Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Post-Goeroe periode

 


Gedurende de post-Goeroe periode kenmerkten de Sikhs zich door, op het heilige-soldaat principe gebaseerde, leiderschap, dat hen naar hun bestemmingen begeleidde. De leiders waren spiritueel verheven en hadden een onverschrokken geloof in God en in de leerstellingen van de Goeroes. Zij waren het ideale voorbeeld van de Khalsa, de heilige-soldaten en waren bovendien geschapen door de tiende leermeester. Zij waren de onzelfzuchtige en onbevreesde leiders die zelfs gedurende donkere periodes van de Sikh geschiedenis altijd tegen de tirannieke onderdrukkers vochten. Uiteindelijk leidde dit tot de glorie van de Khalsa Panth (gemeenschap van ge´nitieerde Sikhs) waarbij de Khalsa de Mongolen en Afghanen uit het huidige India en Pakistan verdreven en heersers werden van de grote Punjab.

De Sikh leiders vochten voor vrijheid van godsdienst, waardigheid, gelijkheid en menselijk broederschap. In deze donkere periode na het heen gaan van de Goeroes kregen de Sikhs te maken met wrede martelingen en vervolgingen door tirannieke overheersers, waar zij zich altijd doorheen wisten te vechten.
Hierbij is het essentieel te begrijpen dat de Sikhs vochten tegen onderdrukking en onrechtvaardigheid. Het
wezenlijke aspect van martelaarschap is daaraan verbonden; dit facet is ter bescherming van anderen, en mag dus nooit ten koste gaan van (het leven van) onschuldige mensen.

Hierna worden de belangrijkste gebeurtenissen van de post-Goeroe periode beschreven.
 

 
   
See Also : De Sikh Gurus
              
 
                                                                          

Previous

History Index

Next

 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl