Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

MATA BHANI JI

Mata Bhani Ji serving Guru Amardas ji
 
 
BIBI BHANI JI
De behoeften van de maatschappij beperken zich niet tot vaardigheden of zelfs tot intellectuele kennis. De basisbehoefte is de ontwikkeling van een echte vorm van sociaal leven van hogere kwaliteit en karakter. Dit is alleen mogelijk als de vrouwen goede medeburgers zijn.
 
Vrouwen in het Sikhisme
Goeroe Nanak Dev ji had een visie met betrekking tot een gewetensvolle weg, gelijk voor alle mannen en vrouwen. Een uniek aspect van de sociale status van vrouwen in het Sikhisme, is dat er geen strijd voor hoeft te worden geleverd. De verlichte idealen en inspanningen van de goeroe boden al een gelijkwaardige status, 500 jaar voordat vrouwen zelfs maar durfden te spreken over of vragen om gelijkheid. Zoals wordt aangegeven in de Gurbani (de woorden van de Goeroes), zonder vrouwen zou er helemaal niemand zijn; zij zijn de bron van het  fysieke bestaan van de mensheid. Aldus wordt in de Gurbani nadrukkelijk hun kracht, waardigheid en vermogen erkend. De manifestatie van de vrouw als spiritueel wezen, zoals die door de Goeroe wordt gezien, overstijgt het moederschap. Ongeveer een derde van de leraren die Goeroe Amar Das ji –de derde meester- opleidde, was vrouw. Later diende Mai Bhago, Goeroe Gobind Singh ji als krijger-heilige.
In het Sikhisme wordt zelfs God verbeeld als zowel man als vrouw. 
Tu mera Pita tu hai mera maata
Oh Heer, U bent mijn Vader, en U bent mijn Moeder (3)
-Goeroe Granth Sahib, Ang 103
 
Aapey purakh aapey hee naari
U Zelf bent de man, en U Zelf bent de vrouw (4)
-Goeroe Granth Sahib, Ang 1020
 
Daarnaast wordt in de Gurbani herhaaldelijk verwezen naar de individuele ziel als zijnde vrouwelijk.
 
Thakur ek sabai naar
Er is één Heer, en allen zijn Zijn bruiden (5)
-Goeroe Granth Sahib ji, Ang 933
 
En streef als één naar een hoger bewustzijn, men moet ontstijgen aan de onderscheiding tussen man en vrouw. Op spiritueel niveau bestaat geen man of vrouw. Verschillen, conflicten, verdeeldheid en onderlinge strijd bestaan niet.
 
Purakh mey naar naar mey purakha bujhho brahm giani
Het vrouwelijke is in het mannelijke en het mannelijke is in het vrouwelijke (6)
-Goeroe Granth Sahib ji, Ang879
 
De Gurbani lezend, kunnen we gemakkelijk zien dat de Goeroe beperkende en onderdrukkende gewoonten, die vrouwen in een inferieure positie houden, veroordeelt. Op verschillende plaatsen worden culturele gebruiken veroordeeld, zoals sati (weduwenverbranding) en de verplichte bruidsschat. Deze praktijken kleineren vrouwen en beschouwen hen als minderwaardig geslacht.
 
 
Als resultaat van een dergelijke visie en de inspanningen van de Goeroes, verbraken Sikh vrouwen de ketenen van onderwaardering en werden ze aardse en geestelijke steun van de mannen, in sommige gevallen zelfs hun leiders. Eén voortreffelijk voorbeeld van zo”n uitzonderlijke Sikh vrouw in de vroege Sikh Geschiedenis is Bibi Bhani ji.
 
 
Bibi Bhani ji (19 Januari 1535 – 9 April 1598), de dochter van Goeroe Amar Das, was voorbestemd om één van de meest belangrijke rollen te spelen die ooit een vrouw of moeder heeft gespeeld in de geschiedenis van de Sikhs.                                                                                                                                
   
Bibi Bhani was de:
Dochter van Goeroe Amar Das ji, geboren op 19 Januari 1535
Echtgenote van Goeroe Ram Das ji. Zij trouwde op 18 Februari 1554 met Bhai Jetha die later Goeroe Ram Das ji werd
Moeder van Goeroe Arjan ji (geboren op 2 Mei 1563) en van Prithi Chand en Mahadev
Grootmoeder van de zesde meester Goeroe Hargobind ji
 
Achtergrond
Bibi Bhani, dochter van Goeroe Amar Das ji en Mata Mansa Devi, werd geboren op 19 Januari 1535 in Basarke Gillan, een dorp in de buurt van Amritsar. Ze had een oudere zuster die Bibi Dani heette en twee broers met de namen Bhai Mohan en Bhai Mohri.
 
Al vanaf haar vroege jeugd besteedde ze veel tijd aan meditatie en de dienstbaarheid aan haar vader. Ze was een toegewijde en geliefde dochter van haar vader en ze diende hem als een discipel. In de Sikh geschiedenis staat ze bekend als de verpersoonlijking van de dienstbaarheid. Haar vrolijke, onschuldige en kalme gezicht bekoorde iedereen.
 
MacAuliff beschrijft hoe, toen Bibi Bahni ji opgroeide, een Sikh van Goeroe Amardas ji, juwelen en kostbare kleding voor Bibi Bhani meebracht, zodat ze die kon gebruiken als ze ging trouwen, maar ze weigerde de geschenken en zei dat het geld eraan besteed, gebruikt zou moeten worden voor de gemeenschapskeuken (Langar) die bestemd was voor de behoeftigen, ongeacht hun kaste of geloofsovertuiging. Dit voorval toont haar eenvoud en haar liefde voor de armen.
 
Toen de tijd daar was, trouwde ze met een gelovige Sikh, Bhai Jetha (die later Goeroe Ramdas ji, de vierde meester werd) in het begin van 1554. Zij diende haar man niet alleen als echtgenoot maar ook als Goeroe.
 
Bibi Bhani ji liet nooit toe dat huiselijke omstandigheden haar hinderden in het dienen van haar geloofsgemeenschap (sangat). Zij diende nederig en vol toewijding, zelfs toen ze moeder was geworden van drie zonen. Zij assisteerde vaak en opgewekt haar vader en ze hield bijvoorbeeld de wacht wanneer hij mediteerde, zodat niemand hem zou storen. Dat ging zover, dat toen ze ontdekte dat een poot van haar vader’s kruk op breken stond, zij de versplinterende poot met haar handen vastgreep, zodat zijn meditatie niet onderbroken hoefde te worden. Alleen Bibi Bhani kon zoiets doen.
 
Bibi Bhani ji had drie zoons, Prithi Chand, Maha Dev en Arjan Dev. Prith Chand was arrogant, lui en oneerlijk, maar wilde toch het goeroeschap verwerven na zijn vader. Hij wilde dat zijn moeder hem zou aanbevelen voor het goeroeschap. Zijn moeder legde hem uit dat de beslissing die zijn vader zou nemen zou geschieden op grond van verdienste en ze koos geen partij. Toen daarna Goeroe Arjan Dev werd uitverkoren voor het goeroeschap, misdroeg Prithi Chand zich tegenover zijn vader. Bibi Bhani ji snoerde hem de mond en berispte hem. Ze zei hem dat de beslissing die door zijn vader was genomen onbevooroordeeld was en in de traditie van de eerste meester Goeroe Nanak Dev ji, waarin het goeroeschap uitsluitend werd doorgegeven op grond van dienstbaarheid en nederigheid.
 
Bini Bhani stond altijd pal voor de waarheid.
 
Nadat Goeroe Ram Das het tijdelijke voor het eeuwige had verwisseld, hielp Bibi Bhani haar zoon, Goeroe Arjan Dev ji, bij alles wat hij ondernam en zijn diende hem van advies.
 
Goeroe Arjan Dev was zonder twijfel opgevoed als een voorbeeld ‘GurSikh’. Het was Goeroe Arjan Dev ji, zoon van  Bibi Bhani ji, die de Adi Granth samenstelde, door alle geschriften te verzamelen van de eerdere Goeroes met daaraan toegevoegd de leerstellingen van diverse devote heiligen van verschillende achtergronden. Tegenwoordig staat de Adi Granth bekend als de Sri Guru Granth Sahib, en deze is, door de tiende en laatste menselijke Goeroe van de Sikhs, Gobind Singh ji, als de eeuwige Goeroe van de Sikhs, geïnstalleerd
 
Bibi Bhani ji leefde voortdurend Waheguru (God) gedenkend en zij reciteerde de Gurbani met elke ademtocht.
Zij was een inspiratie gedurende de vormende periode van de Sikh geschiedenis en symboliseert verantwoordelijkheid, toewijding, nederigheid en kracht.
Bibi Bhani ji vertrok naar haar hemelse woning in Goindval op 9 April 1598.
 
Het lijkt erop dat Goeroe Arjan Dev ji haar zegeningen en raad heeft genoemd in een van zijn hymnen, vermeld in Ang (Pag.) 496 van de Guru Granth Sahib ji:
 
Goojaree, Vijfde Mehla:
Hem gedenkend worden alle zonden weggevaagd en geslachten worden gered.
Dus mediteer met de Heer voor ogen, Har, Har; Hij is eindeloos en grenzeloos. (1)
Oh zoon dit is uw moeders hoop en bede,
dat u de Heer nimmer vergeten zult, Har, Har, nog niet voor een enkel ogenblik en dat u zich altijd de Heer van het heelal zult herinneren (1) Pauze
Moge de Ware Leermeester u goedgezind zijn, en moge u de Gemeenschap der Heiligen liefhebben.
Moge het behoud van uw eer door de alles Overtreffende Heer, uw kleding zijn en het zingen van Zijn lof uw voedsel. (2)
Dus neem voor eeuwig de Hemelse Nectar in u op, moge u lang leven, en moge het in meditatie gedenken van de Heer u oneindige gelukzaligheid schenken.
Moge vreugde en plezier uw deel zijn, moge uw hoop bewaarheid worden en moge u nimmer door zorgen worden gekweld. (3)
Laat die geest van u de hommel zijn en de Heers voeten lotusbloemen.
Zegt dienaar Nanak, hecht je gedachten aan hen en bloei voort, als de zangvogel die op het punt staat de regendruppel te vinden. (4|3|4)
 
     
See Also : Guru Amardas Ji
                : Guru Ramdas Ji
             
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl