Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Fundamenten van het Sikhisme

 
EkOnkar  

Sat naam

Karta Purakh

Nirbhau  

Nirwair  

Akaal Murat  

Ajooni  

Sae'bhang  

Gurprasad
Er is maar één God. De Almachtige

De Ware naam

De schepper


Zonder vrees

Zonder vijandschap

Tijdloos entiteit

Zonder geboorte, ongeboren

zelf gerealiseerd

Ontdenkt door de gratie van de ware leermeester.
 

Wat is het Sikhisme?

Sikhisme is een pad dat open staat voor iedereen om de liefde voor God via Gurbani/Shabad (hymnen/goddelijke lofzang) te ervaren. Goeroe Nanak stichtte dit geloof in de 15de eeuw met zijn ideologie van "Alle mensen zijn gelijk, vormen een onderdeel van het Goddelijke licht en kunnen het allerhoogste (spirituele) staat bereiken door samen te smelten oftewel op te gaan in die ÉNE Almachtige God".

Iedereen werd door de Sikh Goeroes met open armen ontvangen, ongeacht elk vorm van onderscheid door kaste, huidskleur of geloof. Zij werden uitgenodigd om zelf het ware pad verkennen and ook het ogenschijnlijke vreugde van het Één zijn met de schepper te ervaren. 

 
Dit pad werd het Sikhisme genoemd en zijn volgelingen de Sikhs – hetgeen leerling of student betekent (leerling van die ÉÉN). Een separate en progressieve religie met als basisgedachten één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Deze religie doet een beroep op zijn volgelingen om een leven van discipline, hard werken, liefdadigheid en meditatie te leiden. Zij accepteert het bestaan van alle geloven en tolereert geen bevooroordeling of onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en/of sekse.
 
           De geschiedenis in het kort

Het Sikh geloof is opgericht door Guru Nanak Patshah. Hij werd in 1469 geboren in 'Nankana Dahib' vlakbij de stad Lahore in Pakistan, toentertijd werd het dorpje nog Talwandi genoemd. Al op jonge leeftijd keerde hij zich tegen bodemloze rituelen, bijgeloof en dogma's die toentertijd een belangrijk deel vormde van religies. Guru Nanak en de negen Guru's die hem opvolgden, lieten op een wonderlijke wijze zien hoe je een spirituele leven kon leiden en tegelijkertijd actief kon participeren door de universele broederschap te verkondigen. De tiende en tevens ook de laatste docent, Guru Gobind Singh (1666 - 1708) transformeerde de Sikh doop ceremonie in 1699 en gaf de Sikhs een distinctieve identiteit. De eerste 5 Sikhs die volgens deze nieuwe wijze (Khande batte ki pahul) gedoopt waren, werden de Vijf Geliefden (Panj Pyare) genoemd. De Vijf Geliefden waren vervolgens degenen die de laatste Guru doopten op zijn verzoek. Dit verschijnsel is tot dan toe nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van de mensheid.
Kort voordat de laatste Guru overleed, gaf hij aan dat de Sri Guru Granth Sahib (= the Sikh spirituele geschrift) de ultieme spirituele autoriteit zou zijn voor de Sikhs en dat de 'Khalsa Path' - de Sikh gemenebest - de tijdelijke autoriteit zou zijn. Sri Guru Granth Sahib is het enige geschrift in de wereld dat gecompileerd is door de stichters van het geloof gedurende hun leven. Het bevat niet alleen lofzang van de tien Sikh leermeesters, maar ook van negenentwintig andere Hindoes, Sikhs en Moslim geleerden zonder om te kijken naar hun kaste, ras of religie

 
Guru Arjan Sahib heeft een wereld bekende Sikh tempel (= Gurudwara) gebouwd, Sri Darbar Sahib in Amritsar, het hart van het Sikhisme. Sri Guru Granth Sahib, the Sikh spiritual Scripture was compiled and edited by the Fifth Guru, Guru Arjan Sahib Ji in 1604 AD.
Gedurende de vrijheidsstrijd in India, hebben veel Sikhs hun leven gegeven om India te bevrijden. In die periode zijn de Sikhs op gruwelijke wijze gemarteld, gedood en voor een lange tijd onterecht gevangen genomen.

Afgezien van het feit dat Sikhs alleen 1,7 procent vormen van de totale populatie in India; zijn zij toch nog erg bekend binnen verscheidende vakgebieden met name in: het leger, landbouw, sport, industrie, onderwijs, medicijnen en machine bouwkunde. Hardwerken in combinatie met een missionaire toewijding is een belangrijk kenmerk van een Sikh. Door hun avonturisme en ondernemingsschap zijn zij bijna overal ter wereld te vinden.
 
   
"Eerst creëerde God het licht en vervolgens door zijn omnipotentie, schiep hij de gehele wereld.
Vanuit dat Ene licht is het hele universum verrezen. Wie is dan goed en wie is slecht?
Oh, mensen, mijn gebroeders, dwaalt gij niet in ongeloof.
De Schepping is in de Schepper en de Schepper is in de Schepping.
Hij is de volledige vulling van alle plaatsen"
- Guru Granth Sahib, Ang 1349-50
 
"I observe neither Hindu fasting nor the ritual of the Muslim Ramadan month; Him I serve who at the last shall save. The Lord of universe of the Hindus, Gosain and Allah to me are one; From Hindus and Muslims have I broken free. I perform neither Kaaba pilgrimage nor at bathing spots worship; One sole Lord I serve, and no other. I perform neither the Hindu worship nor the Muslim prayer; To the Sole Formless Lord in my heart I bow. We neither are Hindus nor Muslims; Our body and life belong to the One Supreme Being who alone is both Ram and Allah for us." (Guru Arjan Dev, Guru Granth Sahib, Raga Bhairon pg. 1136)
 
 
   
 See Also :   Guru Nanak's boodschap
              -   Sikhs in Nederland ( presentatie)
                  -   Guru Nanak's boodschap
               -  Sikhisme en het kastenstelse
               -  Sikhisme en Mensenrechten
              -   Sikhisme en Wetenschap (Deel een)
              -   Geschiedenis van het Sikhisme
              -   The Mystical Process of the Divine as Described in the Mool Mantra (Engels) ( External)
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl