Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bibi Amro

 

Bibi Amro was de dochter van de tweede Goeroe, Goeroe Angad Devji. Ze werd geboren in 1532 in het dorp van Khadur sahib, provincie Amritsar. Ze kreeg haar eerste onderwijs en opleiding rechtstreeks van haar ouders Goeroe Angad Devji en Mata Kivi. Goeroe Angad bracht veel tijd door met zijn kinderen. Hij onderwees hen het Gurmukhi schrift dat hij had verfijnd, herzien en vereenvoudigd. Dit schrift is ook gebruikt in de Goeroe Granth Sahib. Toen ze meerderjarig was geworden trouwde ze met Bhai Jasoo.

Zelfs nadat ze bij haar schoonfamilie ging wonen, moedigde haar vader haar aan om door te gaan met het doen van Kirtan (het zingen van lofzangen uit de Goeroe Granth Sahib ji) en het onderwijzen over sikhisme aan iedereen met wie ze in contact kwam.

Amar Das, die de oom van haar echtgenoot was, was zeer ingenomen door haar aangename melodieuze stem toen hij haar Shabads (heilige lofzangen) hoorde zingen. Zij was het die hem als eerste kennis liet maken met de leerstellingen van Sikhisme. Toen zijn belangstelling groeide was zij degene die hem naar vader zond om hier meer over te leren. Amar Das was zo sterk be´nvloed door Goeroe Angad Devji, dat hij een toegewijde sikh werd, zo zeer zelfs, dat Goeroe Angad Devji hem bekendmaakte als zijn opvolger.

Jaren later, toen Goeroe Amar Das ji structuur gaf aan de Sikh Natie en zijn predikers verdeelde in 22 preek districten, stelde hij Bibi Amro ji aan over ÚÚn van deze districten, die hij 'Manji's' noemde. Deze aanstelling kan het beste worden vergeleken met de positie van Bisschop in de Katholieke kerk tegenwoordig. Het was een bestuurlijke positie, met volledige verantwoordelijkheid voor de gelijkheid en inhoud van de prediking. Ze zou ook de verantwoordelijkheid krijgen voor het innen van de belastingen en het maken van beslissingen voor het welzijn voor het gewone volk in haar gebied.

Haar 'Manji' of 'bisdom' omvatte het dorp 'Basarke', waar zij zich vestigden. Het is het directe resultaat van de inzet van Bibi Amro en andere Sikh onderwijzers dat Amritsar op de dag van vandaag synoniem is aan Sikh geloof. Dichtbij het dorp Basarke is nu een reservoir (kunstmatige vijver) die de naam 'Bibi Amro da Talab' (reservoir van Bibi Amro) draagt, ter gedachtenis aan haar.

 

See Also :   Beroemde Vrouwen in het Sikhisme
              -  Welke rechten heb ik als een Sikh vrouw
 
 

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl