Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Namdev

Bhagat Namdev Ji
 
 

Bhagat Namdev ji: De naam van God was altijd op de lippen van Bhagat Namdev. Hij werd door de koning geroepen om wonderen te verrichten. Bhagat Namdev weigerde dit verzoek en werd voor een dronken olifant geworpen om verplettert te worden. God redde Zijn eigen heilige. Bhagat Namdev besteedde de laatste dagen van zijn leven in het dorp Ghuman, in het huidige district Gurdaspur, Punjab (India).

Bhagat Namdev, een heilige uit Maharashtra, componeerde poëzie van uiterste devotie in zowel Maharathi, als Hindi. Zijn Hindi vers en zijn uitgebreide bezoek aan Punjab voerden zijn bekendheid ver voorbij de grenzen van Maharashtra.

Maar liefst 61 van zijn verzen werden opgenomen in het Spirituele Schrift van de Sikhs, de Guru Granth Sahib. Deze verzen, shabads, delen als gemeenschappelijk kenmerk dat ze de Ene Oppergod vereren, dit in tegenstelling tot zijn vroegere vers dat sporen van verafgoding vertoont en 'saguna' bhakti.

In de loop van zijn spirituele queeste verwerd Namdev van een aanbidder van het Goddelijke in concrete vorm, tot een toegewijde van de vormeloze (nirguna) geworden.

Volgen de algemeen geaccepteerde versie van gebeurtenissen, was Namdev geboren in 1270 AD. Zijn vader was Damasheti, een kleermaker uit de lagere kaste, en zijn moeder, Gonabai, in het dorp Narasi Vamani, in Satara district van Makarashtra. Namdev werd op jonge leeftijd gehuwd met Rajabai, dochter van Govindasheti Sadavarte. Hij had vier zonen en een dochter. Onder invloed van Sint Jnanadeva, was Namdev bekeerd tot het bhakti pad (het pad der meditatie). Vitthala uit Pandharpur was nu het object van zijn devotie en hij besteedde een groot deel van zijn tijd in aanbidding en kirtan, veelal zijn eigen composities zingende. In gezelschap van Jnanadeva en andere heiligen, trok hij het land door and kwam later naar Punjab, waar hij, naar men zegt, meer dan twintig jaar in Ghuman leefde, in het district Gurdaspur, waar een tempel in de vorm van samddh zijn herinnering tot op de dag van vandaag in ere houdt.

De tempel was gebouwd door Sardar Jassa Singh Ramgarhia en het reservoir er omheen gerepareerd door Rani Sada Kaur, de schoonmoeder van Maharaja Ranjit Singh. Toen hij in de vijftig was vestigde Namdev zich in Pandharpur waar hij een groep toegewijden om zich heen verzamelde. Zijn abhangas, toegewijde liederen, werden erg populair, en mensen dromden samen om naar zijn kirtan te luisteren. Namdev's liederen zijn verzameld in “Namdevachi Gatha” die ook het autobiographische gedicht 'Tirathavali' bevat. De overlevering schrijft meer dan tweeduizend hymnes aan hem toe, maar het eigenlijke aantal lijkt de honderdvijftig niet te overschrijden, wanneer men de overlevering in de Guru Granth Sahib telt. Namdev overleed in 1350 nChr., volgens de ene overlevering in Pandharpur, en volgens een andere in Ghuman, in Punjab.

sabh ko thae rai vas agam ag ocharaa ||
Everyone is under Your power, O inaccessible, unfathomable Lord.
 
thoo bhagathaa kai vas bhagath aa thaa n thaer aa ||10||
You are under the control of Your devotees; You are the strength of Your devotees. ||10||

- Guru Granth Sahib ji, pg 962

     
See Also : sakhi (Verhaal): Bhagat Namdev in de Tempel
               Ontwortelen Kastensysteem
               sakhi (Verhaal): Bhagat namden ji en een hond
               sakhi (Verhaal): Bhagat Trilochan en Bhagat Namdev ji
 
              
     

Previous

Main Index

Next

 

   

All rights reserved (c) www.sikhs.nl