Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Spiritueele Scripture

 

"The Word, the Bani is Guru, and Guru is the Bani.
Within the Bani, the Ambrosial Nectar is contained"

-Sri Guru Granth Sahib Ji, (pg. 982)

 

Alvorens de Guru Granth Sahib, het spiritual schrift van de Sikhs, te bespreken zal ik ingaan op de betekenis van het woord ‘Guru’ en enkele aspecten van het Sikhisme in het algemeen.

Het woord Guru/Goeroe is afkomstig uit India. Waar het gebruik ervan zeer populair is. Ook in Nederland wordt deze term onder andere in de pers veelvuldig gebruikt, waarbij men hiermee een yoga leraar, een specialist, een expert, spiritueel gids of een ander leermeester mee aanduid. Deze aanduidingen dient men uit het hoofd te zetten voor een volledig en diepgaand begrip van het binnen het Sikhisme, de religie van de sikhs, gehanteerd woord ‘Guru.’ Dit term wordt in het Sikhisme derhalve niet gebruikt voor een verschillende leermeesters of een sterveling in het algemeen. Het refereert niet altijd naar de Guru als mens, doch kan ook het woord of de hymne van de Guru betekenen. Het begrip Guru is eigenlijk opgebouwd uit twee termen:

Gu : duisternis en

Ru : licht

“Het universum is de tempel God, maar zonder de Guru regeert de duister alom.”

Guru wordt dus hierbij aangeduid als het licht dat alle duisternis wegneemt oftewel als een ‘verlichtende boodschapper’, ook wel omschreven als ‘Jot ’ (goddelijk licht). Guru Nanak (°1469 na Chr.), de eerste Guru van de sikhs en tevens de oprichter van de Sikh religie, was vandaar de belichaming van het goddelijk licht zoals beschreven in het spiritual schrift van de Sikhs, de Guru Granth Sahib. ‘Gur Nanak Dev Govind roop,’ (pagina 1192,Guru Granth Sahib) hetgeen vertaald kan worden als ‘Guru Nanak is de belichaming van het licht van God.’ Binnen het Sikhisme is de Guru een perfecte profeet of boodschapper van God waarin het licht van God volledig en zichtbaar verschijnt. De Guru is hierbij in harmonie met het goddelijke. De Guru, hoewel een mens in vorm, is goddelijk wat de ziel betreft. Naar buiten toe doet hij zich voor in menselijke vorm voor hen die behoefte hebben aan zichtbare en fysieke sturing. De Verlichtende Guru’s vertegenwoordigen eigenlijk “het innerlijke zelf”. Het lichaam van Guru Nanak was dan feitelijk ook een platform waarvandaan God zelf zijn boodschap overbracht via – Gurbani, het goddelijke woord. Dit aspect van het Sikh ‘Guruschap’ is essentieel voor het begrip dat dit ‘Jot ’ na Guru Nanak in de negen Guru’s die hem opvolgden verscheen en vervolgens overging in de Guru Granth Sahib. Hoewel de tien Guru’s van de Sikhs van zelf verschillende lichamen bezaten, hadden zij één dezelfde ziel, namelijk de ‘Jot ’.

Ik zal nu beknopt ingaan op enkele essentiële aspecten van het Sikhisme. Het Sikhisme is een monotheïstisch geloof en predikt het bestaan van één God. Hierbij staat het uitdragen van universele idealen, die zowel in het heden als in de toekomst van toepassing zijn op de voorgrond. Deze universele idealen zijn eerlijkheid, medelijden, nederigheid , vroomheid, sociale betrokkenheid en bovenaan respect voor andere godsdiensten. Want het gaat niet om het geloof zelf maar om de daden die men met betrekking tot die religie verricht. Volgens de Sikhs zal de ziel op grond daarvan in het hiernamaals worden beoordeeld en eventueel veroordeeld.

Guru Nanak en de negen Guru’s die hem opvolgden, toonden een schitterend voorbeeld van een spirituele levenswijze, terwijl ze toch actief en seculair deelnamen in de wereld. Hierdoor wordt volgens de Guru’s aan het eigenlijke doel van het leven (de zin van het bestaan) voldaan. Want op deze manier keert de geest van de mens terug, van waaruit zij is ontstaan (God). Hetgeen het levensdoel van iedere Sikh is. De Guru’s hebben daarom het bewustzijn van de Sikhs en vele anderen tot zo’n hoogte gebracht, dat ze één kunnen worden met God. Zij zijn de boodschappers van God en vernieuwen de oneindige wijsheid. Zij zijn universele mensen die onze geest bevrijden van fanatisme en bijgeloof, dogma’s en rituelen. Zij benadrukken de eenvoud van het geloof.

Wie is die God? Over welke God ik het hier heb staat in de “Mool Mantar” (letterlijk: de kern vers) zijnde de eerste hymne die is geschreven door Guru Nanak. De Guru Granth Sahib begint met de Mool Mantar. De vertaling van de Mool Mantar is als volgt; oorspronkelijke tekst (phonetisch) met vertaling erachter:

Ik Onkaar = Er is één God, Sat Nam = Zijn naam is waarheid, Karta Purkh = Hij is de schepper, Nir Bhau = Hij kent geen angst, Nir Vair = Hij koestert geen haat, Akaal Moorat = Hij is onsterfelijke, Ajooni = Hij staat los van geboorte en dood, Saibhang = Hij is zelf-existent/scheppend, Gur Parsaad = Hij te bereiken via de gratie van de Guru.

De Tiende Guru, Guru Gobind Singh Ji, was de laatste menselijke Guru. Hij heeft in 1708 de Guru Granth Sahib benoemd tot de permanente Guru van de Sikhs. Hij riep de Sikhs op om de Guru Granth Sahib te eren als het lichaam en geest van de Tien Guru’s.

Het spiritual schrift is geschreven in het Gurmukhi schrift (punjabi alfabet, ontwikkeld door de Guru’s) en bevat de woorden en verzen zoals deze daadwerkelijk door de Sikh Guru’s zijn uitgesproken. Guru Granth Sahib werd door de vijfde Guru, Guru Arjun Dev Ji, samengesteld en bewerkt in 1604. Gedurende het leven van de Guru’s werd het spiritual schrift gecompileerd. Dit schrift is het enige in de wereld, dat door de oprichters zelf is opgesteld.

De Guru Granth Sahib bestaat uit 1430 pagina’s. Het bevat de Bani’s (de spiritual composities) van de eerste vijf Guru’s en de negende Guru, maar ook verzen en delen van schriften van moslim (Farid, Mardana, Bhikhan, Kabir) -en Hindoe spiritualn (Dhanna, pipa, Sain, Surdas, Jaidev, Triochan, Ramanand, etc.) en zelfs de onaanraakbaren volgens het kastenstelsel van de Hindoes, zoals Namdev, Ravidas etc.. Het opnemen van teksten die behoorden tot andere religies in het spiritual schrift toon, dat het Sikhisme respect en tolerantie heeft voor alle gelovigen en spiritualn. In totaal bevat de Guru Granth Sahib 5894 ‘Shabads’ (=hymnes, spiritual verzen oftewel goddelijke instructies), die zijn opgedeeld in 31 ‘Ragas’ (=muzikale maten) – meer specifieke informatie over de Guru Granth Sahib is te vinden in de bijlage. De Guru Granth Sahib is een bloemlezing van gebeden en hymnes. Het gaat niet om de omvang van 1430 pagina’s van de Guru Granth Sahib, maar om de inhoud ervan, de Shabads, dus veeleer respect voor een goddelijke boodschap, die nu de eeuwige Guru van de Sikhs zijn. Dat is ook de reden waarom de Sikhs voor hun spiritual schrift buigen, wat vergelijkbaar is met het buigen voor de levende Guru’s.

