Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Mai Bhag Kaur

 

Mai Bhago was gehuwd met Nidhan Singh van Patti.

De Mughals en lokale legerleiders hadden Anandpur omsingeld en eisten de complete evacuatie van deze stad. Ook gaven zij een ultimatum: Elke Sikh die zou ontkennen een Sikh te zijn, zou worden gespaard.

Veertig Sikhs onder leiding van Mahan Singh, ontkenden daarop dat zij Sikhs waren en iets te maken hadden met Sri Goeroe Gobind Singh Ji.

Sri Goeroe Gobind Singh Ji gaf hun toestemming de broederschap te verlaten. Ze moesten echter eerst een document ondertekenen om te bevestigen dat ze geen Sikhs meer waren. Alle 40 Sikhs tekenden het document, ook wel bekend als 'Bedawa', en verlieten Goeroe Gobind Singh. Mai Bhago was geschokt toen zij hoorde dat een aantal Sikhs Goeroe Gobind Singh had verlaten in de strijd. Ze confronteerde de groep en deed hun realiseren dat het een grote vergissing was om de Goeroe achter te laten en te vluchten. De 40 Sikhs beseften dat ze een grove fout hadden gemaakt.

Mai Bhago ging samen met deze groep op zoek naar de Goeroe.

Ondertussen moesten de sikhs in het heetst van de strijd het fort van Anandpur, dat belegerd was door de Mughals en hun partners, verlaten. In de chaotische situatie die toen ontstond werd de hele familie van Goeroe Gobind Singh uit elkaar gerukt.
Twee zonen van hem, Zorawar Singh en Fateh Singh gingen mee met hun oma (de moeder van de Goeroe). Zij werden gevangen genomen en omgebracht door Wazir Khan in Sirhind. De oudere zonen Ajit Singh en Jhujhar Singh gingen met hun vader mee. Zij kwamen beiden om in Chamkaur, waar een hevig gevecht plaatsvond. De Panj Pyare (vijf beminden) gaven de Goeroe de opdracht om Chamkaur te verlaten. Hij vluchtte naar Malva, terwijl de Mughal-legers van Aurangzeb hem achtervolgden.

Goeroe Gobind Singh kwam uiteindelijk in het dorp Khidrana aan. Daar was ook inmiddels Mai Bhago aangekomen met de 40 Sikhs, die waren gedeserteerd.

Bij een beek in het dorp ontstond een hevig gevecht tussen de Sikhs en de Mughals.

De Sikhs waren sterker, ondanks hun kleine aantal en dwongen zo de Mughals om zich terug te trekken. Bhai Mahan Singh, een van de Sikhs die waren gevlucht, was ernstig gewond. Hij verzocht de Goeroe om de 'Bedawa' te verscheuren en de groep te rehabiliteren als Sikhs. Goeroe Gobind Singh nam Mahan Singh in zijn schoot en verscheurde het document. Bhai Mahan Singh stierf kort daarna.

Mai Bhago was de enige overlevende van de hevige strijdů

De veertig Sikhs die hadden gedeserteerd maar uiteindelijk hun leven gaven voor het Sikhisme werden door de Goeroe gezegend en 'De veertig bevrijden' genoemd of 'Chali Mukth'. Hij verzorgde Mai Bhago, die ook ernstig gewond was geraakt. Na haar herstel bleef ze bij de Goeroe als een van zijn lijfwachten.

     
See Also :   Vrouwen binnen de Sikh Gemeenschap
              - Guru Amardas Sahib - Gelijke status voor vrouwen
              - Beroemd Sikhs : Maharaja Ranjit Singh (Sher-e-Punjab)
 
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl