Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Jaap Sahib

 
 
See Also : Listen/Download Jaap Sahib
                - Listen/Download Jaap Sahib Part 1 ( Met Engelse vertaling)
                - Listen/Download Jaap Sahib Part 2 ( Met Engelse vertaling)
                - Listen/Download Jaap Sahib Part 3 ( Met Engelse vertaling)
 
 

Jaap Sahib is een eeuwig klassiek werk van de tiende Goeroe, de tiende Nanak, Goeroe Gobind Singh Sahib. De taal van Jaap Sahib is een klassiek werk met woorden en samenstellingen uit het Sanskriet, Brij Bhasha, Arabisch en Perzisch. Jaap Sahib is ťťn van de panj (vijf) banis die de Sikhs iedere ochtend horen te zingen/reciteren.

De tekst van deze Bani is een beetje moeilijk omdat bijna niemand alle talen kent die erin voorkomen. Goeroe Sahib was een grote theoloog, geleerde, musicoloog en strijder. Jaap Sahib is een voorbeeld van zijn esthetische smaak en kunde. In bijna alle verzen wordt God in negatieve termen beschreven. Bij voorbeeld: achhaed hai, abhaed hai. In andere verzen wordt Hij beschreven als degene die voorbij het begrip van de menselijke geest gaat. Iemand die alwetend en almachtig is. Goeroe Sahib heeft een mooi pad van liefde, herinnering en realisatie van de Heer gecreŽerd. Het is een ritmische hymne, gecomponeerd als een ketting met parels en edelstenen prachtig rond een touwtje geweven: het touwtje is de Opperste God, de parels en edelstenen zijn Zijn attributen en Zijn gloriŽn zijn slechts een voorbeeld hiervan. 

 

Jaap Sahib

God die …ťn is, is realiteit door de zegeningen van de Ware Goeroe.
De prachtige God heeft altijd gezegevierd.
Om gereciteerd te worden.
Verteld door de Heilige mond van de tiende Goeroe.
Naam en stijl van het vers. Door de zegen van God.
God is zonder enig teken, kleur, kaste of credo.
Niemand kan enige uitleg geven over Zijn vorm, kleding, overzicht en complexiteit.
De vorm van God is stabiel, Hij is Zelf verlicht met onmetelijke kracht.
God is de Koning van miljoenen koningen en de Koning van de koningen van de goden.
God is de Heer van drie werelden (land, lucht en water). Niet alleen goden, mensen en demonen, maar de hele plantaardige wereld kondigt aan dat niemand gelijk is aan God.
Niemand kan al Uw namen uiten. Wijze mensen die Uw deugden realiseren, roepen U op dezelfde manier.

Bhujang Prayat Chhand.

Begroeting aan de Onsterfelijke. Begroeting aan de Medelevende.
Begroeting aan de Vormloze. Begroeting aan de OngeŽvenaarde. (2)
Begroeting aan de Ongeklede. Begroeting aan God die boven portrettering uitstijgt.
Begroeting aan de Onstoffelijke. Begroeting aan de Ongeborene. (3)
Begroeting aan de Onneembare. Begroeting aan de Onverwoestbare.
Begroeting aan de God die boven een naam uitstijgt. Begroeting aan de God die boven plaats uitstijgt. (4)
Begroeting aan de God die boven daden uitstijgt. Begroeting aan de God die boven gebruikelijke nalevingen uitstijgt.
Begroeting aan de God die boven een naam uitstijgt. Begroeting aan de God die boven een thuis uitstijgt. (5)
Begroeting aan de Onneembare. Begroeting aan de Onverschrokkene.
Begroeting aan de Onveranderlijke. Begroeting aan de Feilloze. (6)
Begroeting aan de God die boven kleur en vorm uitstijgt. Begroeting aan de God die boven het begin uitstijgt.
Begroeting aan de Onbevattelijke. Begroeting aan de Onbegrijpelijke. (7)
Begroeting aan de Onbevattelijke. Begroeting aan de Onverwoestbare.
Begroeting aan de Bevrijder. Begroeting aan de Onschatbare. (8)
Begroeting aan de Unieke. Begroeting aan de Veelsoortige.
Begroeting aan de God die boven ieder element uitstijgt. Begroeting aan de God die geen enkele Vernietiging nodig heeft. (9)
Begroeting aan de God die boven iedere rituele ceremonie uitstijgt. Begroeting aan de Onbetwistbare.
Begroeting aan de God die bij geen enkel land hoort. Begroeting aan de Ongeklede. (10)
Begroeting aan de God die boven een naam uitstijgt. Begroeting aan de God die boven ieder sensueel verlangen uitstijgt.
Begroeting aan de Onbelangrijke. Begroeting aan de Ongekneusde. (11)
Begroeting aan de Onwrikbare. Begroeting aan de Onbelangrijke.
Begroeting aan de Onzichtbare. Begroeting aan de Gene waar je niet langs kunt. (12)
Begroeting aan de Immuniteit. Begroeting aan de God die niet als standbeeld uitgebeeld kan worden.
Begroeting aan de God die in alle drie de werelden gerespecteerd wordt. Begroeting aan de Schathouder. (13)
Begroeting aan de Onbegrijpelijke. Begroeting aan de Onveranderlijke.
Begroeting aan de Bron van alle drie de Opperste Deugden. Begroeting aan de Onschepbare. (14)
Begroeting aan de God die van al het plezier geniet. Begroeting aan de Immanente.
Begroeting aan de God die boven kleur uitstijgt. Begroeting aan de Onverwoestbare. (15)
Begroeting aan de Gene waar je niet langs kunt. Begroeting aan de Onimiteerbare.
Begroeting aan de Onmeetbare Oceaan. Begroeting aan de God die boven iedere steun uitstijgt. (16)
Begroeting aan de God die boven iedere kaste uitstijgt. Begroeting aan de Heer.
Begroeting aan de God die boven iedere religie uitstijgt. Begroeting aan de Prachtige. (17)
Begroeting aan de god die bij geen enkel land hoort. Begroeting aan de Ongeklede.
Begroeting aan de God die boven ieder specifiek huis uitstijgt. Begroeting aan de God die door geen vrouw gebaard kan worden. (18)
Begroeting aan de Brandblusser van ons allen. Begroeting aan de God die goed is voor iedereen.
Begroeting aan de God die aanwezig is in iedere vorm. Begroeting aan de Medelevende van iedereen. (19)
Begroeting aan de Moordenaar van iedereen. Begroeting aan de Schepper van iedereen.
Begroeting aan de Brandblusser van iedereen. Begroeting aan de Ondersteuner van iedereen. (20)
Begroeting aan het Unieke object van verering. Begroeting aan de Onvoelbare.
Begroeting aan de Ongeborene. Begroeting aan de Onimiteerbare. (21)
Begroeting aan de Alomtegenwoordige. Begroeting aan de Immanente.
Begroeting aan de God die in elke kleur zit. Begroeting aan de Vernietiger van allen. (22)
Begroeting aan de Moordenaar van de dood. Begroeting aan de Oceaan van goedheid.
Begroeting aan de Kleurloze. Begroeting aan de Onsterfelijke. (23)
Begroeting aan de Vijand van de oude leeftijd. Begroeting aan de Schepper van allen.
Begroeting aan de God die het hele spel van het universum speelt. Begroeting aan de God die vrij is van alle banden. (24)
Begroeting aan de God zonder uitrusting en verwanten. Begroeting aan de Onverschrokkene.
Begroeting aan de Medelevende. Begroeting aan de God die zijn zegen geeft. (25)
Begroeting aan de Oneindige. Begroeting aan de Trancendentale.
Begroeting aan de Liefde. Begroeting aan de Hoogste van allen. (26)
Begroeting aan de Vernietiger van allen. Begroeting aan de Ondersteuner van allen.
Begroeting aan de Schepper van allen. Begroeting aan de Moordenaar van allen. (27)
Begroeting aan de grootste Yogi der yogiís. Begroeting aan de Vleselijke der plezieren.
Begroeting aan de God die goed is voor iedereen. Begroeting aan de Ondersteuner van allen. (28)
 

Chachri Chhand - Door de zegen van God.

God is Vormloos, Ongewedijverd, Onbeweeglijk en Ongeschapen. (29)
God stijgt uit boven portrettering, kleding, naam en vleselijke lust. (30)
God is Ondoordringbaar, Onvoelbaar, Onneembaar en zonder wanhoop. (31)
God is gerespecteerd in alle drie de werelden, Hij is alle schatten, de bron van alle deugden en is Ongeschapen. (32)
God stijgt uit boven kleur, vorm en begin. Hij is onzichtbaar en Ongeboren, maar de Bron van alle leven. (33)
God is Ongeboren, zonder kaste en credo, Hij is zonder substantie en ongeneigd. (34)
God is Ondoordringbaar, Onverwoestbaar, Onweerlegbaar en Onbetwist. (35)
God is Onmeetbaar, Companion van allen en Vrij van alle wereldse verstrikkingen en banden. (36)
God stijgt uit boven kennis, Ongrijpbaar, Onsterfelijk en Vrij van alle banden. (37)
God is Transcendentaal, stijgt boven taal uit, Oneindig en Transcendent. (38)
God stijgt uit boven portettering, kith en verwanten, steun en Hij is Onwaarneembaar. (39)
God is Onoverschrijdbaar, Ongeboren, Onsubstantieel en Onmeetbaar. (40)
God is Onzichtbaar en Onoverschrijdbaar. Hij stijgt uit boven rituele ceremonies en is Onbetwistbaar. (41)
God is Ondoordringbaar, zonder wanhoop, Onschudbaar en Onmeetbaar. (42)
God is Onmeetbaar, alle Schatten en Veelsoortig, maar toch Uniek. (43)

Bhujang Prayat Chhand.

