Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Sectie Drie

 

 
Hoofstuk VII Ė Het lezen van de Goeroe Granth Sahib ji
 
Artikel VIII - Sadharan Path (Het normaal, onderbroken lezen van de gehele Goeroe Granth Sahib)

a. Elke sikh dient zover mogelijk, een aparte exclusieve plek in zijn huis in te richten voor de installatie van de Goeroe Granth Sahib.

b. Elke sikh man, vrouw, jongen of meisje, dient gurmukhi te leren om de Goeroe Granth Sahib te kunnen lezen.

c. Elke sikh dient, in de ambrosial (vroege) uren van de morgen, voor het nuttigen van een maaltijd, hukam (order) te ontvangen van de Goeroe Granth. Als hij/zij hierin niet slaagt, dient hij/zij gedurende de dag enige tijd in de Goeroe Granth te lezen of eruit voorgelezen te worden. Als hij/zij dit ook niet kan doen, tijdens reizen e.d. of vanwege een andere belemmering, hoeft hij/zij zich niet schuldig te voelen.

d. Het is wenselijk dat elke sikh voortgaat met de lezing van de Goeroe Granth en deze in een of twee maanden, of over een lagere periode in zijn geheel leest.  

e. Bij het begin  van een volledige lezing, dient men de Anand Sahib (de eerste vijf en de laatste stanzas) te reciteren, de Ardas uit te voeren en hukam te nemen. Daarna dient men de Japji te lezen. 

 
Artikel IX - Akhand Path (Het ononderbroken non-stop lezen van de gehele Goeroe Granth Sahib)

a. Het non-stop lezen van de Goeroe Granth wordt ondernomen in slechte/moeilijke tijden of bij gelegenheid van grote blijdschap en vreugde. Het duurt ongeveer achtenveertig uur (in het Engels vaak langer - 72 uur). Het non-stop lezen betekend continue ononderbroken lezen. Er moet duidelijk en correct worden gelezen. Het te snel lezen, zodat de luisteraars de inhoud niet kunnen volgen, komt neer op oneerbiedigheid ten opzichte van het Schrift. Het lezen dient correct en duidelijk te zijn door voldoende aandacht te geven aan zowel klinkers, als medeklinkers ook als dit betekend dat meer tijd nodig is om het geheel te completeren.

b. Welke familie of congregatie dan ook die een non-stop lezing onderneemt dient deze zelf uit te voeren met behulp van zijn leden. familie, vrienden, etc. alle tezamen. Het aantal lezers is niet voorgeschreven.

Als iemand zelf niet kan lezen dient hij te luisteren naar het voorlezen van een competente lezer. Echter het dient nooit toegestaan te worden dat de lezer in zijn eentje doorgaat met lezen terwijl geen van de leden van de congregatie of familie naar de lezing luistert. De lezer dient voorzien te worden van voedsel en kleding naar de beste mogelijkheden van de gastheer. 

c. Het plaatsen van een gharaa (aarden water pot), een ceremoniŽle (boter-vet) lamp, kokosnoot etc. in de buurt van de lezer en tijdens het verloop van het ononderbroken lezen of het houden van een andere lezing uit de Goeroe Granth Sahib, of lezing van andere geschriften tegelijkertijd of tussendoor is manmat (strijdig met de gurmat, leer van de Goeroe).

 

Artikel X - Het beginnen van de Lezing ( Sadharan - of Akhand Path)
 
Bij aanvang van het onderbroken of ononderbroken lezen van de hele Goeroe Granth Sahib dient de heilige pudding (Karhah Prashad) eerst als offer te worden geplaatst. Daarna, na het voordragen van de Anand Sahib (zes stanzas) en het uitvoeren van Ardas, dient hukam (order) te worden ontvangen. Daarna kan het lezen te beginnen.

 

Artikel XI - Het beŽindigen van de Lezing ( Bhog)
 

a. De lezing van de hele Goeroe Granth Sahib (al of niet ononderbroken) kan worden afgesloten met het lezen van de Mundawani of de Rag Mala al naar gelang de plaatselijke traditie (Omdat er binnen de Panth over dit onderwerp verschil van mening bestaat, dient niemand het te wagen een kopie van de Goeroe Granth Sahib te schrijven of te drukken zonder de Rag Mala). Daarna, na het reciteren van de Anand Sahib, dient de Ardas van het beŽindigen van de lezing te worden uitgevoerd en dient de heilige pudding (Karhah Prashad) te worden uitgedeeld.

b. Bij het beŽindigen van de lezing dienen offergaven, zoals romalas, chaur, baldakijn en andere zaken ten behoeve van de Panth, ten dienste van de behoeftes van de Goeroe Granth Sahib naar vermogen te worden gedaan.
 
 

Hoofdstuk V - Kirtan (het zingen van hymnen)

Hoofstuk VIII Ė Het doen van offers, Wijdingen en Uitreiking

 

See Also   :  Concept Van God
              :  Spiritual Scripture 
              :  Waarom we Guru Granth Sahib Ji (Gurbani) zouden moeten lezen

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl