Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Guru Nanak's boodschap

 

(A) Een boodschap over vrede


Guru Nanak was een man die probeerde op een vredelievend manier conflicten op te lossen door middel van verzoening. Toen Guru Nanak en zijn metgezellen religieuze liederen zongen in Bagdad, waar muziek verboden was, werd hij geconfronteerd met een uit de hand gelopen situatie. De moslims die werden geleid door Pir Dastagir kwamen met stokken en stenen aanzitten om Guru Nanak weg te jagen. De Guru vroeg hen om te kalmeren en eerst naar zijn verhaal te luisteren. Hij legde hun uit dat muziek niet iets slecht of duivels is, maar dat het wel belangrijk is wat de inhoud en woorden van de liederen zijn. Als de liederen seksueel getint zijn, dan kunnen er bij mensen juist verkeerde gevoelens naar boven komen en juist zulke muziek was verbannen. Maar als de liederen over God gaan, dan is dat juist een zegening en tegelijkertijd is het een voeding voor het menselijk ziel. Hij verklaarde:

"Religieuze muziek is als een kostbare juweel, het geeft spirituele en nog vele andere zegeningen" (Guru Granth Sahib, pg 893)

"Wie deze verzen of liederen reciteert of er naar luistert zal merken dat als zijn slechte neigingen/gewoontes en verdriet zullen verdwijnen." (Guru Granth Sahib, pg 1300)

Daarna begon Guru Nanak Religieuze liederen te zingen. De harten van de moslims raakten vol van vrede en vreugde. Diegene die juist kwamen om de Guru aan te vallen, gingen gezegend terug.

Volgens Guru Nanak is kan men rust vinden door de creaties van god te verzorgen/hulp te verlenen (sewa). In het onzelfzuchtig handelen, dient men het gedeelte van God die in een ieder aanwezig is. Er is een verhaal over een leerling van Guru Gobind Singh, genaamd Bhai Kanhaiya die water gaf aan de de vrienden en vijanden op het slagveld. Toen men vroeg waarom hij het water gaf aan de vijanden antwoordde hij; "Meneer, Ik zie God in alle mensen. Hoe kan ik weigeren om God water te geven!" Guru Gobind Singh was tevreden met zijn antwoord en zegende hem.
 

(B) Universele broederschapv

Guru Nanak keurde het kastensysteem en de ongelijke behandeling onder mensen af die gebaseerd zijn op religie, geboorte, macht en rijkdom. Hij realiseerde dat god vertegenwoordigd is in alle mensen en dat daarom iedereen gelijkwaardig is. Geen een persoon hoeft te vrezen dat er voor hem geen uitweg meer is. Zelfs de grootste zondenaar die inziet dat hij fout is geweest en zich vervolgens toewijd aan god, zal vergeven worden. Als de mensheid als een familie gezien zou worden, dan zouden alle vormen van sociale, politieke, etnische en religieuze discriminatie verdwijnen. Op de dag van vandaag vindt ondanks het handvest van de Verenigde Naties discriminatie plaats in heel veel landen. Een religieus persoon is herkenbaar doordat hij een ieder als gelijk behandeld. Guru Nanak zei:

"Religieus zijn word je niet door je woorden,
Hij die een ieder als gelijkwaardig ziet, is religieus."

Het idee van broederschap versterkt het gevoel om hulp te geven aan diegene die hulpbehoevend zijn. Onbaatzuchtigheid is een plicht van de mens, probeer zo aan het werk te gaan dat je zoveel mensen van dienst kunt zijn. Dat is de reden waarom de Guru’s het systeem heeft ontwikkeld waar je tien procent (Daswant) van je inkomsten moet doneren aan liefdadigheids- en religieuze projecten of instellingen. Zulke donaties kunnen de afstand tussen rijk en arm verkleinen. Men is gestart met langar (gratis maaltijd in de tempel) om ervoor te zorgen dat niemand de Guru’s huis met een lege maag verlaat. Zulk projecten (gratis maaltijden) zijn ook gestart op plekken waar er hongersnood heerst, overstromingen en andere rampen plaatsvinden. In andere landen heeft de regering ervoor gekozen om voedsel/maaltijden te verstrekken op plaatsen waar het nodig is.
 

(C) Zijn morele normen

Guru Nanak heeft geen gedragscodes, regels of disciplines opgeschreven, maar in zijn lezingen en discussies gaf hij indirect aan wat hij verwacht (nomen) van zijn leerlingen. Zulke normen zijn niet gebaseerd om bevelen, maar juist op adviezen., ‘overtredingen’ worden niet gezien als een religieuze zonde dat gestraft moet worden. Hij geloofde in de goedheid van de man en de vrouw, hij had de gedachte dat zij zich verstandig zouden gedragen zoals elk rationalistisch mens. Deze normen kan je zien als een positieve invloed en hulpmiddel op je leven.
 

(i) "Niemand is een vreemde en niemand is je vijand" ( Guru Granth Sahib)

Guru Nanak gaf adviezen aan mensen die graag begeleiding wilden. Het kwam vaak voor dat zijn eigen denken werden weerspiegeld in zijn daden. Hij vond het niet erg om een zondige persoon te helpen als die en beroep op hem deed. Soms bood hij vrijwillig zijn hulp aan deze mensen. Toen hij op weg was naar Kamprum (Assam), kwam hij een groep mensen tegen die zich bezig hielden met zwarte magie, die op dat moment Mardana hadden ontvoerd en gevangen hielden. De Guru ging op de vuist met de leider genaamd; Nurshah. Zij probeerde door middel van haar zwarte magie te winnen van Guru Nanak, maar uiteindelijk faalde zij daarin. Toen drong het tot haar door dat deze man wel een heilige moet zijn. Zij vroeg om vergiffenis en liet de gevangene Mardana vrij. De Guru vertelde haar dat het beter voor haar zou zijn om die zwarte magie op te geven en dat zij zich beter kan inzetten voor de mensen in de buurt. Hij zei toen " Wees een koningin van barmhartigheid en niet van magie; Volbreng je toegewijde missie door deugdzaamheid te zaaien in de harten van alle jongens en meisjes, waardoor zij door jouw voorbeeld te zien kunnen leren dat moed en eerlijkheid vertegenwoordigd zijn in een ieder." Er zijn nog vele verhalen die dezelfde boodschap hebben.


(ii) Zoals wij planten zullen wij oogsten

In termen van daden, wordt het bovenstaande ook de Wet van Karma genoemd. Wat wij vandaag zijn wordt mogelijk gemaakt door onze handelen in het verleden; onze toekomst zal weer bepaald worden door onze hedendaagse handelen. Guru Nanak vroeg zijn volgelingen om te letten op hun woorde en daden, omdat zij bepalen hoe jouw toekomst zal zijn. De gevolgen zijn al geschreven in het ‘ wetboek van god’ het is onmogelijk om van deze gevolgen te ontsnappen. In eerste instantie hebben wij geen idee over de gevolgen van onze daden: een mens zaait maar wat hij wilt, maar als hij eenmaal gehandeld heeft, is het onmogelijk om de gevolgen daarvan terug te draaien. Daarom wordt deze wereld ook wel gekenmerkt als Karam-Bhoomi- Het Koningrijk van de Wet van Karma. Voor wij handelen moeten wij eerst de consequenties overzien.


Daarom is het belangrijk om nobele daden te verrichten. Guru Nanak zei:

" Een mens wordt geen heilige door zichzelf zo te noemen’’
Zij dragen de gevolgen van eigen handelen met zich mee
"Diegene die eerlijk zijn en andere helpen, zullen hun vruchten ervan plukken;
Als de grijzen haren steeds meer worden, dan zullen zij mooi zijn zonder dat je cosmetica nodig hebt.."
(Guru Granth Sahib)

Het zal een ieder als zijn opgevallen dat alle daden of het veelvuldige handelen een stempel achterlaat op iemands karakter. Een persoon die slechte handelingen verricht krijgt vanzelf een slechte karakter. Zijn slechte daden zal hem weerhouden om rust te vinden, hij zal angstig zijn, kampen met schuldgevoelens en misschien zal hij proberen te vluchten om niet strafrechtelijk vervolgd te worden.Volgens het Sikhsme, zal elke straf voor slechte woorden en daden minder kunnen worden door te bidden en door de genade van God.

 
(iii) Hoogmoed en Trots moet je laten vallen

Ego of trots is de oorzaak van hoogmoed. Mensen met een minderwaardigheidscomplex vinden vaak aparte manieren om zelfvertrouwen te krijgen; zij misbruiken en vernederen andere. Door zo’n houding vervreemd je niet alleen van je eigen mensen om je heen, maar ook de mensen die toegewijd zijn aan god. Egoïstische daden zijn net een kettingzaag die iemand om zijn nek draagt. Vroeg of laat, zal zo’n persoon altijd erachter komen dat hij verkeerd bezig is. Guru Nanak predikt bescheidenheid, voornamelijk de rijkere, mensen met macht en diegene die veel spierkracht hebben kunnen heel trots of hoogmoedig worden. Hij gaf aan aan dat heersers voor een bepaalde tijd macht hebben over hun gebied, zij moeten niet opscheppen over hun macht en rijkdom, want God kan ervoor zorgen dat een Koning binnen korte tijd een arme sloeber wordt. Toen Guru Nanak bezoek kreeg van Babar zat er in de gevangenis van Eminabad Mardana vast. De Guru stelde een vraag aan de indringer over zijn gruwelijke daden. Waarom was de onschuldige dorpeling opgepakt en slecht behandeld?? Mardana moest hiervoor maïs malen en ervoor zorgen dat het meel wordt, hij hield met zin rechterhand de hakmolen vast (in die tijd van steen) en met zijn linkerhand stopte hij de maïs in de molen. Vliegjes vlogen constant in het gezicht van Mardana, waardoor hij soms zijn handen moest gebruiken om de vliegen uit zijn gezicht te slaan. De Guru vertelde Babar dat hij ervoor moest zorgen dat de vliegen niet meer in Mardana’s gezicht kwamen. Babar was verbaasd. Hoe kon hij ervoor zorgen dat in Mardana’s gezicht geen vliegen meer kwamen? De Guru vertelde hem, "Als je de vliegen niet eens de baas kan zijn, hoe wil jij dan heersen over mensen? Toen Babar aan de woorden van de Guru dacht verdween zijn trots en hoogmoed. De Guru herinnerde hem dat hij de heerser was over de Lodi en dat hij wat aan de slechte toestand moest doen die daar heerste. Babar zorgde ervoor dat alle gevangenen vrij werden gelaten en vroeg aan de Guru vergiffenis voor zijn autoritair en onmenselijk gedrag.

Een ander verhaal vertelt ons hoe Guru Nanak hoogmoed wegnam van een landheer. De Guru wilde wat land kopen zodat hij een dorp kon oprichten voor zijn volgelingen. Dit land was eigendom van Karoria- een trotse en arrogante landheer, die op voorhand al had besloten dat hij het land niet zou verkopen aan de Guru. Hij was bang dat hij daardoor macht over de mensen en land zou verliezen. Toen hij naar de Guru ging om te onderhandelen, raakte hij verwikkeld in een ongeluk. Koraria zag dat als een straf van god voor zijn weigering om het land te verkopen en verkocht het land alsnog aan de Guru. Op dat stuk land is het dorp Kartapur gebouwd, geïnteresseerden zullen in de verhalen over het leven van Guru Nanak vaker dit dorp tegenkomen.


(iv) "De waarheid is waardevoller dan andere zaken, maar nog belangrijker is eerlijk en oprecht leven." (Guru Granth Sahib, pg 62)

Wijsheid over "De Waarheid" is op zich niet genoeg. We hebben grote praatjes, maar onze daden zijn klein en zelfzuchtig.

Guru Nanak verklaarde:

"We zijn goed in praten, maar handelen vaak slecht." (Guru Granth Sahib, pg 85)

Hij wilde dat zijn volgelingen Eerlijk en Oprecht waren in hun denken, woorden en daden.Hij wist welke moeilijkheden je tegenkomt op het pad van De Waarheid en hij zei:

’’Eerlijkheid is de medicijn voor alle ziektes....
Nanak streefde naar de zegen van een Eerlijk en Oprecht leven."
(Guru Granth Sahib, pg 467)

Voorbeelden van een eerlijk en oprecht leven zijn gelovige en heilige. Andere mensen kunnen weer inspiratie halen uit hun levens. Zonder een deugdzaam leven, kan men geen spirituele vooruitgang krijgen. De belangrijkste van alle deugden zijn "devotie tegenover god en al dat hij gemaakt heeft."
Het is belangrijk om naar een eerlijk en oprecht leven te streven, dat betekend dat je goed moet handelen. Heel veel mensen hebben het juiste doel in hun leven, maar zij proberen die op een verkeerde manier te bereiken. Volgens Guru Nanak betekent de juiste manier, dat je ervoor kiest de weg te nemen waarbij je innerlijke rust en vrede krijgt. Dat is de reden, waarom hij zoveel nadruk legt op eerlijk en oprecht leven en door goede daden te verrichten zal het karakter ook mooier worden; dit zorgt ervoor dat vreugde gelukzaligheid de harten kan bereiken.

 

See Also :   Guru Nanak's - JAPJI
              -  Guru Nanak Sahib
              -  Het concept van God
 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

- Gobind Singh Mansukhani

 
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl