Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

BIBI AMRO JI

Bibi Amro Ji with Guru Amardas ji and Guru Angad Dev ji
 
 
Bibi Amro ji was de dochter van Goeroe Angad Dev ji, de Tweede Goeroe. Ze werd geboren in 1532 in het dorp Khadur Sahib, in het District Amritsar. Zij werd opgevoed door haar ouders en kreeg haar opleiding rechtstreeks van hen, Goeroe Angad Dev ji en Mata Khivi.
 
Goeroe Angad Dev Ji bracht veel tijd door met zijn kinderen. Hij leerde hen het Gurmukhi schrift aan dat wordt gebruikt in de Goeroe Granth Sahib ji, het schrift dat hij herzien en vereenvoudigd had. Toen ze oud genoeg was trouwde ze met Bhai Jasoo zoon van Manak Chand uit het dorp Basarke. Zoals het de gewoonte was werd ze naar de familie van haar man gestuurd om met hen samen te leven. Haar vader moedigde haar aan om Kirtan (hymnen) te blijven zingen en het Sikhisme te prediken aan al diegene waarmee ze in contact kwam. Amar Das, de oom van haar man was meteen weg van haar zoete melodieuze stem toen hij haar Shabads (heilige hymne) hoorde zingen. Zij was het die hem voor het eerst  de leer van het Sikhisme bijbracht. Toen zijn interesse groeide was zij het die hem naar haar vader zond om meer te leren over deze ideeŰn.  Amar Das was zo sterk be´nvloed door Goeroe Angad Dev ji dat hij een vrome Sikh werd, zo vroom dat Goeroe Angad Dev ji hem aanwees als zijn opvolger. En zo werd er door het lot beslist dat Goeroe Amar Das ji, de derde Goeroe, door het toedoen van Bibi Amro ji een Goeroe werd.
 
Jaren later toen Goeroe Amar Das ji structuur gaf aan de Sikh natie en hij predikers in 22 districten inzette om te onderwijzen maakte hij Bibi Amro ji verantwoordelijk voor ÚÚn van deze districten door hem, Manji, genoemd. Wat men met bedoelde met Manji was dat een persoon die de congregatie (Kirtan) leid op een Manji (een laag bed) moest zitten, terwijl de hele sangat (gemeenschap) voor hem of haar zat.
 
De persoon die de Manji bezette was de Sikh predikant benoemd door Goeroe Amardas ji . Deze benoeming kan het beste vergeleken worden met de positie van de bisschop in de Christelijke kerk van vandaag. Het was een administratieve functie, met volledige verantwoordelijkheid voor de gelijkheid en inhoud van de prediking. Ze zou verantwoordelijkheid zijn voor het inzamelen van inkomsten en voor het nemen van beslissingen voor het welzijn van haar Manji. Haar Manji of bisdom, omvatte Basarke, het dorp van haar man, waar zij woonden. Het is het rechtstreekse resultaat van de inspanningen van Bibi Amro ji en andere Sikh predikanten dat Amritsar vandaag synoniem staat voor het Sikhisme.
 
Vandaag, dicht bij het dorp van Basarke, is er een watertank (een door de mens aangelegde vijver) die de naam van Bibi Amro da Talab (Tank van Bibi Amro) draagt, ter haar gedachtenis.
 
Bron : "Champion of Women" door Alice Basarke.
 
     
See Also : Guru Amardas Ji
                : Sakhis (verhalen)
             
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl