Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Baba Banda Singh Bahadur (1708-1716)

De eerste leider was Banda Singh Bahadur die door Goeroe Gobind Singh werd geïnitieerd en gezegend. De Goeroe stuurde hem erop uit om het land van wrede overheersers te bevrijden. Als een storm kwam Banda Singh naar Punjab, vergaarde een leger bestaande uit verschillende commando’s van onzelfzuchtige Sikhs en viel in 1710 Sirhind aan. Hierbij werden Wazir Khan en zijn regering gestraft voor hun malicieuze daden. In december 1710 werd het Khalsa leger in de velden van Sadhoura aangevallen door de Mongoolse troepen en Banda Singh slaagde erin om het Mongoolse leger te verslaan. Hij stelde Mani Singh als dienstvoorgeleider in Harmandir Sahib, Gouden Gurdwara te Amritsar.

Het was voor het eerst in de geschiedenis van India, dat na een periode van meer dan 700 jaar in Sirhind, in het hart van het Mongoolse koninkrijk, door Banda Singh Bahadur de eerste fundamenten van een Sikh koninkrijk werden gelegd. Hij gaf het land terug aan de landarbeiders en boeren en kondigde gelijkheid tussen de burgers van deze staat aan. Verder gaf hij aan dat de macht afkomstig was van de gewone mens en daar thuishoorde en niet bij de aangeboren geprivilegieerde klassen dan wel kasten zou dienen te zijn. Tussen 1711 en 1715 versloeg hij de Mongoolse troepen vele malen en veroverde een groot deel van Punjab inclusief Jamna Nagar, Saharanpur, Patiala, Ambala en andere nabij gelegen territoria van Bilaspur (plaatsen allen behorend tot het oude Punjab). Hij schafte het feodale systeem af en behandelde iedereen gelijk en rechtvaardig. Hij was de vijand van wrede overheersers, stamhoofden en grote landeigenaren die de gewone man als slaven behandelden. Hij stelde een nieuwe munteenheid in, in de naam van Goeroe Nanak en Goeroe Gobind Singh. Zo resulteerde dit in de eerste succesvolle oorlog voor vrijheid van de gewone man. De angst voor de Mongoolse angstaanjagende Gaznzvi, Temur, Babar en Aurangzeb werd door de Khalsa weggenomen. Hoewel het bestuur van Banda Singh Bahadur slechts 8 jaar duurde, had het de weg vrijgemaakt om de tirannieke overheersers weerstand te bieden en te bestrijden.

De Mongoolse keizer was razend vanwege de successen en populariteit van Banda Singh en beval zijn gouverneurs om zich te reorganiseren teneinde de macht van Banda Singh te verwoesten. De Sikhs onder leiding van Banda Singh Bahadur vochten zeer dapper en moedig en brachten in verschillende veldslagen de Mongoolse troepen grote verliezen toe. Echter waren de Mongoolse troepen talrijker (rond 100.000 soldaten) dan de Sikh soldaten (30 – 40.000 soldaten). Na een lange uitputtende beleggering die acht maanden duurde, viel op 17 december 1715 de Sikh vesting in handen van de Mongoolse troepenmacht.

Tijdens deze strijd werden tienduizenden Sikhs vermoord en Banda Singh en zijn manschappen werden gearresteerd. Banda Singh werd met kettingen vastgemaakt en in een ijzeren kooi gestopt. Zakriya Khan, zoon van de gouverneur van Lahore, had de leiding over deze gevangenen. Om indruk te maken op de keizer, pakte hij alle Sikhs die hij onderweg in dorpen kon vinden op. Ongeveer 740 sikhs werden zo gevangen genomen en er werden naast deze gevangen ongeveer tweeduizend hoofden van Sikhs op speren meegebracht naast velen karren met volgeladen hoofden van Sikhs. Zij werden allen naar Delhi gebracht. Bij de Khooni Darwaza (deur van bloed) in Delhi werden in maart 1716 dagelijks 100 Sikhs geëxecuteerd. Zelfs een 15 jarige Sikh weigerde op het smachtende verzoek van zijn moeder in te gaan om het Sikhisme op te geven en omarmde de dood. Banda Singh werd vreselijk gemarteld om hem tot de Islam te bekeren. Voor zijn ogen werd zijn vierjarige zoon gedood, diens hart eruit gehaald en deze in de mond van Banda Singh gestopt. Hij weigerde desondanks zijn geloof op te geven. Na drie maanden werd Banda Singh op 9 juni 1716 samen met enkele van zijn mannen gemarteld en geëxecuteerd.

 

     
See Also : Banda Singh Bahadur: Respect voor de plaats van Eredienst
             : Sham Singh Attari Ji
              
     

Previous

History Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl