Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Bhikhan

Bhagat Bhikhan Ji
 
 

Bhagat Bhikhan (1480-1573), een heilige in de Middeleeuwen, zijn twee versen opgenomen in Guru Granth Sahib. Er zijn twee heiligen uit diezelfde periode met dezelfde naam- Bhikan Sadhu en Bhikan de Sufi heilige. Het zijn de composities van Bikhan de Sufi Heilige die in Guru Granth Sahib zijn opgenomen.

Hij was geboren in Kakori, in de buurt van Lucknov in de hedendaagse staat Uttar Pardesh. Bhagat Bhikan was een volgeling in de traditie van Ravdas en Dhanna. Zijn verzen in Guru Granth Sahib zijn een weerspiegeling van zijn toewijding aan Hari's Naam (de Naam van God) welke hij beschreef als “het middel tegen alle ziektes in de wereld”.

Ek baar djin toemai sambhaara, kaalphaas te taah oebaara.
Whosoever recites Your Name even once, You save him from the noose of death.
Wie ook maar eens Uw naam voordraagt, wordt door U gered van de lus van de dood.

Djin nar naam tihaaro kaha, daarit doest dokh te rahaa. 24
Anyone who recited Your Name, He got saved from the poverty and wants, evil ones, and from those who bothered him.
Ieder die Uw naam voordraagt, wordt gered van armoede, hebzucht, slechteriken en van diegenen die hem lastig vallen.  - Guru Gobind Singh

     
See Also : Guru Gobind Singh: Choupai Sahib
              
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl