Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Sukhmani Sahib

Juweel van Vrede

 
The Bani is by the Fifth Guru - Guru Arjan Dev ji
It starts at the page 262 of Guru Granth Sahib – the Spiritual Scripture
Het Geschrift is van de vijfde Goeroe - Goeroe Arjan Dev Ji. Het begint op ang 262 van de Siri Goeroe Granth Sahib - Het Heilige Geschrift
                   
Download :  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 1-12) Bhai Jarnail Singh.mp3
              -  Listen/Download Sukhmani Sahib (asatpadee 13-24) Bhai Jarnail Singh.mp3
 
              - Katha Sukhmani Sahib (Giani Thaker Singh)
 
Asatpadee - 07 
 

salok.

Shalok:

Shalok:

 

agam agaaDh paarbarahm so-ay.

Unapproachable and Unfathomable is the Supreme Lord God;

Onbenaderbaar en Onmetelijk is de hoogste Heer, God;

 

jo jo kahai so muktaa ho-ay.

whoever speaks of Him shall be liberated.

iedereen/een ieder die van Hem spreekt, zal bevrijdt worden.

 

sun meetaa naanak binvantaa. saaDh janaa kee achraj kathaa. ||1||

Listen, O friends, Nanak prays, to the wonderful story of the Holy. ||1||

Luister, O vrienden, Nanak bidt, voor het prachtige verhaal van de Heiligen.

 

asatpadee.

Ashtapadee:

Ashtapadee:

 

saaDh kai sang mukh oojal hot.

In the Company of the Holy, one's face becomes radiant.

In (het) gezelschap van de Heiligen, is ieders gezicht stralend. (ook voor volgende regels)

 

saaDhsang mal saglee khot.

In the Company of the Holy, all filth is removed.

In Heilig Gezelschap, is alle viezigheid verwijderd.

 

saaDh kai sang mitai abhimaan.

In the Company of the Holy, egotism is eliminated.

 In Heilig Gezelschap, is egoisme geelimineerd.

 

saaDh kai sang pargatai sugi-aan.

In the Company of the Holy, spiritual wisdom is revealed.

In Heilig Gezelschap, is spirituele wijsheid geopenbaart.

 

saaDh kai sang bujhai parabh nayraa.

In the Company of the Holy, God is understood to be near at hand.

In Heilig Gezelschap, begrijpt/beseft men dat God binnen handbereik is.

 

saaDhsang sabh hot nibayraa.

In the Company of the Holy, all conflicts are settled.

In Heilig Gezelschap, worden alle verschillen/geschillen opgelost.

 

saaDh kai sang paa-ay naam ratan.

In the Company of the Holy, one obtains the jewel of the Naam.

In Heilig Gezelschap, verwerft/verkrijgt men het juweel van de Naam.

 

saaDh kai sang ayk oopar jatan.

In the Company of the Holy, one's efforts are directed toward the One Lord.

In Heilg Gezelschap, zijn (een)ieders inspanningen gericht op de Ene Heer. 

 

saaDh kee mahimaa barnai ka-un paraanee.

What mortal can speak of the Glorious Praises of the Holy?

Welke sterveling kan spreken van de Glorierijke Lof van de Heer?

 

naanak saaDh kee sobhaa parabh maahi samaanee. ||1||

O Nanak, the glory of the Holy people merges into God. ||1||

O Nanak, de glorie van de heilige mensen versmelt met God. ll1ll

 

saaDh kai sang agochar milai.

In the Company of the Holy, one meets the Incomprehensible Lord.

In Heilig Gezelschap, ontmoet men de Onbegrijpelijke/Onbevattelijke Heer.

 

saaDh kai sang sadaa parfulai.

In the Company of the Holy, one flourishes forever.

In Heilig Gezelschap, bloeit men voor altijd op.

 

saaDh kai sang aavahi bas panchaa.

In the Company of the Holy, the five passions are brought to rest.

In Heilig Gezelschap, komen de vijf passies tot rust.

 

saaDhsang amrit ras bhunchaa.

In the Company of the Holy, one enjoys the essence of ambrosia.

In Heilig Gezelschap, geniet men van de essentie van het goddelijke.

 

saaDhsang ho-ay sabh kee rayn.

In the Company of the Holy, one becomes the dust of all.

In Heilig Gezelschap, verwordt men tot het stof van allen.

 

saaDh kai sang manohar bain.

In the Company of the Holy, one's speech is enticing.

In Heilig Gezelschap, is je spraak verlokkend/verleidend/aansprekend. 

 

saaDh kai sang na katahooN Dhaavai.

In the Company of the Holy, the mind does not wander.

In Heilig Gezelschap, dwaalt de geest niet af.

 

saaDhsang asthit man paavai.

In the Company of the Holy, the mind becomes stable.

In Heilig Gezelschap, word het bewustzijn stabiel.

 

saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn.

In the Company of the Holy, one is rid of Maya.

In Heilig Gezelschap, is men vrij van Waan.

 

saaDhsang naanak parabh suparsan. ||2||

In the Company of the Holy, O Nanak, God is totally pleased. ||2||

In Heilig Gezelschap, O Nanak, is God volledig voldaan.ll2ll

 

saaDhsang dusman sabh meet.

In the Company of the Holy, all one's enemies become friends.

In Heilig Gezelschap, worden vijanden vrienden.

 

saaDhoo kai sang mahaa puneet.

In the Company of the Holy, there is great purity.

In Heilig Gezelschap, heerst grote zuiverheid.

 

saaDhsang kis si-o nahee bair.

In the Company of the Holy, no one is hated.

In Heilig Gezelschap, wordt niemand gehaat.

 

saaDh kai sang na beegaa pair.

In the Company of the Holy, one's feet do not wander.

In Heilig Gezelschap, dwalen voeten niet af.

 

saaDh kai sang naahee ko mandaa.

In the Company of the Holy, no one seems evil.

In Heilig Gezelschap, lijkt niemand boosaardig.

 

saaDhsang jaanay parmaanandaa.

In the Company of the Holy, supreme bliss is known.

In Heilig Gezelschap, wordt opperste zaligheid gekent.

 

saaDh kai sang naahee ha-o taap.

In the Company of the Holy, the fever of ego departs.

In Heilig Gezelschap, vertrekt de koorts van het ego.

 

saaDh kai sang tajai sabh aap.

In the Company of the Holy, one renounces all selfishness.

In Heilig Gezelschap, doet men afstand van alle zelfzucht.

 

aapay jaanai saaDh badaa-ee.

He Himself knows the greatness of the Holy.

Hijzelf kent de grootsheid van de Heiligen.

 

naanak saaDh parabhoo ban aa-ee. ||3||

O Nanak, the Holy are at one with God. ||3||

O Nanak, de Heiligen zijn een met God. ll3ll

 

saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai.

In the Company of the Holy, the mind never wanders.

In Heilig Gezelschap, dwaalt de geest nooit af.

 

saaDh kai sang sadaa sukh paavai.

In the Company of the Holy, one obtains everlasting peace.

In Heilig Gezelschap, verkrijgt men eeuwigdurende vrede.

 

saaDhsang basat agochar lahai.

In the Company of the Holy, one grasps the Incomprehensible.

In Heilig Gezelschap, begrijpt men het Onbegrijpelijke/vat men het onbevattelijke.

 

saaDhoo kai sang ajar sahai.

In the Company of the Holy, one can endure the unendurable.

In Heilig Gezelschap, kan men het ondragelijke verdragen.

 

saaDh kai sang basai thaan oochai.

In the Company of the Holy, one abides in the loftiest place.

In Heilig Gezelschap, verblijft men in de meest verheven plaats. 

 

saaDhoo kai sang mahal pahoochai.

In the Company of the Holy, one attains the Mansion of the Lord's Presence.

In Heilig Gezelschap, bereikt men de verblijfplaats/woning/residentie van de Heer’s Aanwezigheid.

 

saaDh kai sang darirhai sabh Dharam.

In the Company of the Holy, one's Dharmic faith is firmly established.

In Heilig Gezelschap, wordt ieders Dharmisch geloof stevig gevestigd. 

 

saaDh kai sang kayval paarbarahm.

In the Company of the Holy, one dwells with the Supreme Lord God.

In Heilig Gezelschap, woont men bij de Opperste Heer God.

 

saaDh kai sang paa-ay naam niDhaan.

In the Company of the Holy, one obtains the treasure of the Naam.

In Heilig Gezelschap, krijgt men toegang tot de rijkdom van de Naam.

 

naanak saaDhoo kai kurbaan. ||4||

O Nanak, I am a sacrifice to the Holy. ||4||

O Nanak, ik ben een offer aan het Heilige. ll4ll

 

saaDh kai sang sabh kul uDhaarai.

In the Company of the Holy, all one's family is saved.

In Heilig Gezelschap, is je hele familie behoed.

 

saaDhsang saajan meet kutamb nistaarai.

In the Company of the Holy, one's friends, acquaintances and relatives are redeemed.

In Heilig Gezelschap, worden je vrienden, kennissen, en familieleden verlost.

 

saaDhoo kai sang so Dhan paavai.

In the Company of the Holy, that wealth is obtained.

In Heilig Gezelschao, wordt die rijkdom verkregen.

 

jis Dhan tay sabh ko varsaavai.

Everyone benefits from that wealth.

Die rijkdom komt aan iedereen ten goede.

 

saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa.

In the Company of the Holy, the Lord of Dharma serves.

In Heilig Gezelschap, dient de Heer van Dharma.

 

saaDh kai sang sobhaa surdayvaa.

In the Company of the Holy, the divine, angelic beings sing God's Praises.

In Heilig Gezelschap, zingen goddelijke engelen God’s lofzang.

 

saaDhoo kai sang paap palaa-in.

In the Company of the Holy, one's sins fly away.

In Heilig Gezelschap, verdwijnen alle zonden als sneeuw voor de zon. 

 

saaDhsang amrit gun gaa-in.

In the Company of the Holy, one sings the Ambrosial Glories.

In Heilig Gezelschap, zingt men de Goddelijke Glorie.

 

saaDh kai sang sarab thaan gamm.

In the Company of the Holy, all places are within reach.

In Heilig Gezelschap, zijn alle plekken binnen bereik.

 

naanak saaDh kai sang safal jannam. ||5||

O Nanak, in the Company of the Holy, one's life becomes fruitful. ||5||

O Nanak, in Heilig Gezelschap, krijgt je leven zin. ll5ll

 

saaDh kai sang nahee kachh ghaal.

In the Company of the Holy, there is no suffering.

In Heilig Gezelschap, wordt niet geleden.

 

darsan bhaytat hot nihaal.

The Blessed Vision of their Darshan brings a sublime, happy peace.

De Gezegende Visie van hun zicht/inzicht/blik geeft ultieme, gelukkige vrede.

 

saaDh kai sang kalookhat harai.

In the Company of the Holy, blemishes are removed.

In Heilig Gezelschap, is alle smet verwijderd.

 

saaDh kai sang narak parharai.

In the Company of the Holy, hell is far away.

In Heilig Gezelschap, is de hel ver weg.

 

saaDh kai sang eehaa oohaa suhaylaa.

In the Company of the Holy, one is happy here and hereafter.

In Heilig Gezelschap, is men gelukkig, nu en in de toekomst.

 

saaDhsang bichhurat har maylaa.

In the Company of the Holy, the separated ones are reunited with the Lord.

In Heilig Gezelschap, worden de zwervende/afgescheidenen herenigd met de Heer.

 

jo ichhai so-ee fal paavai.

The fruits of one's desires are obtained.

De vruchten van je verlangens worden geoogst.

 

saaDh kai sang na birthaa jaavai.

In the Company of the Holy, no one goes empty-handed.

In Heilig Gezelschap, is/zit niemand met lege handen.

 

paarbarahm saaDh rid basai.

The Supreme Lord God dwells in the hearts of the Holy.

De Opperste Heer God woont in de harten van de Heiligen.

 

naanak uDhrai saaDh sun rasai. ||6||

O Nanak, listening to the sweet words of the Holy, one is saved. ||6||

O Nanak, luisterend naar de zoete woorden van de Heilgen, ben je gered. ll6ll

 

saaDh kai sang sun-o har naa-o.

In the Company of the Holy, listen to the Name of the Lord.

In Heilig Gezelschap, luisteren we naar de Naam van de Heer.

 

saaDhsang har kay gun gaa-o.

In the Company of the Holy, sing the Glorious Praises of the Lord.

In Heilig Gezelschap, zingen we de Glorierijke Lofzang van de Heer. 

 

saaDh kai sang na man tay bisrai.

In the Company of the Holy, do not forget Him from your mind.

In Heilig Gezelschap, laat je geest Hem niet vergeten.

 

saaDhsang sarpar nistarai.

In the Company of the Holy, you shall surely be saved.

In Heilig Gezelschap, zul je zeker gespaard/gered worden.

 

saaDh kai sang lagai parabh meethaa.

In the Company of the Holy, God seems very sweet.

In Heilig Gezelschap, komt God heel zoet over.

 

saaDhoo kai sang ghat ghat deethaa.

In the Company of the Holy, He is seen in each and every heart.

In Heilig Gezelschap, is Hij te zien in ieders/elk hart.

 

saaDhsang bha-ay aagi-aakaaree.

In the Company of the Holy, we become obedient to the Lord.

In Heilig Gezelschap, gehoorzamen we de Heer.

 

saaDhsang gat bha-ee hamaaree.

In the Company of the Holy, we obtain the state of salvation.

In Heilig Gezelschap, bereiken we de staat van verlossing.

 

saaDh kai sang mitay sabh rog.

In the Company of the Holy, all diseases are cured.

In Heilig Gezelschap, zijn alle ziektes genezen.

 

naanak saaDh bhaytay sanjog. ||7||

O Nanak, one meets with the Holy, by highest destiny. ||7||

O Nanak, men ontmoet de Heilige door de (aller)hoogste bestemming ll7ll

 

saaDh kee mahimaa bayd na jaaneh.

The glory of the Holy people is not known to the Vedas.

De glory van de Heilige mensen is aan de Vedas niet bekend.

(ook voor volgende regels)

 

jaytaa suneh taytaa bakhi-aaneh.

They can describe only what they have heard.

Ze kunnen alleen beschrijven wat ze gehoord hebben.

 

saaDh kee upmaa tihu gun tay door.

The greatness of the Holy people is beyond the three qualities.

De grootsheid van het Heilige volk gaat verder dan / overstijgt de drie kwaliteiten.

 

saaDh kee upmaa rahee bharpoor.

The greatness of the Holy people is all-pervading.

De grootsheid van het Heilige volk doordringt alles.

 

saaDh kee sobhaa kaa naahee ant.

The glory of the Holy people has no limit.

De glorie van het Heilige volk kent geen grenzen.

 

saaDh kee sobhaa sadaa bay-ant.

The glory of the Holy people is infinite and eternal.

De glorie van het Heilige volk is oneindig en eeuwig.

 

saaDh kee sobhaa ooch tay oochee.

The glory of the Holy people is the highest of the high.

De glorie van het Heilige volk is het hoogste van het hoogste.

 

saaDh kee sobhaa mooch tay moochee.

The glory of the Holy people is the greatest of the great.

De glorie van het Heilige volk is het grootste van het grootste.

 

saaDh kee sobhaa saaDh ban aa-ee.

The glory of the Holy people is theirs alone;

De glorie van het Heilige volk behoort alleen hun toe;

 

naanak saaDh parabh bhayd na bhaa-ee. ||8||7||

O Nanak, there is no difference between the Holy people and God. ||8||7||

O Nanak, er is geen verschil tussen het Heilige volk en God. ll8ll7ll

 

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Asatpadee - 06

Sukhmani Sahib

Asatpadee - 08

 

Dutch Translation by : Adesh Kaur & Theodurus Snellen

 
 
See Also : Anand Sahib
               Gurbani Media Center (external)
                  Guru Arjan Dev Ji
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl