Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

MATA GUJRI JI

Mata Gujar Kaur Ji
 
 

Overdenking over Mata Gujri Ji  

Mata Gujri ji (of Mata Gujjar Kaur Ji) was een perfecte vrouw, een Puran Istree. Het woord "Stree" is afkomstig uit het Sanskriet en betekent "expansie". In fysieke zin breiden vrouwen zich uit door moeders te worden. In de geestelijke zin, geven vrouwen hun kinderen de idealen en waarden om naar te leven; ze voeden ze op met een gevoel van veiligheid, en zij hebben de macht om hun gezinnen op te bouwen of om ze te vernietigen alsook hun komende generaties.
Dus, is het zeker toepasselijk om te zeggen dat Mata Gujri een Puran Istree was op zowel het fysieke en spirituele vlak.
 
Ze maakte het leven en de missie van Goeroe Tegh Bahadur compleet, voedde het buitengewone kind (Goeroe) Gobind (Singh) op, en inspireerde en bereidde haar jonge kleinzonen voor om buitengewone moed, genade en de opofferering die hun op zulke jonge leeftijd  gevraagd zou worden, te verkrijgen.
Laten we eens een blik werpen op haar leven en op de verschillende rollen die ze speelde als een perfecte vrouw.
 
Als dochter: Mataji werd opgevoed met de bewustheid van het licht van de Goeroe, ze vervulde de aspiratie van haar ouders om het pad van de Goeroe te volgen, boven hun verwachtingen uit, door uit te groeien tot een perfect rolmodel van genade, kracht, doorzettingsvermogen en opoffering.
 
Als vrouw: Zij steunde Goeroe Tegh Bahadur toen hij voor jaren in diepe meditatie was, opnieuw terwijl hij op zijn zendingstocht was, en ten slotte, toen de Goeroe naar Delhi vertrok om het hoogste offer te brengen.
 
Als leider: Na het martelaarschap van Goeroe Tegh Bahadur, hadden zij en haar broer, Kirpal Chand de verantwoordelijkheid aangaande het beheer van de zaken van de Panth. Ze organiseerde ook de langar (gemeenschappelijke keuken) en speelde een belangrijke rol als beheerder van het leger. Ze speelde een belangrijke inspirerende rol bij de Khalsa legers tijdens de gevechten die Goeroe Gobind Singh moest leveren. Men herinnert zich vooral haar rol in de strijd van Bhangani.
 
Als Moeder: Ze vormde de vader van de Khalsa, de grote Goeore Gobind Singh ji. Tijdens de eerste jaren van zijn leven toen Goeroe Tegh Bahadur ji besloten had om een uitgebreide reis in de oostelijke delen van India te maken, was het zijn doel om het Sikh geloof er onder het volk te verspreiden. De verantwoordelijkheid voor de opleiding van Gobind Rai (Goeroe Gobind Singh Ji) kwam in de handen van zijn moeder, Mata Gujjar Kaur Ji terecht. Zij moest hem als alleenstaande moeder opvoeden na het martelaarschap van Goeroe Tegh Bahadurji. Wat voor een soort vrouw moest ze zijn geweest om door God uitgekozen te worden om Gobind Rai (Goeroe Gobind Singh Ji), te onderwijzen en te begeleiden zodat hij in staat zou zijn om het Goeroeschap op zich te nemen? Gobind Rai (Goeroe Gobind Singh Ji) was wat hij was, maar het lot van zijn ziel werd toevertrouwd aan de zorg van Mata Gujri Ji en het was door het toedoen van zijn moeder dat God hem kon wekken.
 
Als Grootmoeder en inspiratie voor de jonge martelaren: Wanneer Mata Ji en de Sahibzadas (zonen van de Goeroe) gearresteerd en opgesloten werden in het fort van Sirhind, en toen de kinderen werden opgeroepen om elke dag voor de rechtbank te verschijnen, bleef ze er bij hen op aandringen om standvastig aan hun geloof vast te houden. Ze herinnerde de Sahibzadas er constant aan dat zowel hun Grootvader als Bedovergrootvader hun leven hadden  gegeven om de idealen van Goeroe Nanak te versterken. Haar steun voor haar kleinzonen speelde zo'n belangrijke rol in het Sikhisme dat we als Sikhs waarschijnlijk ons bestaan aan haar te danken hebben. Het was door haar toedoen dat de zeven en negen jaar oude kinderen niet van hun geloof afweken en dat ze het martelaarschap verkozen. Als de Sahibzadas op die winterdag de Islam aanvaard hadden, zou het Sikhisme waarschijnlijk niet bestaan hebben zoals het nu het geval is. Dus, in feite, staan ​​we sterk door de lessen en de inspiratie die Mata Ji aan haar kleinzonen gaf en aan duizenden martelaren die hun hoofd gaven en niet hun geloof.
 
Als martelaar: Terwijl ze gevangen zat op de top van een open toren (Burj) tijdens de koude december maand, deed Mata Gujri voortdurend simran zonder te klagen over haar fysieke conditie. Ze bereikte het martelaarschap op dezelfde dag als haar kleinzonen nadat ze gehoord had dat haar kleinzonen nog liever levend ingemetseld werden in plaats van hun geloof op te geven. Haar missie was volbracht.
Zij was de vrouw die de man creëerde die de Khalsa onthulde. En zo sterk was haar invloed dat Dhan Dhan Sri Goeroe Gobind Singh Ji al klaar was om te regeren op de leeftijd van negen jaar.
 
"In een vrouw wordt een man gevormd; uit een vrouw wordt hij geboren. Met een vrouw verlooft hij zich en trouwt met haar; Met een vrouw sluit hij vriendschap. Waarom zeggen dat ze inferieur is, zij uit wie  zelfs koningen worden geboren?  Zonder vrouw, zou er helemaal niemand zijn."-
 (Goeroe Nanak Dev Ji. SGGS)
 
Een uniek aspect van de sociale status van vrouwen in het Sikhisme is dat ze er niet voor hoefden te vechten. De verlichte idealen en de inspanningen van de Goeroe boden een gelijke status al ongeveer 500 jaar voordat de meeste vrouwen zelfs maar durfden te praten of te vragen naar gelijkheid. Zoals verwoord in Gurbani, zou er zonder vrouwen, helemaal niemand zijn; ze zijn de bron van het fysieke bestaan ​​van de mensheid. En zo erkent Gurbani uitdrukkelijk hun talenten, waardigheid en kracht. Het bestaan van een vrouw als spiritueel wezen, zoals gezien door de Goeroe, gaat verder dan het moederschap. Bijvoorbeeld, ongeveer een derde van de getrainde zendelingen van Goeroe Amar Das ji waren vrouwen. Later diende Mai Bhago Goeroe Gobind Singh als een heilige krijger.
 
In de gedachte van een Sikh, is een vrouw de gelijkwaardige partner van een man in de spirituele vooruitgang van de hele mensheid. Zelfs God wordt gezien  zowel als man en als vrouw.

“U, Uzelf bent de man, en U Uzelf bent een vrouw.” –
(Goeroe Granth Sahib ji, pag. 1020)
     
See Also : Guru Gobind Singh Ji
             : Het martelarenschap van de vier zonen (de Shahibzade) van Guru Gobind Singh Ji
                : Sakhis (verhalen)
             
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl