Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Kirtan- Goddelijke lofzang

 

Kirtan heeft binnen het Sikh geloof een hele speciale betekenis. Kirtan, namelijk het reciteren van de hymnen uit het heilige schrift (Guru Granth Sahib) van de Sikhs is onafscheidelijk verbonden met hun geloofsovertuiging.

Na tien levende Gurus/profeten te hebben gehad is de Guru Granth Sahib de eeuwige leermeester van de Sikhs. Na tien menselijke Gurus te hebben gehad vormt deze namelijk de eeuwige leermeester voor de Sikhs.

 

In de Guru Granth Sahib gaan openbaring en de Raga (=muzikale maten) hand in hand. De Gurus stonden positief tegenover de godsdienstige waarde van heilige muziek of Shabad Kirtan en legden de nadruk op een continu gebruik van deze heilige muziek om goddelijke blijdschap te bereiken.

Deze heilige muziek is een kunst die nauw verbonden is met spirituele aspecten. Kirtan is goddelijke muziek met een duidelijke melodie en ritme om God te eren. Het doel van Kirtan is de ziel van een individu in een gelijke maat en in verbinding met God te brengen.

In totaal bevat de Guru Granth Sahib 5894 Shabads (=hymnen of heilige verzen), die zijn opgedeeld in 31 Ragas. De eerste vers is de Mool Mantar (of Mantra), zijnde de basis vers, gevolgd door het dagelijkse gebed, de Nitnem, bestaande uit drie delen: Japji, Sodar en Kirtan Sohila. De overige verzen zijn onderverdeeld op basis van hun individuele Ragas, die begint met Sri Raga en eindigt met Jai-jiwanti.

 
 
See Also :   Listen/Download Kirtan
             -  Wat Gurbani Zegt Over ?
             -  Shabad Guru ( Engels)  
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl