Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

10 dingen die iedereen zou moet weten van het Sikhisme

 

Ondanks dat het sikhisme een van de grootste (de vijfde) wereld religies is, blijft het een van de meest onbekende in Nederland. Dit gebrek aan kennis leid tot serieuze consequenties, inclusief discriminerende maatregelen, bekrompen stereotyperingen, traumatisch pesten op school en gewelddadige haatmisdrijven

Hieronder een lijst van 10 dingen die de wereldgemeenschap zou moeten weten van hun Sikh medeburgers.
 

1. Sikhisme is een onafhankelijke religie

Een groot aantal mensen denkt ten onrechte dat het Sikhisme een vertakking is van het hindoeïsme, een uitloper is van de islam, of een mengsel van deze twee religies. Terwijl het categoriseren van religies zelf problematisch is, classificeren zowel wetenschappers als praktijkmensen Sikhisme als een onafhankelijke religie.
Het verschil tussen het Sikhisme en het Hindoeisme en de Islam is minstens zo groot als het verschil tussen Islam en het Joodse geloof die weliswaar relaties hebben maar toch heel verschillend zijn.

De Sikh traditie heeft alle basis kenmerken van een georganiseerde religie, met inbegrip van zijn eigen stichter-profeet (Goeroe Nanak), heilige schrift (Goeroe Granth Sahib), discipline en ceremonies (Rahit), en gebedshuizen (Gurdwaras). Er zijn meer dan 27 miljoen sikhs wereldwijd, waardoor het de op vier na grootste wereldgodsdienst is.
 

2. Geworteld in eenheid en liefde, stimuleert de Sikh theologie een leven van spiritualiteit en dienstverlening.

Eenheid en de liefde te dienen als de basis van de Sikh theologie - dat is zowel het doel als de werkwijze. Sikhs hebben tot doel de goddelijkheid in alles en iedereen die ze tegenkomen te herkennen en deze dagelijkse praktijk helpt het individu de kwaliteiten van eenheid en liefde te cultiveren en te belichamen.
Sikhs geloven dat de Schepper de hele Schepping doordringt en dat elk individu wordt gevuld met dezelfde goddelijke potentieel. De Sikh traditie benadrukt de collectieve gemeenschap van de hele mensheid en daagt alle sociale ongelijkheid uit, waaronder die op basis van klasse, kaste, geslacht en beroep.
Het realiseren van eenheid en liefde in je leven dwingt het individu ook om de eenheid met de wereld om zich heen te zoeken. Deze traditie roept zijn volgelingen op om te leven als een sant-Sipahi (heilige - strijder), iemand die een balans zoekt in het cultiveren van spiritualiteit en het vervullen van een maatschappelijke bijdrage door middel van vrijwilligers werk.


3. De ware betekenis van “Goeroe”.

Het woord "goeroe" betekent letterlijk "verlichter," en hoewel het tegenwoordig verwijst naar een expert in elk domein (bijvoorbeeld, basketbal goeroe, vastgoed goeroe), heeft het binnen de Sikh traditie een bepaalde institutionele betekenis. In het Sikhisme, verwijst "goeroe" naar de lijn van autoriteit, te beginnen met een set van 10 profeten die de Sikh gemeenschap stichtte en leidde. De eerste van deze, Goeroe Nanak, werd geboren in 1469 CE, en de tiende in zijn lijn, Goeroe Gobind Singh, blies zijn laatste adem uit in 1708 CE.

Voordat hij overleed, gaf Goeroe Gobind Singh de leiding aan twee verbonden instituten - de Goeroe Granth Sahib (de schriftelijke canon, de heilige teksten van de Sikhs) en de Goeroe Khalsa Panth (de gemeenschap van geïnitieerde Sikhs). Sikhs vereren deze twee daar ze de troon van de Goeroe voor de eeuwigheid bezetten.
 

4. De Goeroe Granth Sahib is een uniek geschrift.

De autoriteit aan de Goeroe Granth Sahib toegekend onderscheid hem van de teksten van andere grote wereldgodsdiensten. De Goeroe Granth Sahib tart ook normale verwachtingen van heilige of spirituele teksten op andere manieren.

De Goeroe Granth Sahib werd samengesteld door de Sikh Goeroes zelf en bestaat voornamelijk uit teksten geschreven door de Goeroes. De collectie omvat ook de devotionele teksten van andere religieuze figuren, waaronder islamitische soefi's en hindoeïstische Bhaktas.

In tegenstelling tot de proza die de meerderheid van de westerse geschriften vormen, is de Goeroe Granth Sahib geheel devotionele poëzie, waarvan het meeste op muziek is gezet. De teksten zijn vrijwel alle uitingen van goddelijke ervaringen en wijsheid op religieuze leest. Deze geschriften hebben, sinds de tijd van Goeroe Nanak, een centrale rol in de Sikh praktijk gespeeld - De Sikh aanbidding bestaat uit het zingen van deze composities in zowel de privé sfeer als in gemeenschapsverband.


5. De Sikh Goeroes presenteerde een pluralistisch wereldbeeld.

Zoals blijkt uit het opnemen van de geschriften van andere religieuze doctrines in de Goeroe Granth Sahib, geloofden de Sikh Goeroes niet in religieuze exclusiviteit. Integendeel, hun pluralistische wereldbeeld poneert dat men de verlossing of realisatie door elke religieuze traditie kan bereiken. Sikhisme leert dat diverse wegen tot het goddelijke kunnen leiden, zolang het individu het pad met liefde doorloopt. Vanwege deze pluralistische visie, kent het Sikhisme niet echt een geschiedenis van evangelisatie of bekeringsdwang.

Terwijl sommige dit pluralisme verkeerd interpreteren als bevordering van het culturele relativisme, is het belangrijk op te merken dat de Goeroes ook het belang benadrukte van het volgen van een ervaren leider en het onderhouden van religieuze discipline. Sikhisme moedigt zeker niet de populistische praktijken van "a la carte religie" (b.v. “tulpen boeddhisme”) of "spiritueel-maar-niet-religieus" aan. Wel is de Sikh wetgeving relatief minder complex dan bij de meeste religieuze tradities.
 

6. Sikhs hebben een lange geschiedenis van het staan voor rechtvaardigheid.

Goeroe Nanak modelleerde maatschappelijke betrokkenheid door kritiek op sociale ongelijkheid, het opbouwen van instituties die dienen om de positie van de rechteloze te verheffen, en in openlijke kritiek op politieke onderdrukking. De daaropvolgende Goeroes behielden deze waarden en bouwden voort op deze basis gelegd door Goeroe Nanak. Bijvoorbeeld, de negende onder hen, Goeroe Tegh Bahadur, zag hoe de Mughal autoriteiten hun Hindoe onderdanen met geweld bekeerden tot de islam. Hoewel deze onderdrukking gericht was op een religieuze gemeenschap waartoe hij niet behoorde en wiens overtuigingen hij niet deelde, maakte Goeroe Tegh Bahadur zich sterk voor hun recht om hun godsdienst vrij te kunnen uit oefenen - en de staat reageerde door Goeroe Tegh Bahadur in publiek te executeren.

De Sikh gemeenschap wordt geïnspireerd en heeft richting gevonden door deze voorbeelden door de jaren heen. Ze is op allerlei manieren toegewijd aan rechtvaardigheid. De Sikhs wordt geleerd om de weerlozen te verdedigen en vanuit die filosofie hebben ze vaak het voortouw genomen in reacties op politieke onderdrukking. Sikhs zijn daarom regelmatig het doelwit voor de politieke elite, een cyclus die zich in het huidige India blijft herhalen.

7. Sikhs onderhouden een unieke identiteit.

Sinds de vormende momenten van de traditie, hebben Sikhs een fysieke identiteit die maakt dat ze opvallen in het openbaar, zelfs in Zuid-Azië. Deze identiteit bestaat uit vijf artikelen van het geloof - Kesh (ongeschoren haar), Kanga (kleine kam), Kara (stalen armband), Kirpan (religieuze artikel lijkt op een mes), en kachhera (soldaten-short). Deze onderscheiden iemand die formeel gecommitteerd is aan de waarden van het geloof door het aanvaarden van initiatie (de sikh doop).

Hoewel veel hebben geprobeerd functionele redenen toeschrijven aan elk van deze voorwerpen, vangen deze inzichten niet de binding die de Sikhs met deze artikelen hebben. Misschien is de beste analogie (hoewel toegegeven een onvolmaakte) die van een trouwring: men kan de betekenis van een trouwring niet tot zijn instrumentele waarde verminderen; men koestert de trouwring als een gift van liefde van/voor de partner. Ook Sikhs koesteren hun artikelen van het geloof in de eerste plaats omdat ze hen zien als een geschenk van hun geliefde Goeroe. Het proberen om deze artikelen op basis van hun functie te begrijpen mist dat punt.

Misschien wel het meest zichtbare aspect van de Sikh identiteit is de tulband, die kan worden gedragen door zowel mannen als vrouwen. De tulband werd van oudsher gedragen door royalty's in Zuid-Azië, en de Goeroes adopteerde deze praktijk als een middel om de soevereiniteit en de gelijkheid van alle mensen te benadrukken. Voor een Sikh, toont het dragen van een tulband een publieke betrokkenheid bij het behoud van de waarden en de ethiek van de traditie, inclusief dienstbaarheid, mededogen en eerlijkheid.

