees voor mijn vijanden, en met vastberadenheid om de overwinning te behalen. Mag de richtlijn van uw glorie mijn geest leiden en laat mijn hoogste ambitie zijn het zingen van uw lof. Als het einde van mijn leven gekomen is, dat ik mag sterven vechtend op het slagveld. 231.” (Guru Gobind Singh Ji, P.240 Dasam Granth)

 

“Kijk met een enkele, onpartijdige blik, naar alles gelijk, en zie God in alles. ||7||” (Ang 833, SGGS)  

“Iemand die zich realiseert dat God diep doordringt in alles, dwaalt niet huilend opnieuw in reïncarnatie. ||9||” (Ang 1097, SGGS)

Sikhs zijn de verdedigers van India die de eer redden van Indiase meisjes tot slavinnen gemaakt door de Mughal[2] veroveraars.

Sikhs zijn de beschermers van rechtvaardigheid die vochten en stierven in vreemde landen in de twee wereldoorlogen.

Sikhs zijn de bewakers van waarheid en eer. Ze leven met een hoge morele standaard. Zij zijn het levende beeld van de Nanak Guru Gobind Singh.

“Khalsa is het leger van de onsterfelijke Heer. Khalsa is ontstaan tot welbehagen van het Opperwezen.” (Guru Gobind Singh Ji, Sarbloh Granth)

Listige mensen zeggen, “Als jullie een zwaard mogen dragen omdat dat jullie geloof is, dan kan ik een geweer dragen en zeggen dat dat een deel van mijn geloof is”.
Onwetende mensen zeggen, “De Kirpaan is niet praktisch in de hedendaagse maatschappij, Sikhs zouden met hun tijd mee moeten gaan.”.
Misleide Sikhs zeggen, “Hoe kan een Kirpan je beschermen, De 5de K, geloofs-voorwerp, zou moeten worden gewijzigd in een pistool of geweer”.

“Ik denk dat jullie het fout hebben”, zeg ik tegen al deze mensen.

“Sikhs zijn het leger van Akaal Purakh (eeuwig, allesdoordringend), dat een goddelijke missie heeft gekregen. De Sikhs leven binnen deze missie en hebben respect verworven van al diegene die hun manier van leven en hun principes hebben gezien.
Sikhi is een religie van de moderne wereld. In een wereld van intolerantie, onrecht en oorlog vertegenwoordigd de Kirpaan dat wat de moderne samenleving het meeste nodig heeft; Waarheid en Gerechtigheid.

Mijn Kirpan is geen aanvalswapen maar een wapen ter bescherming, niet om mensen aan te vallen maar om hen te verdedigen. Met een geweer kun je zonder onderscheid onschuldige en toevallige voorbijgangers raken. Een Kirpan is voor man tot man gevecht met een vooropgesteld doel en alleen te gebruiken in zeldzame uitzonderlijke omstandigheden en dan alleen als laatste redmiddel, wanneer vreedzame methoden of middelen falen

Ik verklaar:
“Mijn Kirpaan is een symbool van gratie, waardigheid en eer.”
“Mijn Kirpaan is onderdeel van mijn ‘Heilige-Strijder’ uniform verkregen van mijn Vader.”
“Mijn Kirpaan is een manifestatie van de Vaheguru, die ons herinnert aan onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid.

“Iemand die niemand schrik aanjaagt en die bang is van niemand. – zegt Nanak, luister, let op: Noem hem spiritueel wijs. ||16||” (Ang 1427, SGGS)

“Ik snap het! Dat is verbazingwekkend!” zegt de eerste persoon.
“Dat is redelijk, Mijn verontschuldiging” zegt de listige persoon.
“Wij hebben een mooi geloof, een grote gift is ons gegeven en we zijn gezegend met zo’n gift en zulke eer” zegt de afvallige Sikh.

Verberg je identiteit en je geloof niet, leer er van, beleef het en deel het met de wereld.
Schaam je niet voor de giften die je van de Guru gehad hebt. Wees er trots op.
Onthoudt broeders en zusters; jullie beeld is de manifestatie van Guru Gobind Singh Ji & Mata Sahib Kaur. Jullie zijn de Khalsa die de wereld dienen, de mensheid helpen en de waarheid verdedigen.

Ben geïnspireerd en inspireer anderen
M
ag Vahiguru jou zegenen
- Manvir Singh Ji

 

De Kirpan in de hand van een Sikh is noch een wapen, noch een zwaard, noch een dolk. Het is een voorwerp van geloof en zelfvertrouwen. Zijnde een hemels liefdadig geschenk van zijn Guru. Het is onafscheidbaar van zijn lichaam en een integraal onderdeel van zijn geloof, het Sikhisme. Het is een voorwerp voor het dienen, beschermen en respecteren van menselijke waardigheid en zelfrespect.

Een Sikh’s onvervreemdbaar recht om een Kirpan te bezitten en te dragen is erkent en geaccepteerd door alle beschaafde en ontwikkelde staten. Een paar voorbeelden: In de VS in de zaak van de Staat New York tegen Partap Singh en de staat Ohio tegen Harjinder bevestigde het Gerechtshof het recht van Sikhs om de Kirpan te dragen.

Apart hiervan werden enkele Sikhs in beschuldiging gesteld voor het dragen van de Kirpan maar gezien de jurisprudentie werden deze beschuldigingen teruggetrokken in de zaken van de staat Michigan tegen Bhagwant Singh, de staat Oregon tegen Gurpal singh, de staat California tegen Kamaldeep Singh en de staat New York tegen Kashmir Singh.

Dit fenomeen is niet alleen door de VS bevestigd maar word ook erkent in de UK, Zweden, India en Canada. De Apex Hof in Canada bevestigde het recht van Gurbaj Singh, een student, om de Kirpan in school te mogen dragen.

De Kirpan is een van de vijf ‘K’s’ verordend om the dragen door elke vrome Sikh. De andere vier zijn: kesh (ongeknipt haar), kangha (houten kam), kachhahra (onderboek) en kara (stalen armband). Maar de kirpan is niet zomaar een zwaard of wapen. De andere vier K’s, behalve de Kirpan, kunnen altijd door iedere vrome Sikh en zelfs door niet Sikh’s gedragen worden. Maar dat geld niet voor de Kirpan. Deze mag niet gedragen worden behalve na de Amrit initiatie. Alleen na deze Amrit initiatie krijgt een Sikh het recht een kirpan te bezitten en te dragen. De Sikhs gedragscode echter specificeert dat de kirpan in de schede moet zitten. Dus de Kirpan, zijnde een essentieel deel van het Sikh geloof, word alleen gedragen door geïnitieerde Sikhs en niet door alle Sikhs.

Van de vier ceremonies in het leven van een Sikh is de Amrit initiatie een belangrijke. Hierin wordt wat wel- en niet mag, duidelijk ingeprent in de geest/verstand van de zoeker en alleen nadat men is verzekerd dat de zoeker fysiek en mentaal geschikt is voor het vervullen van zijn religieuze taak word de Amrit (initiatie) voltrokken. De Goddelijke nectar (amrit) word gemaakt door met een tweezijdig snijdend zwaard in een ijzeren kom gevuld met water and ‘sugar puffs’. Amrit initiatie vraagt een vroom leven en onthouding van allerlei soorten bedwelmende middelen, roken, losbandigheid etc.

Haar gedragen als genade en zegening van de Heer word kesh.  Evenzo een zwaard gezegend met de Amrit initiatie word een kirpan. Dus een Sikh draagt geen zwaard, geen wapen, maar een gezegende kirpan die spiritualiteit, religie en morele goedkeuring, en rechten en verantwoordelijkheden verbind. Alzo geredeneerd schrijft Prof. Puran Singh, een van de grote mystieke Sikh theologen, “Iedere Sikh dient de kirpan van Guru Gobind Singh te dragen”. Als dit de kirpan van Guru Gobind Singh is hoe kan iemand zich dan oneigenlijk gebruik ervan voorstellen?

De kirpan is aldus een essentieel insigne van Sikhism. Op zich zelf kan het niet vergeleken worden met een speer, dolk, pijl of zelf vuurwapens. Een Sikh heeft geen andere keuze dan het te dragen als hij een Sikh wil blijven want Guru Gobind Singh’s gebod is ruimschoots duidelijk: Probeer me niet te ontmoeten zonder je zwaard en je haar.

 

[1] Opm: met ‘heiligen’ word hier niet bedoeld de heiligen in de Christelijke zin maar eerder vrome mensen met grote deugden en een hoge morele en ethische standaard.

[2] Het Mughal imperium was een keizerrijke Moslim macht op het Indiase subcontinent die begon in 1525

 
Waheguru ji ka khalsa Waheguru ji ki fateh

See Also  :   Sikh Tulband

                  :  Het Sikh Geloof
                  :  Facetten van het Sikh gemeenschapsleven

                  :  De Khalsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl