Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

GURU RAMDAS SAHIB JI

Guru Ramdaas werd in 1534 na Christus in Lahore (toen India, nu Pakistan) geboren. Zijn voornaam was Jetha. Hij was nog erg jong toen zijn beide ouders stierven en hij verhuisde naar Basarke, het dorp waar zijn grootvader woonde. De familie van deze grootvader was niet erg welgesteld. Daarom moest Jetha in zijn jonge jaren gekookte granen gaan verkopen. Eens ging hij samen met nog andere Sikhs naar het dorp Goindwal en daar ontmoette hij Guru Amardas Ji. Hij hield van het onderricht van deze Guru en vond bovendien de plaats zo aantrekkelijk dat hij besloot om daar te blijven. Ook hier ging hij verder met het verkopen van de gekookte granen. Hij bleef hier lang en diende de Guru met liefde en eerbied. Met het voortgaan van de tijd groeide hij uit tot een heilige jonge man. De Guru was erg blij met zijn werk, zijn manieren, zijn gesprekken en zijn gedrag en hij mocht trouwen met Bibi Bhani, de dochter van Guru Amardas Ji. Onbaatzuchtig en onophoudelijk gedurende twintig jaar dienden Sri Guru Raamdas Ji and Bibi Bhani de Guru en de dorpsgemeenschap. Guru Amar Das waardeerde dit zo dat hij zijn zetel overdroeg aan Bhai Jetha Ji, vanaf toen bekend staat als ‘Guru Raamdas’

Onderwijzen

Guru Raamdas Ji benadrukte:
1.  De belangeloze dienst aan God en mensen, de zgn. Seva. Verder de liefdadigheid, en de eenheid van God.
2.  Het verrichten van eerbaar werk hierdoor eerlijk en trouw te kunnen leven.
3.  Guru Ji stelde de tekst van het Bruilofslied, de zgn. ‘Lavan’ samen en initieerde hiermee een nieuw manier voor een eenvoudige en
     waardige huwelijkinzegening, de zgn. Anand Karaj. Ook dichtte hij nog andere gezangen met betrekking tot ceremonies rond
     geboorte en dood. Hiermee gaf Guru Raamdas Ji de Sikh-religie een helder en onderscheiden karakter.
4.  Guru Ji beklemtoonde dat redding kan worden verkregen door het herhaald aanroepen van en mediteren op de Naam van God en
     door de rustige en eenvoudige weg van toewijding aan het gezin.
5.  Hij propageerde het overleg bij gemeenschappelijke aangelegenheden. Alsook het zingen van geestelijke liederen en religieuze 
     vieringen om de geest te reinigen.

Guru Granth Sahib Ji gaf de volgende definitie van wat het betekent om een Sikh te zijn:

“Diegene die zichzelf een Sikh of een Ware Guru noemt:
- hij zal vroeg in de morgen opstaan en mediteren op de Naam van God,
- hij zal zich onderdompelen in de zuivere en zalige (Nectar) zee van Gods Naam om zo zijn geest van elk kwaad te zuiveren.
- hij zal gedurende de dag arbeid verichten,
- hij zal luisteren naar het woord van de Guru,
- hij zal Gods Naam eerbiedigen.

Want dan zullen zijn zonden worden vergeven en zijn lijden zal ophouden. Bij het voortschrijden van de dag zal hij de gezangen van de Guru zingen en bij alles wat hij doet God in gedachten houden. Hij die zich de Naam van God indachtig is bij elke ademhaling en bij alles wat hij doet is de ‘ware sikh’ en zo iemand wordt door de Guru geliefd. Hij aan wie de Heer genadig is luistert naar het onderricht van de Guru en wordt zijn discipel.”

 
Contributie aan het Sikhisme

1. Guru Raamdas ji heeft het Amritsar stad opgericht( de belangerijkste stad voor
    de Sikhs, spiritueel ene economish). Hier vindt ook de "Gouden Tempel”. Guru
    Raamdas ji heeft toen de traditie van “Langar” voorgezet.

2. Guru Raamdas startte het gebruik om een tiende deel van je inkomen in te
    leveren voor de gemeenschap, de religie en het maatschappelijke welzijn

 
   
See Also:  Guru Ram Das en Srichand
             - Harmandir Sahib (Gouden Tempel in Amritsar)
             - Sakhis (Verhalen) van Guru RamDaas Ji
             - Goeroe Ramdas ji en de yogi’s
 

Back to Guru Amardas Sahib Ji

Main Menu

Read next Guru Arjan Sahib Ji

All rights reserved (c) www.sikhs.nl