8. Sikhisme gelooft in absolute gelijkheid.

Sikhisme is gebaseerd op het concept van eenheid en rechtvaardigheid, en de Goeroes verwierpen, onvermurwbaar alle sociale ongelijkheid. Terwijl vrouwen blijven worden onderworpen in het moderne Zuid-Azië, bestrafte de Sikh Goeroes de discriminerende praktijken die vrouwen (b.v. sati en purdah) marginaliseerde. Ze plaatste vrouwen openlijk op leidinggevende posities.

Langs deze lijnen, introduceerde de Goeroes nieuwe praktijken om bestaande sociale normen, zoals India's kastensysteem, dat sociale ongelijkheid bestendigt, uit te dagen. Bijvoorbeeld, de tiende Goeroe vroeg alle Sikhs om hun achternaam, die iemands kaste identificeert, af te zweren. Hij gaf hen een collectieve achternaam, gereserveerd voor koninklijke families. Dit om de inherente gelijkheid en adel van ieder individu te laten zien: Kaur voor vrouwen en Singh voor mannen. Ook introduceerde de Goeroes de instelling van langar, een gratis maaltijd, aangeboden bij de gurdwaras, die voor iedereen open staan. Tijdens deze maaltijd, zit iedereen samen naast elkaar op de grond, ongeacht kaste, sociale status, geslacht of religieuze achtergrond en eet men hetzelfde voedsel.

9. De Darbar Sahib in Amritsar is het epicentrum van de Sikh psyche.

Bekend bij westerlingen als de Gouden Tempel, de Darbar Sahib in Amritsar, Punjab is, sinds haar oprichitng meer dan vier eeuwen geleden, gediend als het centrum voor de Sikh-gemeenschap. Sikh theoloog Sirdar Kapur Singh duid de Darbar Sahib als aan als "de theologisch-politieke hoofdstad van de Sikhs." Deze zin vangt de rol van dit gebied als zowel een spiritueel centrum, waar de gemeenschap verzamelt om te aanbidden, als een politieke troon waar collectieve beslissingen worden genomen.

Het is onjuist om te verwijzen naar de Darbar Sahib als "een heilige ruimte" of als "de heiligste plaats van het Sikhisme's". Sikh theologie erkent dat goddelijkheid in de hele wereld gelijk doordringt en herkent daarom niet dat bepaalde ruimtes unieke sacraal of heilig zijn. Tegelijkertijd, neemt de Darbar Sahib een bijzondere plaats in in de collectieve Sikh psyche. De site is getuige geweest van een aantal belangrijke historische gebeurtenissen, van de terugkeer van de zesde goeroe na een periode van gevangenschap en de eerste openbare inhuldiging van het Sikh heilige Schrift in de 17e eeuw tot slachtpartijen van duizenden burgers en het verbranden van historische artefacten en relikwieën door het Indiase leger in 1984.


10. Sikhs hebben een immense bijdrage geleverd aan de Europese vrede en veiligheid.

Toen Europa van 1914 tot 1918 in brand stond vocht het britsch-indiase leger mee met de geallieerden in de loopgraven van noord Frankrijk. Dit leger bestond voornamelijk uit Gurka's en tulband dragende Sikhs, volken waarvan de Britten wisten dat ze dappere soldaten waren. Ze ondergingen alle verschrikkingen van de medogenloze loopgravenoorlog en kregen als een van de eerste te maken met de duitse gasaanvallen. De gevallenen worden nog dagelijks herdacht tijdens de ceremonie bij de Menenpoort in Ieper, Belgie.

Opnieuw tijdens de tweede wereldoorlog (1939 - 1945) dienden er 300.000 sikhs in het britsch-indiase leger, voornamelijk als gewoon soldaat. De Sikhs werden ingezet o.a. in Maleisia en Birma tegen de jappanners en in Italie tijdens de bevrijding van Europa in 1944. Ook hielpen ze bij de repatrieering van de nederlanders die in de Indonische Jappen kampen zaten. In beide wereldoorlogen sneuvelden 83.000 sikhs en meer dan 100.000 werden zwaar gewond voor de vrede en veiligheid van Europa en zijn bevolking waar ze destijds zelf part nog deel van uitmaakten.
 

 

Geschreven door: Simran Jeet Singh
Vertaald en bewerkt door: Theodorus Singh Teekgur

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

 

See Also :   Het concept van God
              - Sikhisme In Beeld
              -  Goeroe Gobind Singh Sahib
              -  Sikh Rehat Maryada (Sikh gedragsregels en gebruiken)
 
 
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl