Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Een nieuwe manier van les geven

 

Op een bepaald moment ging Goeroe Nanak Dev Ji naar Hardwar. Hardwar is een stad in India. Hij ligt aan de rivier de Ganges en is een heilige plaats voor de hindoes. Er was een grote markt. Veel mensen baadden in de rivier. Ze spatten water richting de opkomende zon. Ze dachten dat hun voorvaderen in de zon leefden.

Goeroe Nanak Dev Ji ging ook de rivier in. Hij begon water naar de andere kant te spatten. Dit was iets raars voor de mensen. Ze verzamelden zich rondom hem en dachten dat hij een dwaas was. De mensen lachten hem uit en vroegen hem “Ben je gek? Waarom spat je water richting het Westen terwijl alle anderen richting het Oosten gooien?”

De Goeroe luisterde niet naar hen. Hij bleef doorgaan met het water spatten.

Een oude man kwam boos op de Goeroe af gelopen. Hij pakte de Goeroe bij zijn arm en zei “Weet je niet naar welke kant het water gegooid moet worden?”

De Goeroe lachte en vroeg “Mag ik weten waarom al deze mensen het water die kant op gooien?”. Nou, ze sturen het water naar hun voorvaderen op de zon. Daarom gooien ze het water richting het Oosten” zei de oude man. “Alleen jij bent gek genoeg om water naar het Westen te gooien”. “Heb jij enig idee hoe ver weg die voorvaderen wonen” vroeg de Goeroe.

“Miljoenen mijlen hiervandaan op de zon” antwoordde de oude man.

“Nou” zei de Goeroe. “Mijn boerderij is in Kartarput in het Westen. Het heeft dit jaar nog niet geregend en mijn oogst is dorstig. Ik stuur het water richting mijn oogst” en terwijl hij dit zei begon de Goeroe opnieuw water te gooien. De mensen lachten om hem en zeiden : “Je boerderij staat in de Punjab, hoe denk je dat dit water daar terecht komt?” “Als mijn water geen driehonderd mijlen vanaf hier kan reizen en mijn boerderij niet kan bereiken” zei de Goeroe verbaasd, “hoe kan jullie water dan miljoenen mijlen reizen naar de zon?”

De oude man kon geen antwoord geven. Sommigen waren het eens met de Goeroe en zij zeiden : “Hij heeft gelijk. Het is echt zinloos om water naar de zon te gooien als het de zon niet bereikt”

De mensen begonnen hun onwetendheid te begrijpen en stopte met het gooien van water naar de zon en luisterden naar Goeroe Nanak Dev Ji. De Goeroe leerde hen de ware manier van leven. Hij vertelde hen de levenden gedienstig te zijn en niet te denken aan de overledenen die ons verlaten hebben.

 

See Also :   De Sikh Gurus
              -  Guru Nanak's boodschap
 
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl