Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

De Sikh Doop

 
Khalsa betekent:
Dat je een deel bent van het licht (de Almachtige)
 

De Sikh Doop

 


Een gedoopte Sikh wordt ook wel een 'Khalsa' genoemd. 'Khande batte ki pahul' (= 'Amrit'- de Sikh inwijding) is een 'must' voor elke Sikh. Er is geen voorgeschreven minimum of maximum leeftijd om gedoopt te worden. Een ingewijde Sikh belooft zich standvastig te houden aan de leefprincipes van zijn geloof en aan de gedragscode, zo voorgeschreven door de leermeesters (de Gurus). Elke man of vrouw van welke nationaliteit, ras, sociale klasse (etc) dan ook heeft het recht om gedoopt te worden tot 'Khalsa', zolang hij of zij zich kan vinden in de leefprincipes van het geloof en bereid is actief deel te nemen in het Sikh- gemenebest - de 'Khalsa Panth'.


 
De Gedragscode van de Sikhs
De gedragscode van de Sikhs wordt het "Sikh Rehat Maryada" genoemd. Het is gebaseerd op de leer van de 'Sri Guru Granth Sahib', Sikh fundamenten en Sikh opvattingen.

Deze regels hebben als doel om religieuze ceremonies overal ter wereld op uniforme wijze plaats te laten vinden en het bekrachtigen van zelfdiscipline. Geen Individu noch organisatie, hoe important ook, heeft het recht om deze regels te hervormen of nieuwe regels te introduceren. De vertegenwoordigers van de Sikh gemeenschap 'Khalsa Panth' -de gemeenschap van actieve volgelingen van de Guru's in form van de vijf Geliefde ('Panj Payare').

Alle verslavende middelende zoals alcohol, tabak, etc in al zijn toxische vormen zijn ten strengste verboden, hetzelfde geldt voor het klippen van je haar (waar dan ook op je lichaam). Overspel wordt als een zonde beschouwd. Een Sikh moet andermans vrouw beschouwen als zijn zus of moeder en andermans dochter beschouwen als zijn eigen dochter. Deze regels gelden voor Sikh mannen als vrouwen.
 
‘Wie dan ook die zichzelf/haarzelf een volgeling van de Ware Goeroe noemt,
dient in de vroege ochtend te verrijzen en te mediteren over de Naam van God.
Hij/Zij zou moeten trachten een bad te nemen in de Poel van Nectar (Gurbani), in de vroege ochtend.
Door herhalen van de Naam van God conform Gods instructies, worden zijn/haar zonden eruit gewassen.
Vervolgens bij zonsopgang dient hij/zij Gurbani (Woord van God) te reciteren en te mediteren over de Naam van God,
terwijl men aan het werk is of aan het uitrusten is.’
- Guru Granth Sahib, Pg 305
 
 
See Also :   De Khalsa
              Wij zijn geen symbolen
              -  De Kirpaan van de Sikhs
              -  Vaisakhi van 1699
              -  Sikh Rehat Maryada (Sikh gedragsregels en gebruiken)
              -  De Gurus en Vaisakhi 1699
              -  Presentation : Kirpaan  ( External)

All rights reserved (c) www.sikhs.nl