Begroeting aan God die overal gerespecteerd is. Begroeting aan alle Schatten.
Begroeting aan de God der goden. God is Inherent en Mysterieus. (44)
Begroeting aan de Moordenaar van de dood. Begroeting aan de Ondersteuner van alles.
Begroeting aan de Alomtegenwoordige. Begroeting aan de Onbegrijpbare. (45)
God is de Onstoffelijke Meester van allen. God is ongestreden en Vernietiger van allen.
Begroeting aan het Licht van alle zonnen. Begroeting aan de Gerespecteerde van alle gerespecteerden. (46)
Begroeting aan het Licht van alle manen. Begroeting aan het Licht van alle zonnen.
Begroeting aan de Schepper van alle liederen. Begroeting aan de Schepper van alle tonen. (47)
Begroeting aan de grootste Danser. Begroeting aan het zoetste muzikale geluid van alle muziek.
Begroeting aan de grootste Drummer. Begroeting aan de grootste Dramam speler van het universum. (48)
God is Onstoffelijk en zonder naam. God is in alle stoffelijke vormen.
God is Rampzalig. God is de spirituele Kracht van allen. (49)
God is Vlekkeloos. God is Onschuldig.
Begroeting aan de Transcendentale. De Koning der koningen. (50)
Begroeting aan de Transcendentale Sait van alle yogiís en Sidhaís klassen der heiligen.
Begroeting aan de Transcendentale Koning der koningen. (51)
Begroeting aan de Houder van het zwaard en andere wapens. Begroeting aan de Houder van pijlen en alle andere wapens.
Begroeting aan de Alwetende. Begroeting aan de Moeder van de wereld. (52)
God is Ongekleed, Ontwijfelachtig en Vrij van alle wereldse verleidingen.
Begroeting aan de Transcendentale Heilige van alle yogiís en Sidhaís klassen der heiligen. (53)
Begroeting aan de Beschermer van allen, altijd en Vernietiger van alle zonden.
Begroeting aan de Ondersteuner van alle kwade geesten en nobele mensen als hoofd van de familie. (54)
Begroeting aan de Ongiftige en de Ware Liefde.
Begroeting aan de Keizer der keizers en de Koning der koningen. (55)
Begroeting aan de grootste Donor en Gerespecteerde onder de gerespecteerden.
Begroeting aan de Ongiftige die alle zonder wegwast. (56)
Begroeting aan de grootste Bezweringsformule. Begroeting aan de grootste Magische Formule.
Begroeting aan de meest Geliefde. Begroeting aan de Mystieke Formule van grote menselijke kracht. (57)
God is de ware Waarheid, Vrede en alle plezier. Hij is de Vernietiger van allen.
God is Ongestreden, Vormloos en Onbegrijpbaar. (58)
God geeft spirituele kracht, succes en intellectuele kracht aan allen.
De Onbegrijpelijke Heer is aanwezig onder en boven de aarde, ook in de lucht, ruimte en het gehele universum. Hij is de Vernietiger van alle zonden. (59)
De Transcendentale Heer ondersteunt iedereen op een transcendentale manier.
De medelevende God geeft spirituele kracht aan allen. (60)
God is Ondoordringbaar, Onpasseerbaar, stijgt uit boven naam en verlangen.
God is de grootste Kampioen en hij is Onbegrijpelijk en Alomtegenwoordigd. (61)

Tera Jor. Chachri Chhand.

God is Doorgedrongen in water en land. Hij is niet bang voor iemand en is Ondoordringbaar. (62)
God is de Transcendentale Heer, Onbeweeglijk, Inherent en Hij hoort bij geen enkel land. (63)

Bujang Prayat Chhand

God is Onmeetbaar en Onveranderlijk. God is Immaterieel en in Mooie vorm.
Begroeting aan God die overal gerespecteer wordt. God is de Bewaarplaats van allen. (64)
Begroeting aan God boven wie geen meester bestaat. Begroeting aan de Vernietiger van allen.
Begroeting aan de Ondoordringbare. Begroeting aan de Onverwoestbare. (65)
Begroeting aan de Onsterfelijke. Begroeting aan de God die geen bescherming nodig heeft.
Begroeting aan de God die bij ieder land hoort. Begroeting aan de God die aanwezig is in alle kleding. (66)
Begroeting aan de Koning der koningen. Begroeting aan de Schepper van het universum.
Begroeting aan de Keizer der keizers. Begroeting aan de God die alle manen verlicht. (67)
Begroeting aan het zoetste Lied der liederen. Begroeting aan de Liefde der liefdes.
Begroeting aan de God onder wie het gehele universum werkt. Begroeting aan de God die alles droog maakt. (68)
Begroeting aan het Tegengif van iedere ziekte. Begroeting aan de Vleselijke plezieren van allen.
Begroeting aan de Kampioen van allen. Begroeting aan de God die voor angst zorgt onder iedereen. (69)
Begroeting aan de Alwetende. Begroeting aan de Schepper van het oneindige universum.
Begroeting aan de Bezweringsformule van allen. Begroeting aan de Magische Formule van allen. (70)
Begroeting aan de God die iedereen onderzoekt en controleert. Begroeting aan de God die iedereen aantrekt.
Begroeting aan Hij die doordrongen is in iedere kleur. De Onstoffelijke God is de Vernietiger van de drievormige wereld. (71)
Begroeting aan de Fontein van leven voor allen. Begroeting aan het Fundamentele Zaad van allen. God blijft altijd Onbekommerd en Ondeelbaar. God geeft zegen aan iedereen. (72)
God is medelevend en de Vernietiger van alle zonden.
God geeft alle magische, spirituele en miraculeuze krachten. (73)

Charpat Chhand - Door de zegen van God.

Gods acties zijn ongehinderd en onvergankelijk. Gods wetten zijn onveranderbaar.
Het gehele universum is verbonden met God. Gods vleselijk plezier is voor eeuwig. (74)
Gods keizerrijk is voor altijd. Gods schepping is voor altijd.
Gods principes zijn volkomen. Gods acties zijn onberispelijk. (75)
God is de universele Donor. God is Alwetend.
God verlicht allen. God wordt geadoreerd door allen. (76)
God geeft animatie aan allen. God geeft kracht en energie aan allen.
God is vleselijk plezier voor allen. God is verbonden met het hele universum. (77)
God wordt geadoreerd door allen. God is Alwetend.
God is de vernietiger van allen. God is ondersteuner van allen. (78)
 

Rual Chhand Ė Door de zegen van God.

De Oneindige God bestond voor de Jaartelling. Zijn oorsprong is onbekend. Hij is ongeboren, Alom aanwezig en Onbegrensd.
God is aanbeden in de drievormige werelden door iedereen. Hij is al het Licht. Zijn mysterieŽn zijn onbekend. Iedereen vindt zijn oorsprong in Hem. Hij is zeer ruimdenkend.
God is Ondersteuner, Vernietiger en Vernieler van alles.
God is Innerlijk, Fontein van alle gevoelens, maar Verstoter van alles. (79)
God is voorbij naam en plaats, voorbij kaste en credo, voorbij kleur en soort. Hij is onberispelijk.
God is de Fundamentele Oorsprong van alles. Hij is Innerlijk en Ruimdenkend. Hij is voorbij dood en geboorte en Hij is Volkomen.
God is voorbij enig land. Hij is Inherent, Onstoffelijk en heeft geen verbinding met iemand.
God is Doorsijpelend in elke porie van het universum. Zijn universele adoratie is innerlijk. (80)
God is voorbij naam, plaats, soort, kleur en teken.
God wordt aanbeden overal door iederen in het gehele universum.
God is Uniek maar zichtbaar in ontelbare vormen, gecreŽerd door Hemzelf.
God speelt het drama van de wereld door Zijn creaties te creŽren en weer wordt Hij de Unieke op de Dag des Oordeels. (81)
Het mysterie van God is ongekend door enige god en het is ook onbeschrijflijk door enige schrift.
De onbeschrijflijke God is voorbij ouders, kaste, dood en geboorte.
Gods ontzagwekkende actie voor vernietiging doet iedereen in de drievormige werelden buigen voor Zijn onbegrensde krachten. (82)
God is versierd en Zijn naam wordt herhaaldelijk gereciteerd over alle veertien werelden door iedereen.
God is de Eerste macht om te aanbidden. Zijn oorsprong is onbekend maar Hij is de Schepper van allen.
God is Superieure macht, Vroom in gedaante; Absoluut, Inherent en Grenzeloos.
God is de schepper van het hele universum; zelf-verlichtend en Hij is de Maker en Sloper van het universum. (83)
God is Onsterfelijk, Almachtig, Alomtegenwoordig en voorbij elk land.
God is de Schatbewaarder van Waarheid, Hij is Onbetwijfelbaar en voorbij elementen. Hij is Onzichtbaar en Inherent.
God is Onstoffelijk, Hij is voorbij kleur, kaste, credo en naam.
God vernietigt alle egoís, trots en alle ziektemakers. Hij geeft ook heil en vervult alle wensen. (84)
God is zelf gecreŽerd, Onbeschrijflijk, Ondefinieerbaar, Absoluut en Transcendent.
God vernietigt alle egoís en trots en Hij is de Vernietiger van alles. Hij is Alomtegenwoordig van voor de jaartelling en is ongeboren.
God is Onstoffelijk, Onvernietigbaar en de Oceaan van zielen en geesten Hij is OngeŽvenaard en Inherent.
God doet alles. Hij vernietigt alles. Hij ondersteunt alles. (85)
God bereikt alles en Hij kan alles vernietigen. Hij is onderscheidend van iedereen.
Alle heilige schriften kunnen niet de vorm, kleur en gestalte van God uitleggen.
De vedaís en de puranaís hebben geaccepteerd dat God is Transcendent van alles en Hij is OngeŽvenaard.
Ontelbare simitrieen, puranaís en sastraís kunnen niet de waarheid en complete kennis van God uitleggen. (86)

Madhu Bhar Chhand Ė Door de zegen van God.

God is de Oceaan van talloze deugden en Hij is ruimdenkend. Gods grootheid is ondefinieerbaar.
Gods aanwezigheid is permanent. Gods deugden en uitmuntendheid zijn onvergelijkbaar. (87)
God is zelfverlichtende kennis. God is Inherent dag en nacht en Hij is onverwoestbaar.
Gods controle over alle creatieve krachten is autonoom. God is de transcendente Keizer van alle keizers. (88)
God is de transcendente Koning van alle koningen. God is de transcendente Zon van alle zonnen.
God is aanbeden door alle goden. Gods waarderingen zijn onschatbaar. (89)
God is Koning van indra. God is de Grootste van de groten.
God komt ook voor onder de onaanzienlijken. God vernietigt dood. (90)
God is voorbij de elementen. Gods verlichting is eeuwig durend.
God is onmeetbaar. God is de Oceaan van talloze deugden en hij is ruimdenkend. (91)
God wordt gegroet door talloze heiligen. God is Onverschrokken en zonder Wensen.
Het verblindend licht van God is ondraaglijk. God is Onmeetbaar. (92)
Gods prestaties zijn automatisch. Gods acties zijn ideaal.
God is alle Schoonheid. God kan door niemand worden gestraft. (93)

Chachri Chhand Ė Door de zegen van God.

God weet alles. Hij is de Schenker van verlossing. Hij is Bevrijder en Onschatbaar. (94)
God is Moordenaar van alles en is Schepper van alles. Hij is voorbij naam en sensueel verlangen. (95)

Bhujang Prayat Chhand

God is de Schepper van het universum van alle kanten. God is de Vernietiger van het universum van alle kanten.
God is de Schenker van het universum van alle kanten. God weet alles van het universum van alle kanten. (96)
God is Inherent. God ondersteunt het hele universum van alle kanten.
God is de Verdediger van het universum van alle kanten. God is de vernietiger van het universum van alle kanten.
God is Alomtegenwoordig. God is Inherent.
God wordt aanbeden in het universum van alle kanten. God is de Schenker van het universum van alle kanten. (98)

Chachri Chhand.

God is zonder vijand, vriend, en Hij is Onbetwijfelbaar en Onwanhopig. (99)
God is voorbij geluk. Hij is Onstoffelijk, Ongeboren en Hij is niet gebonden aan een plaats. (100)
God is voorbij portretkunst, Hij is zonder vrienden en op afstand van alles Hij is de Heiligste. (101)
God is de Transcendente Meester van het universum. Hij is aanwezig sinds het begin van de jaartelling.
Hij is onoverwinnelijk en Onverdwijnbaar. (102)

Bhagvati Chhand Ė Verteld door de zegen van God.

Gods aanwezigheid is Eeuwigdurend. Gods vorming is onbederfelijk.
God can niet worden veroverd door gewoontegebruik. God kan niet aan het wankelen worden gebracht door twijfels. (103)
Gods vorming is ondeelbaar. God can de brandende zonnen blussen.
God kan niet worden beÔnvloed en bewerkstelligd. God is de Fontein van alle genoegens, rijkdommen en reputaties. (104)
God geeft eerbetoon en roem aan koningen. God beschermt de waarheid en oprecht leven.
God kent geen bezorgdheid. God verfraait alles. (105)
God is de Schepper van alle werelden. God is de Dapperste onder alle dapperen.
God is alle Verfraaiing in vorm. God is zelfbehaalde gevoelens die ongeŽvenaard zijn. (106)
God is de God van goden, Hij bestaat al van voor de jaartelling. God is ongeŽvenaard omdat niemand gelijk is aan hem en Zijn mysterie is ongekend.
God is voorbij pertrettering. God is de zelfbeheerste Ene. (107)
God verschaft werk voor iedereen voor hun onderhoud. God heeft compassie met iedereen en Hij verschaft bevrijding aan allen.
God is Kuisheid en Onbevlekt. God is Ongezien en Onzichtbaar. (108)
God vergeeft alle zonden. God is de Transcendente Koning van alle koningen.
God voert alle acties uit. God verschaft werk voor iedereen. (109)
God ondersteunt allen en toont aardigheid aan allen. God is de Fontein van alle deugden en zegeningen.
God is de Transcendente Meester van alle krachten. God vernietigt alles. (110)
God wordt door allen aanbeden. God is de Schenker van alles.
God is overal Doorsijpelend. God is Inherent. (111)
Alle landen behoren aan God toe. God, wezen, Alomtegenwoordig, doorsijpelend in alle kledij.
God is de Koning van allen. God is de Schepper van allen. (112)
God is de Schenker van alles aan allen. God zit overal in alle dingen verweven.
Gods eer werpt overal licht op. Gods verlichting verschijnt overal. (113)
Alle landen behoren aan God. God die Alomtegenwoordig is, doorsijpelend in alle kledij.
God is Vernietiger van alles. God is Onderhouder van alles. (114)
God is Vernietiger van alles. God verschijnt overal aan iedereen.
God is overal aanwezig in alle kledij. God ondersteunt iedereen op alle plaats en tijd. (115)
God werkt overal op alle tijdstippen. God is de Almachtige Koning van iedereen overal.
God is de Vernietiger van alles overal. God ondersteunt iedereen op alle plaatsen altijd. (116)
Gods kracht zegeviert overal altijd. God betekent leven voor iedereen in het hele universum.
Alle landen behoren God toe. God die Alomtegenwoordig is, doorsijpelend in alle kledij. (117)
God wordt door allen aanbeden. God is de Transcendente Voorzitter van het hele universum.
God wordt door iedereen overal gereciteerd. God benoemt iedereen op alle plaatsen en hij is Alomtegenwoordig. (118)
God geeft licht aan alle zonnen van het universum en Hij Zelf schijnt als miljoenen zonnen.
God wordt door alle respectabelen op alle plaatsen gerespecteerd.
God is de transcendente Koning van alle koningen van de goden. God verlicht alle manen van alle zonnestelsels in het universum. (119)
God Zelf spreekt allen overal toe. God bezit alle kennis en wijsheid.
God is de grootste Oceaan van alle kennis. God is de Schepper van alle talen. (120)
God belichaamt alle schoonheden voor verfraaiing. God ziet op iedereen altijd toe.
God is altijd aanwezig. Gods creatie eeuwigdurend en Zijn schoonheid kan niet vergaan. (121)
God vernietigt de zondige vijanden. God ondersteunt en beschermt de onschuldigen.
Gods zetel is het Hoogste en Optimale. God is Alomtegenwoordig en Inherent. (122)
God vereenzelvigt zich met elke zondaar zoals met de rechtschapenen. God ondersteunt iedereen in het universum continu.
God is de Grootste vijand van alle zonden. God verzekert voedsel aan allen. (123)
God is zoín grote Oceaan waarin alle zonnestelsels van het universum bewegen als talloze golven. God is Ontastbaar en Onvernietigbaar.
God geeft zegeningen aan al Zijn volgelingen. God straft de zondaars. (124)
Gods portret kan niet gemaakt worden en Hij is Onbeschrijflijk. God is voorbij drievormige gestalte maar Hij is een Smaakmaker van alle soorten.
Gods Licht wordt door allen genoten. God is zoín zoete Nectar die Alomtegenwoordig is en door allen wordt genoten. (125)
Gods aanwezigheid is eeuwigdurend. God is Weergaloos en OngeŽvenaard.
God is Overwinnaar van alles. God is de Schepper van alles voor altijd. (126)
God animeert allen. God is zonder enige wens.
God kan door niemand van Zijn weg worden tegengehouden. God is Onpeilbaar en OngeŽvenaard. (127)
God is de Ziel van het hele universum en alleen Zijn vorm bestond voor de schepping. Gods oorsprong is niet vindbaar omdat het ongekend is.
God is Onstoffelijk en hij is voorbij naam. God is de Vernietiger van de drievormige wereld en Hij ondersteund iedereen in de drievormige wereld. (128)
God is de bron van de drie opperste deugden waarover Hij toezicht heeft en Hij heeft volledige controle over hen. God is Onaantastbaar en Weergaloos.
God is schoonheid in alle vormen. God is alle Liefde en Hij houdt van iedereen. (129)
God geeft verfraaiing aan allen in de drievormige wereld. God is Eeuwigdurend en Ontastbaar.
God is de Vernietiger van tartarus (verblijf van de veroordeelden). God Zelf is de Reiziger op aarde in alle vormen. (130)
Gods verlichting is ondefinieerbaar. God is Alomtegenwoordig voor altijd.
God geeft verfraaiing aan allen. God is Inherent en Universeel. (131)
God is voor altijd Ondefinieerbaar. Gods verlichting geeft verfraaiing aan allen.
Gods vorming is onbeschrijflijk. God is verweven met allen en Hij is Universeel. (132)
 

Chachri Chhand

God is Onvergankelijk, Onstoffelijk, Ongebonden en Onbeschrijflijk. (133)
God is Twijfelloos en voorbij gebruikelijke ceremonieŽn en beginselen. Bestond al voor de jaartelling. (134)
God is Ondoorgrondelijk, Onverwoestbaar, Onwezenlijk en Onbewogen. (135)
God is Onvergankelijk, Hij is voorbij liefde en genegenheid, en vrij van alle wereldse relaties en verbondenheid. (136)
God is Onpartijdig aan allen, vrij van alle hechting. Hij is Onvergankelijk en Hij is het licht. (137)
God kent geen verlangen; Zijn bestaan is Eeuwig durend; hij is voorbij portrettering, en Hij is Onzichtbaar. (138)
God is Onbeschrijfbaar, Ongebonden, Ondoorgrondelijk en Onpeilbaar. (139)
God is Onwaarneembaar, Hij is voorbij benadering, voorbij kleur, vorm en beginsel. (140)
God is Exceptioneel en Uniek, Alomtegenwoordig, Ongeboren en Onafhankelijk. (141)

Charpat Chhand Ė Door de zegen van God.

God is de Vernietiger van alles. God verschijnt overal aan iedereen. God is Inherent onder allen. God is Alomtegenwoordig. (142)
God is de Vernietiger van alles. God is de Schepper van alles. God geeft levendigheid aan allen. God verschaft kracht en energie aan allen. (143)
God Zelf acteert onder allen. Gods daden zijn overal. God is verbonden met het gehele universum. Ondanks dit alles is God onpartijdig van alles. (144)

Rasaval Chhand Ė Door de zegen van God.

Begroeting aan God die vrijheid van de Tartarus geeft. Gods verlichting is eeuwigdurend.
God is Onstoffelijk van vorm. Gods verlichting is onvernietigbaar. (145)
God is rampspoedig van rampspoed. God is altijd met allen.
God is Onbegrensd. Gods verlichting kan niet belemmerd worden. (146)
Onstoffelijke God is voorbij naam. God is de Vernietiger van de drievormige wereld maar tegelijkertijd is Hij de ondersteuner van allen.
God is Onverwoestbaar in vorm. God is Ongematigd en OngeŽvenaard. (147)
God heeft zoon noch kleinzoon. God heeft vriend noch vijand.
God heeft vader noch moeder. God heeft kaste noch credo of enige dynastie. (148)
God heeft familie noch enige verwanten. God is Onmeetbaar en Onpeilbaar.
Gods verlichting is eeuwigdurend. God is Onaantastbaar en Hij is voorbij geboorte. (149)

Bhagvati Chhand Ė Door de zegen van God

Gods verlichting is ondubbelzinnig. God is inherent.
God is eeuwige Bezieling. Gods deugden en grootheid worden overal bezongen. (150)
God is de transcendente Meester van alle intellectuele machten. God is de verlichte Lamp van verlichte schoonheid.
God is de meest genadige Macht van alles. God verschaft inkomsten aan allen en Hij is koning van allen. (151)
God verschaft werk aan allen. God verschaft inkomsten aan allen en Hij maakt iedereen ongeboeid.
God is Optimale gulheid. God is Optimale schoonheid. (152)
God stuurt de zondaars naar de Tartarus. God onderhoud en beschermt de onschuldigen.
God vernietigt de zondige vijanden. God is onverschrokken. (153)
God is de Vernietiger van alle kwaad en vloeken. God woont overal in iederen.
God is Onaantastbaar. God is de zeer aardige onderhouder van het universum. (154)
Gods vibraties worden door elke tong voortgebracht. God is Vredig genoegen.
God is de Vernietiger van Tartarus. God verblift in de Hemelen. (155)
Gods Uitgestrektheid is naar overal. God is eeuwigdurende Verfraaiing.
God identificeert elke zondaar zowel als de overwinnaars. God wordt door ieder geliefd. (156)
God is de Transcendente Heer van alles vanaf het begin. God is de Transcendente Heer voor altijd.
God behoort niet aan enig land toe en Hij is voorbij portrettering. God is Ongekleed voor alle tijden. (157)
God is Inherent en Alomtegenwoordig. Gods mysterie is wonderbaarlijk.
God is Optimale gulheid. Gods dapperheid is Zijn schoonheid. (158)
Gods verlichting is eeuwigdurend. God is zeer Welriekend.
Gods prachtige vorm is wonderbaarlijk. Gods grootheid is onmeetbaar. (159)
Gods reikweidte is onbegrensd. God is alle verlichte Licht.
God is Onwankelbaar en Onstoffelijk. God is Onmeetbaar en Onverwoestbaar. (160)

Madhubar Chhand Ė Door de zegen van God.

God wordt begroet door de heilige gelovigen met al hun toewijding in hun gedachten. God is de Oceaan van talloze deugden en kwaliteiten.
God kan niet worden overwonnen door de grootste vijanden. God is de transcendente Heer van allen en Hij kan allen vernietigen. (161)
God wordt begroet door talloze levende organismen. God wordt begroet door de heilige gelovigen in hun gedachten.
God is de transcendente Koning van alle moedige koningen. God is de absolute Kennis die niet vernietigd kan worden. (162)
God is zelfverlichte Kennis die niet vernietigd kan worden. God verlicht de geesten van de heiligen.
Begroeting aan God wiens kwaliteiten en deugden talloos zijn. Begroeting aan God die woont in land en oceaan. (163)
God wordt niet oud. Gods zetel is onwankelbaar.
God is Onbetwist en OngeŽvenaard. Gods grootheid en vergroting zijn onbeschrijflijk. (164)
Gods schoonheid is aanwezig in land en oceaan. God is Alomtegenwoordig aan alle kanten en uithoeken van het universum en Hij is vrij van schande.
God is de transcendente Heer over land en oceaan. God woont in alle hoeken van het universum in talloze vormen. (165)
God is de zelfverlichte Kennis die niet vernietigd kan worden. God is het transcendente Hoofd over de gehele aarde.
God is de transcendente Controleur van de hele schepping. God is altijd Uniek. (166)
God is Inherent zonder enige verandering. Gods oorsprong kan niet door overleg worden uitgezocht.
God vernietigt alle vijanden in een moment. God is Alomtegenwoordig en Onsterfelijk. (167)
God wordt versierd in elk huis. Gods Naam wordt door elke geest gereciteerd.
God wordt niet oud. God steunt op niemand in enige vorm. (168)
God is Onbetwistbaar voor altijd. Gods acties zijn niet onstuimig.
Gods pakhuizen zijn onuitputtelijk en geopend voor iedereen. God kan niet worden gerealiseerd; Hij is grenzeloos. (169)
Gods werking is onzichtbaar en ideaal. Gods acties worden dapper met moed uitgevoerd.
God is Ongekneusd en Onbegrensd. God is de grootste Onderhouder. (170)

Harbolmana Chhand Ė Door de zegen van God.

God is het Thuis van vriendelijkheid. God vernietigt alle vijanden.
God vernietigt alle zondaars. God verfraait het hele universum. (171)
God is de Meester van het hele universum. God is de transcendente Meester van allen.
God creŽert oorzaken voor oorlogen. God onderhoudt allen. (172)
God houdt de aarde in stand. God is de Schepper van het universum.
God wordt door alle geesten verfraaid. God is door allen gekend. (173)
God onderhoudt allen. God is de Schepper van allen.
God is het dichtst bij allen. God vernietigt allen. (174)
God is de Fontein van vriendelijkheid. God ondersteunt de hele wereld.
God is de Meester van allen. God is de Meester van de hele wereld. (175)
God is de Meester van het hele universum. God is de Moordenaar van zondaars.
God is Transcendent. God is de Fontein van vriendelijkheid. (176)
God kan niet worden behaagd door bezweringen te reciteren. God kan niet worden gerealiseerd als fysiek object.
Gods portret kan niet gecreŽerd worden. God is Onsterfelijk voor altijd. (177)
God is Onsterfelijk voor altijd. God is de Fontein van vriendelijkheid.
Gods portret kan niet gecreŽerd worden. God houdt de aarde in stand. (178)
God is onmeetbaar. God is de transcendente Meester van allen.
Gods portret kan niet gecreŽerd worden. God is Onsterfelijk voor altijd. (179)
Gods vorm is wonderbaarlijk. God is Onsterfelijk voor altijd.
God is de transcendente Meester van alle helden. God is de Moordenaar van zondaars. (180)
God ondersteunt de hele wereld. God is het Thuis van vriendelijkheid.
God is de transcendente Koning van alle helden. God beschermt allen. (181)
God bewerkt de harde ketenen van de cyclus van transmigratie van de ziel. God wint de vijanden.
God vernietigt de vijanden. Gods Naam wordt gereciteerd door Zijn zegening. (183)
God is Onbedorven. God is Volkomen.
God is de Schepper van de goden van de schepping. God is de Moordenaar van de goden van de dood. (183)
God is de Fundamentele Ziel. God Zelf is de Ziel van alle scheppingen.
God is Zelfgecontroleerd. God is exceptioneel Uniek. (184)

Bhujang Prayat Chhand.

Begroeting aan God die alle zonnen verlicht. Begroeting aan God die alle manen verlicht. Begroeting aan God die de transcendente Koning van koningen is. Begroeting aan God die de transcendente Koning van alle Indras (god van de hemel) is.
Begroeting aan God die het stadium voor de nevelen in het universum creŽert. Begroeting aan God die het stadium van de nevelen in het universum creŽert.
Begroeting aan God die het Hoogste Cluster van levende wezens is. Begroeting aan God die het meest Subtiele van de elementen is. (185)
Begroeting aan God die de Schepper van de drie kwaliteiten van geest is, die de ego en trotse duisterheid van de geest produceert en vrede en kennis. Begroeting aan de SubstantiŽle en Substantieloze vormen.
Begroeting aan de grootste Yogi van alle yogiís; Begroeting aan de Kennis van alle experts. Begroeting aan God die de Bezwering in alle magie is; Begroeting aan God wiens meditaties de hoogste zijn. (186)
Begroeting aan de Zegevierende van alle oorlogen; Begroeting aan de Kennis van alle experts.
Begroeting aan het Pakhuis van voedsel; Begroeting aan de Verspreider van alle voedsel.
Begroeting aan de Veroorzaker van ruzies; Begroeting aan de Vredestichter.
Begroeting aan de Koning van alle koningen van goden en de oorsprong van Zijn grootheid is ongekend. (187)
God is Onverwijtbaar en Hij verschaft Schoonheid aan de schoonheden.
Begroeting aan de Hoop voor de hoopvollen. Begroeting aan de Schoonheid van de schoonheden.
God is Onvernietigbaar; Onstoffelijk en voorbij naam.
God is de Vernietiger van de drievormige wereld en drievormige tijd. Hij is Onstoffelijk en voorbij verlangen. (188)

Ek Achhari Chhand.

God is Onaantastbaar, Onvernietigbaar, Onverschrokken en Onsterfelijk. (189)
God is OngecreŽerd, Eeuwigdurend, Onvergankelijk en Dringt overal doorheen. (190)
God is Onaantastbaar, Onvernietigbaar, Onzichtbaar en voorbij wensen. (191)
God is Onsterfelijk, Mededogend, Ongekleed en voorbij portrettering. (192)
God is voorbij naam en verlangen. Hij is Onpeilbaar. Hij kan niet worden vernietigd. (193)
God is de transcendente Meester, Hij is de Vernietiger van allen, Hij is voorbij geboorte en dood, Hij is niet zonder gevoelens. (194)
God is voorbij hechting, voorbij kleur, voorbij vorm, Hij is onberispelijk. (195)
God is voorbij daden, Hij is Onbetwistbaar, Onaantastbaar, en Hij is voorbij portrettering. (196)

Bhujang Prayat Chhand.

Begroeting aan God die door allen wordt begroet. Begroeting aan de Vernietiger van allen. God is Onaantastbaar, Hij is voorbij naam, Hij verblijft overal.
Gods smaakvolle kwaliteiten worden door niemand aangetast, Hij is Inherent.
God vernietigt alle kwaden en zonden, Zijn wetten zijn smaakvol. (197)
God is ontwakende Kennis van alle verfraaiingen. Hij vernietigt alle vijanden.
God schenkt zegeningen aan allen, Hij creŽert alles en verblijft overal.
Gods smaakvolle kwaliteiten zijn wonderbaarlijk; Hij vernietigt alle vijanden.
God is de grootste Moordenaar en tegelijkertijd de grootste Schepper; Hij zegent allen en Hij is Vriendelijk voor iedereen. (198)
God is Inherent; Gods vreugde en plezier zijn in alle hoeken van het universum.
God is Zelfverlicht door Hemzelf en Hij is verbonden met het hele universum voor altijd.
God is de Vernietiger van de pijn van zowel geboorte als dood, en hij is Mededogend.
God is altijd met ons en Zijn smaakvolle kwaliteiten zijn nooit uitgeput. (199)

Aan God behoort de Khalsa.
Aan God behoort de Overwinning.

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Vertaald door : Joyce Marx.  

 
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl