Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

GURU AMAR DAS SAHIB JI

Leerstellingen van Guru Amar Das Sahib Ji

De belangrijkste leerstellingen van Guru Amardas Ji waren:

1. Het geloof in een vormloos, eeuwig en niet belichaamde God
2. Dagelijkse gebeden en aanwezigheid op de religieuze bijeenkomsten (sangat)
3. Vertrouwen in de genade van God
4. Eeerlijk en waarlijk leven.

Guru Amardas ji breide koorden in zijn vrije tijd om in zijn onderhoud te voorzien. Heel zijn leven als guru werkte hij voor het goede van anderen en toonde hij zijn volgelingen de weg naar God.


De afschaffing van Sati.

In die tijd was de status van vrouwen in de Indiase maatschappij erg laag. Als de echtgenoot dood ging dan behoorde de vrouw / echtgenote samen met haar overleden man op de brandstapel levend verbrand te worden. Populair gezegd: de vrouwen die dit volbrachten werd Sati (waarlijk) genoemd.

Guru Amar Das voerde een krachtig campagne tegen het bodemloze ‘Sati’ ritueel. Hij gaf speciale aandacht aan het verbeteren van de status van vrouwen en daarom verbood hij dit gebruik. G.B. Scott juicht de Guru toe als de hervormer die het gebruik van de heersende Hindoe praktijk van Sati veroordeelde. De Guru bepleitte het volgende:

Satis (waarlijken) zijn niet die, die zich met hun echtgenoot verbranden, O Nanak, echte Satis zijn die, die de kwelling van de scheiding aankunnen. Dat zijn oplettende Satis die tevreden leven, verfraaien zichzelf met goed gedrag; en hebben de Heer altijd lief en roepen hem aan. De Guru verhoogde de status van de vrouw als gelijk met die van de man. Hij verbood de praktijk van Sati en predikte daarvoor dat de weduwe zou hertrouwen.

Contributie aan het Sikhisme

1. Gelijkheid voor vrouwen.

Hij vestigde zijn hoofdkwartier in een nieuw gebouwde stad Goindwal. Daar verspreidde hij het Sikh-geloof op een strategisch wijze. Hij deelde het Sikh Sangat-gebied in 22 centra om te prediken (manjis), elk met een Sahib te Sikh aan het hoofd. Hijzelf bezocht en zond Sikh missionarissen (ook vrouwen) naar verschillende delen van India om het Sikhisme te verspreiden.
 
See Also: Guru Amardas Ji en Dattu
              Keizer Akbar bezoekt Guru Amardas Ji
                 Nitnem: Anand Sahib
                 Sakhi (Verhalen) : Sikh en Gurbani
 
 

Back to Guru Angad Sahib Ji

Main Menu

Read next Guru Ramdas Sahib Ji

All rights reserved (c) www.sikhs.nl