Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Beroemde Sikh Vrouwen                

Vrouwen in het Sikhisme – Beroemde vrouwen

 

In the tijd dat de Goeroess leefden werden vrouwen als de onderlaag van de maatschappij beschouwd. Hindustanen en Moslims beschouwden vrouwen als ondergeschikten en eigendom van mannen. Vrouwen werden behandeld als eigendom met als enige doel het bedienen en vermaken van gasten en mannen. Zij werden beschouwd als verleidsters en degene die mannen afleiden van hun spirituele pad. Polygamie was toegestaan voor mannen, maar voor weduwen was het niet toegestaan te hertrouwen, maar aangemoedigd zichzelf te verbranden bij de crematie van hun man (sati). Kinderhuwelijken en moord op meisjes baby’s waren heersend net als het dragen van sluiers (purdah). Vrouwen hadden ook geen erfrecht. Veel Hindustaanse vrouwen waren gevangen en werden verkocht als slaven naar islamitische landen.

In deze cultuur shockeerde Goeroe Nanak Dev, de grondlegger van het Sikhisme, de hele gemeenschap door te verkondigen dat vrouwen gelijkwaardig waren aan mannen. Goeroe Nanak Dev ji had een visie met betrekking tot een gewetensvolle weg, gelijk voor alle mannen en vrouwen. Een uniek aspect van de sociale status van vrouwen in het Sikhisme, is dat er geen strijd voor hoefde te worden geleverd. De verlichte idealen en inspanningen van de Goeroe boden al een gelijkwaardige status, 500 jaar voordat vrouwen zelfs maar durfden te spreken over of vragen om gelijkheid.

Nu pas, Vijfhonderd jaar later, wordt de rest van de mensheid wakker, als het gaat om gelijke rechten voor man en vrouw. De Goeroes stimuleerde de deelname van vrouwen als gelijke, aan religieuze erediensten, aan de maatschappij en aan oorlogsvoering. Ze verkondigden vrijheid van meningsuiting en vrouwen waren vrij om deel te nemen aan allerlei soorten religieuze activiteiten inclusief het lezen van de Goeroe Granth Sahib.

Zoals wordt aangegeven in de Gurbani (de woorden van de Goeroes), zonder vrouwen zou er helemaal niemand zijn; zij zijn de bron van het  fysieke bestaan van de mensheid. Aldus wordt in de Gurbani nadrukkelijk hun kracht, waardigheid en vermogen erkend. De manifestatie van de vrouw als spiritueel wezen, zoals die door de Goeroe wordt gezien, overstijgt het moederschap.

Ongeveer een derde van de leraren die Goeroe Amar Das ji –de derde meester- opleidde, was vrouw. Later diende Mai Bhago, Goeroe Gobind Singh ji als krijger-heilige.

In het Sikhisme wordt zelfs God verbeeld als zowel man als vrouw.

“Oh Heer, U bent mijn Vader, en U bent mijn Moeder (3)”    (Goeroe Granth Sahib, Pag. 103)

“U Zelf bent de man, en U Zelf bent de vrouw (4)”  (Goeroe Granth Sahib, Pag. 1020)

Daarnaast wordt in de Gurbani herhaaldelijk verwezen naar de individuele ziel als zijnde vrouwelijk.

“Er is één Heer, en allen zijn Zijn bruiden (5)” (Goeroe Granth Sahib ji, Pag. 933)

Er word gestreeft als één naar een hoger bewustzijn, men moet ontstijgen aan de onderscheiding tussen man en vrouw. Op spiritueel niveau bestaat geen man of vrouw. Verschillen, conflicten, verdeeldheid en onderlinge strijd bestaan niet.

“Het vrouwelijke is in het mannelijke en het mannelijke is in het vrouwelijke (6)” (Goeroe Granth Sahib ji, Pag. 879)

Gurbani lezend, kunnen we gemakkelijk zien dat de Goeroe beperkende en onderdrukkende gewoonten, die vrouwen in een inferieure positie houden, veroordeelt. Op verschillende plaatsen worden culturele gebruiken veroordeeld, zoals sati (weduwenverbranding) en de verplichte bruidsschat. Deze praktijken kleineren vrouwen en beschouwen hen als minderwaardig geslacht.
 
De visies van de verschillende Sikh Goeroes wordt vooral gezien door hun acties.
 
 

Visies van de Guru´s

> Guru Nanak Dev
Guru Nanak doorbrak de onderdrukking van vrouwen door hen toe te laten tot de geloofsgemeenschap (sangat) zonder beperkingen. Guru Nanak was van mening dat zijn boodschap evenzeer voor mannen was als voor vrouwen.

> Guru Angad Dev
Guru Angad stimuleerde scholing voor alle Sikhs, mannen en vrouwen.

> Guru Amar Das
Guru Amar Das vervloekte de wrede gewoonte van sati (het fenomeen dat een weduwe samen met haar overleden man wordt gecremeerd) en het doden van meisjes baby´s tevens promootte hij het hertrouwen van weduwen. Guru Amar Das was ook van mening dat het dragen van een sluier (purdah) vernederend was voor vrouwen. De Guru weigerde de koningin van Haripur en andere vrouwen toegang te verschaffen tot de geloofsgemeenschap zolang zij een sluier droegen.

> Guru Hargobind Sahib
Guru Hargobind respecteerde vrouwen en verklaarde `vrouwen zijn het geweten van de man’.

> Guru Gobind Singh
Guru Gobind Singh zorgde dat de Khalsa inwijdingsceremonie toegankelijk voor mannen én vrouwen, waarbij de vrouw net zo waardevol is als de man. Ten tijde van de Amrit werd aan de man de naam Singh gegeven, welke leeuw betekent, de vrouw kreeg de naam Kaur, welke princes betekent. Een Sikh vrouw is een individu en staat haar recht, zij hoeft haar man’s achternaam niet te dragen en is een Kaur tot haar dood. Guru Gobind Singh zag geen verschil tussen de Khalsa, de 5 K’s waren op beiden van toepassing. Guru Gobind Singh bracht orders uit die verboden dat de Khalsa enige associatie had met degene die meisjes baby’s vermoorden. Guru Gobind Singh verbood de Sikhs ook de eigenaarsrechten over vrouwen gevangen in oorlog. Zij konden niet als slavinnen of echtgenotes gehouden worden, maar moesten vol respect behandeld worden.

Als resultaat van een dergelijke visie en de inspanningen van de Goeroes, verbraken Sikh vrouwen de ketenen van onderwaardering en werden ze aardse en geestelijke steun van de mannen, in sommige gevallen zelfs hun leiders.

 

Vrouwen in het Sikhisme
Uitspraken van Sri Guru Granth Sahib

> Lof voor vrouwen

"We zijn geboren uit de vrouw, we zijn verwekt in de baarmoeder van de vrouw, we zijn verloofd en getrouwd met de vrouw. We sluiten vriendschappen met de vrouw en de bloedlijn wordt voortgezet door de vrouw. Als een vrouw sterft nemen we een andere, we zijn verbonden met de wereld door de vrouwen. Waarom zouden we slecht over haar praten, wie geeft er geboorte aan koningen? De vrouw is geboren uit de vrouw; er is er geen zonder haar. Alleen de enige ware God is zonder de vrouw " (Guru Nanak Dev, pg. 473)

> Het huwelijk is een gelijkwaardige partnerschap van liefde en delen tussen man en vrouw.

" Degene die alleen maar naast elkaar zitten als echtgenoten, worden niet beschouwd als getrouwd. Alleen zij die één ziel in twee lichamen hebben (zielsverwanten), worden als echtgenoten gezien." (Guru Amar Das, pg. 788)

> Vrouwen hebben als gelijke recht om deel te nemen aan een religieuze bijeenkomst.

"Kom mijn zusters en beste vrienden! Hou me vast in je omarming. Bijeengekomen, laat ons de verhalen vertellen van onze God. " Van de ware God komen alle goede dingen, van ons allen de slechte." (Guru Nanak Dev, pg. 17)

> God is de echtgenoot en wij zijn allen zijn bruid.

"God is de bruidegom en alle anderen zijn zijn bruiden. De foute bruid neemt vele verschillende religieuze drachten aan. Wanneer God haar stopt naar andermans huis te gaan, dan is zij gesommeerd  haar God’s huis te betreden zonder enige belemmering. Zij is lief voor haar God. Zij alleen is de ware bruid en God geeft haar zijn steun” (Guru Nanak Dev, pg. 933)

> God is beide, onze moeder en vader.

"Gij God, bent mijn vader en mijn moeder. Gij brengt rust aan mijn ziel en leven." (Guru Arjan Dev, pg. 1144) 

> De veroordeling van vrouwen die werden verkracht en mishandelt door de Mughal overheerser Babar.

"Bescheidenheid en rechtschapenheid zijn beiden verdwenen en valsheid wordt de toonaangevende, O Lalo. De functie van de Qazis en de Brahmins is voorbij en Satan bepaald nu de huwelijksrechten (verkrachting). De Moslim vrouwen lezen de Koran en roepen in hun lijden God aan, O Lalo. De Hindustaanse vrouwen van hoge en lage kasten mogen zich daar ook onder scharen, O Lalo." (Guru Nanak Dev, pg. 722)

> De veroordeling van het wijdt verspreide cultuuraspect van de bruidschat in de Indiaase maatschappij.

"Elke andere bruidschat, welke de perverse plaats voor show, dat is valse trots en waardeloze. O' mijn Vader! Geef me de naam van God als een cadeau en bruidschat." (Guru Ram Das, pg. 79)

 

Beroemde Sikh vrouwen

Bibi Nanaki
Bibi Nanaki was de eerste persoon die Guru Nanak aan het begin van zijn leven herkende als een profeet en missionaris. Bibi Nanaki (Guru Nanak's sister) en Mata Tripta (Guru Nanak's mother) speelde een zeer belangrijke rol in het aanmoedigen van de jonge Nanak in zijn levensmissie.

Meer : Bibi Nanaki

Mata Khivi
Mata Khivi was de vrouw van Guru Angad Dev en had de leiding over de langar (openbare keuken voor armen). Zij was de onbegrensde bron van overvloed en hielp bij het creëren van een nieuw sociaal bewust zijn van de vrouw.

Meer : Mata Khivi Ji

Sikh Missionarissen
Guru Amar Das trainde missionarissen om het Sikhisme te verkondigen door het hele land. Van de 146 missionarissen die Guru Amar Das uitzond, waren er 52 vrouwen. Afghanistan en Kashmir waren eens onder de jurisdictie van vrouwelijke priesters (masands). Deze vrouwen hadden complete rechtsmacht in besluitvorming, innen van belastingen en het preken voor de geloofsgemeenschappen.

Bibi Bhani Ji
Bibi Bhani heft een unieke positie in de Sikh geschiedenis als de dochter van een Guru (Guru Amar Das), vrouw van een Guru (Guru Ram Das) en moeder van een a Guru (Guru Arjan Dev). Bibi Bhani was een inspiratie tijdens de begin periode van de Sikh geschiedenis en symboliseert verantwoordelijkheid, toewijding, nederigheid en doorzettingsvermogen.

Meer : Mata Bhani Ji

Mata Gujri
Mata Gujri was een verlichtende vrouw achter haar echtgenoot Guru Tegh Bahadur en haar zoon Guru Gobind Singh. Na het martelaarsschap van Guru Tegh Bahadur, Mata Gujri leidde en inspireerde haar zoon Guru Gobind Singh. Zij was verantwoordelijk voor de training van de Sahibzadas (de vier zonen van de Guru Gobind Singh) die hun leven opgaven voor het Sikhisme op jonge leeftijd. Mata Gujri was een inspiratie bron tijdens een van de meest moeilijke tijden in de geschiedenis van de Sikhs.

Meer : Mata Gujri Ji

Mai Bhag Kaur
Mai Bhago was de dappere vrouw the brave women who shamed the 40 deserters to return to the battle of Muktsar. She led them into battle where they achieved martyrdom and were blessed by Guru Gobind Singh.

See Also: Mai Bhago Kaur

Mata Jito ji
Tijdens de doopceremonie van de Khalsa in 1699, vroeg Guru Gobind Singh, Mata Jitoji om mee te doen aan de eerste doop waarbij suikercake (patashas) aan het water was toegevoegd, waarbij werd geroerd met de khanda (double edged sword) en de amrit (zoet water) aan de Khalsa werd gegeven.

Mata Sahib Kaur
Omat zij zo puur was, verklaarde Guru Gobind Singh dat de Sikhs Mata Sahib Kaur als spirituele moeder moesten beschouwen van de Khalsa.

Mata Sundri
De weduwe van Guru Gobind Singh, Mata Sundri hielp bij het toegankelijk maken van leiderschap voor de Sikhs in een zeer moeilijke en chaotische tijd gevolgd door de dood van Guru Gobind Singh. Zij hielp de heiligheid onderhouden van de Guru Granth Sahib als de enige opvolger van Guru Gobind Singh en hield zich alleen maar bezig met hen die de ambitie hadden om Guru te worden.

   
See Also : Welke rechten heb ik als een Sikh vrouw
               Bibi Amro
               Sardarni Sharnagat Kaur
               Sardarni Sada Kaur
 

 

Main Index

Next


 

 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl