Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Dhanna

Bhagat Dhanna Ji
 
 

Dhanna Bhagat: Een Middeleeuwse heilige wiens Bani is opgenomen in de Guru Granth Sahib (het Sikh Spirituele Geschrift). Hij beschrijft zichzelf in een hymne, in Raga Asa, als een onnozele boer en legt uit hoe hij zich aangetrokken voelde tot de aanbidding van God door zijn voorbeelden Bhagat Namdev (een calicoprinter), Kabir (een wever), Ravidas (een schoenmaker) en Sain (een kapper).

Dhanna was geboren in het dorp Dhuan, in Tonk district van Rajasthan. Van kinds af aan was hij een simpel, hardwerkende en oprecht persoon. Zijn vader was een simpele, godsvrezende boer die regelmatige godslievende heiligen en geleerden in zijn huis vermaakte. Als kind was Dhanna sterk onder de indruk van deze heilige bezoekers en zijn geest richtte zich op het naleven van spirituele gratie. Hij besteedde ook tijd aan het dienen van de hulpbehoevende en heilige mensen met toewijding en vroomheid. Net als zijn Brahman buurman begon hij 'thakurs', afgodsbeelden, te aanbidden, maar al snel realiseerde hij zich de vruchteloosheid hiervan en bekeerde later tot 'nirguna bhakti' oftewel het vereren van de Vormelose Eenheid zonder attributen, wat duidelijk wordt in zijn hymnes in Guru Granth Sahib.

Liefdevolle devotie”, zegt Dhanna in zijn shabad in Raga Asa, “is nu in mijn hart vereeuwigd en daarmee heb ik soelaas en voldoening gevonden. In wiens hart het goddelijke licht zich manifesteert, alleen hij kent de Reine Ene.” Dat de toegewijde zich niet onthoudt van lichamelijke behoeften wordt bevestigd in een andere hymne waarin Dhanna de Heer smeekt om “granen geproduceerd door het land zeven maal het land om te spitten,” “een koe in melk evenals een buffalo,” “een plichtsgetrouwe echtgenote om voor het huishouden te zorgen.” In totaal zijn er drie hymnes van Dhanna in de Guru Granth Sahib opgenomen.

 

     
See Also : Gouden Tempel, Amritsar
              
     

Previous

Main Index

Next

     

All rights reserved (c) www.sikhs.nl