Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sikhisme en Gatka

 

 

Gatka is een oude krijgskunst die duizenden jaren geleden al beoefend werd in Noord-India. Hoewel het zwaard als basis wapen gebruikt wordt, zijn er nog vele andere wapens die de Gatka-meesters tot hun beschikking hebben. Vandaag de dag wordt deze kunst uitsluitend door Sikhs beoefend die de complexe technieken generaties lang aan elkaar hebben doorgegeven sinds hun zesde Goeroe, Goeroe Hargobind Ji.

Gatka is een compleet systeem van krijgskunsten dat spirituele, mentale en fysieke vaardigheden, in gelijke porties, gebruikt. Zo worden de Gatka-leerlingen geholpen om volledig bekwaam te worden in zelfverdediging en de verdediging van anderen.  

 

 

Naast het aanleren van defensieve vaardigheden, worden de leerlingen door middel van Gatka ook geholpen met andere aspecten van hun leven: hun geest wordt alert, hun lichaam wordt in perfecte conditie gehouden en hun ziel wordt onverschrokken, medelevend en rustig.

De technieken die gebruikt worden zijn vooral effectief voor verdediging en aanval, maar ze zijn ook erg spectaculair om te zien. De kunst van Gatka bevat een serie van allesomvattende gevechtstrainingen waarin verschillende systemen van gewapende en ongewapende duels voorkomen en waarin wapens zowel defensief als ook aanvallend gebruikt worden. Het doel van de gevechten is de coördinatie van geest en lichaam met behulp van het mediteren op spirituele versen van Gurbani, een holistisch systeem waarin het karakter en de morele houding van een leerling wordt gevormd.

Gatka Goeroe, Goeroe Gobind Singh leidt het Khalsa leger naar de strijd.

 
Introductie
 
Gatka is de traditionele krijgskunst van de Sikhs. Het is gebaseerd op het basisprincipe van eenwording van de gedachte, het lichaam en de geest in een levensritme dat een “heilige soldaat” zodanig traint dat de leerling zichzelf of haarzelf kan verdedigen.
Tijdens het leren van deze kunst gaat men van ongewapende gevechten naar gevechten waarbij verschillende ‘shastars’ (wapens) gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn kirpans, stokken, lathis, marotis, klemmen en bijlen.

Het eerste wapen dat een leerling gebruikt is een stok, meestal gemaakt van bamboe. Deze wordt soms ‘marati’ genoemd. Met deze stok leert de leerling alle fysieke basisbewegingen en de mentale houding die vereist is. Als de leerling deze technieken eenmaal beheerst, kunnen deze toegepast worden met behulp van andere wapens. Het aantal wapens dat gebruikt kan worden hangt af van de mate van ervaring van de leerling.

Sommige wapens worden niet gebruikt tijdens de gevechten, maar worden enkel gedragen door de leerling/meester ter verdediging. Deze worden ofwel in de ‘kamar kasa’ (riem) gedragen of rond de ‘dastars’ (tulband) zoals bijvoorbeeld de ‘chakar’ (metalen ring).

Betekenis van het woord ‘gatka’ en de techniek
Sikh mannen die gatka beoefenen in Anandpur Sahib tijdens het Hola Mahola Festival.

Het woord Gatka verwijst eigenlijk naar de houten stok die gebruikt wordt tijdens trainingen. Deze stok heeft een handvat en wordt ‘soti’ genoemd. De gehele krijgskunst is gebaseerd op het correcte gebruik van een enorme reeks handwapens. Wat in de basis van de kunst thuishoort is de ‘panthra’, wat verwijst naar de vorm, coördinatie en methode van het in perfecte eenheid bewegen van de voeten, armen en wapens.

De gatka techniek start met een simpele 4-staps beweging die de panthra wordt genoemd. Dit is een balans en coördinatie oefening die veelvoudig geoefend moet  worden. De beweging vereist het gebruik van beide handen als een eenheid en maakt de leerling even vaardig met de linker als met de rechterhand. Deze basisbeweging wordt gebruikt bij alle wapens en zorgt dat de leerling een  onberispelijke balans leert beheren.

Gatka wordt normaalgesproken aangeleerd met een ritmische begeleiding en het doel is om vloeibare, natuurlijke bewegingen te maken, zonder aarzeling of bezorgdheid. Alle bewegingen, inclusief de aanvallende en blokkerende, zijn gebaseerd op de positie van de handen, voeten en wapens. Om het gebruik van deze wapens aan te leren worden speciale methodieken gebruikt.

De panthra oefening is een vloeiende, non-stop beweging en er zitten geen specifieke vooraf bepaalde bewegingen (zoals bijvoorbeeld bij karakte) in Gatka. In plaats daarvan worden de methoden van bewegen, draaien, stoppen, aanvallen en verdedigen aangeleerd en de toepassing hiervan hangt af van de omstandigheden. De panthra oefening wordt meestal uitgevoerd tijdens het zingen van het Jaap Sahib Bani gebed. Tegelijkertijd wordt er een drie-maats-ritme gespeeld door een drummer. Dit helpt bij het ontwikkelen van een natuurlijke, vloeiende coördinatie. Gatka maakt gebruikt van dezelfde “ritme-cyclussen” als dat het Jaap Sahib Bani gebed doet. 
 
Kunst
Elke gevechtstraditie (Bir Bidiya), vaardigheid, geloof of kunst die niet voordelig is voor de beoefenaar en tegelijkertijd ook voor de maatschappij, is geen krijgskunst. Het volgende moet aanwezig zijn om iets een krijgskunst te kunnen noemen:
 
·         Gedisciplineerde training
·         Een morele filosofie
·         Toewijding en een gevoel van plicht en respect, waarbij balans tussen en begrip van cultuur en krijgskunst aanwezig is.
 
Een krijgskunst wordt beoefend en onderwezen op een manier die waardevol is op ieder moment en tijdens alle plichten in het leven. De principes van plichten in de levensloop zijn voor iedereen hetzelfde. Het belangrijkste doel is het bereiken van een balans tussen de innerlijke en omgevende elementen. 
 

Sikhisme en Gatka

Gatka werd succesvol gebruikt door de Sikhs tijdens de 16e en 17e eeuw in talrijke strijden tegen de Mughal krachten. Uiteindelijk hebben de Sikhs overwonnen en ze creëerden een nieuwe, tolerante heerschappij in Punjab (het “Land van de Vijf Rivieren”), een regio in wat nu India is en Pakistan.

De Sikhs beheersten Gatka en perfectioneerden het gebruikt hiervan tijdens de strijd. Vele honderden strijden zijn gewonnen door de Sikhs, ondanks dat er meestal minder Sikhs waren dan tegenstanders. De Gatka technieken werden gecombineerd met de spirituele oefeningen van de Sikhs om een perfect vechtsysteem te ontwikkelen. In documenten is terug te vinden dat tegenstanders de “ontzagwekkende strijdheiligen” vaak vervloekt hebben omdat de Sikhs er waren.  

 
See Also : SikhiWiki: Jaap Sahib (external)
               Jaswant Singh Parwana - Jaap Sahib Viakhya

All rights reserved (c) www.sikhs.nl