De meeste hymnes zijn gericht aan God en beschrijven vaak de situatie van de toegewijdene: zijn aspiraties en smacht, zijn kwelling vanwege de scheiding en zijn verlagen om bij God te zijn. Het onderwerp van de Guru Granth Sahib is de waarheid; het ultieme voor een ideaal mens is namelijk een eerlijk bestaan te leiden. De basis gedachte achter de hymnes is, dat wanneer spiritual muziek oftewel ‘Kirtan’ wordt gezongen of aanhoord met toewijding en de volledige aandacht, het geweten van de mens in contact komt met God. In de Guru Granth Sahib gaan openbaring en de Raga (=muzikale maten/niveau’s) hand in hand. De Guru’s stonden positief tegenover de godsdienstige waarde van de ‘Kirtan.’ Deze spiritual muziek is een kunst die nauw verbonden is met een spirituele aspecten. ‘Kirtan’ is goddelijke muziek met een duidelijke melodie en ritme om God te eren.

De Guru Granth Sahib is een schrift van Openbaring. Het bevat de woorden van God via zijn boodschappers op aarde. De scope van het schrift is universeel. De grootheid van de Guru Granth Sahib komt niet alleen voort uit het feit dat het het spiritual schrift van de Sikhs vormt, maar ook uit het feit dat het een generiek geschrift is geschikt voor het gehele mensdom.

Het spiritual manuscript verklaart verder wat Guru Nanak verstond onder een “perfect individu” of een Gurmukh. Het is een opmerkelijk verzamelboek van spirituele kennis en onderwijzingen. Het predikt geen rituelen of plechtigheden, maar meditatie van de naam van God. De nadruk ligt steeds op het verrichten van morele handelingen, een nobele leefwijze en het werken aan het welzijn van allen. Al met al een praktische invulling van het geloof.

De Shabads van de Guru Granth Sahib hebben God weten te omvatten. De Guru Granth Sahib vormt in feite het ‘hart’ van het Sikhisme. Doordat het goddelijke licht, Jot, in volledige omvang behouden is gebleven in de Guru Granth Sahib. Voor de Sikhs is, de Guru Granth Sahib de manifestatie van de Jot van de Guru en daardoor ‘leeft’ Guru Nanak voort in de Sikh religie
 

 
Specifieke informatie Guru Granth Sahib:

Samengesteld door
o Siri Guru Arjan Dev Ji in 1604 na Chr.
Bijdrage geleverd aan het spiritual manuscript door:


o Guru Sahibaan’s
 Siri Guru Nanak Dev Ji (geb. in 1469)
 Siri Guru Angad Dev Ji (geb. in 1504)
 Siri Guru Amar Das Ji (geb. in 1479)
 Siri Guru Ram Das Ji (geb. in 1534)
 Siri Guru Arjun Dev Ji (geb. in 1563)
 Siri Guru TeghBahadur JI (geb. in 1621)
 Siri Guru Gobind Singh Ji (geb. in 1666)


o Spiritual personen
 Jai Dev (geboren in 1170)
 Shaikh Farid (1173-1266)
 Trilochan (geboren in 1267)
 Namdev (geb. in 1270)
 Sadhana (geb. in 13de eeuw)
 Ramanand (geb. in 1359)
 Kabir (1398-1494 )
 Dhana (geb. in 1415)
 Pipa (geb. in 1425).
 Sain (geb. in 15de eeuw).
 Ravi Das (geb. in 15de eeuw)
 Bhikhan (gestorven in 1574 )
 Sur Das (geb. in 1529 A.D.)
 Baini (?)
 Parmanand (?)


'De Gurbani is God en daardoor verenigt men zich met God"
Sri Guru Granth Sahib Ji, (pg. 39)
 

"De Gurbani is de naam van de Heer die ik in mijn hart draag."
Sri Guru Granth Sahib Ji, (pg.239)
 
 
See Also : Kirtan- Goddelijke lofzang
                   Français : Le Sri Guru Granth Sahib
               Waarom we Guru Granth Sahib Ji (Gurbani) zouden moeten lezen
               Sikh Gurus
               Het concept van God
               Het lezen van de Goeroe Granth Sahib
               Bhagat Namdev
               Bhagat Ravidas
               Bhagat Bhikan
               Bhagat Dhanna
               10 dingen die iedereen zou moet weten van het Sikhisme
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl