Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

#

(D)JHOOLTE NISHAN RAHE PANTH MAHARA(D)J DE!!!
 

Op een dag, tijdens de tweede slag van Anandpur, werd Bhai Alam Singh, de vaandeldrager, gevangen genomen door de Mughals. Hij bevond zich in een gebied van de Mughals, met op zijn schouder de Nishan Sahib (sikh vlag).  Hij werd al snel omringd door de vijandelijke soldaten.

De Mughal leider beval Bhai Alam Singh Ji de vlag (Nishan Sahib) omlaag te halen. 

Bhai Alam Singh Ji antwoordde: "Deze vlag is het symbool van mijn persoonlijke waardigheid, die ik van mijn Goeroe heb gekregen en ik zal deze vlag nooit strijken".

De Mughal leider reageerde woedend met;  "We zullen je handen afhakken“.

Bhai Alam Singh Ji antwoordde zonder angst,: "In dat geval, zal ik de Nishan Sahib omhoog houden met mijn voeten".

De Mughal reageerde, “we zullen dan ook je benen afhakken.”Bhai Alam Singh Ji bleef moedig, en antwoordde: "Dan zal ik de vlag tussen mijn lippen houden, met mijn mond! Deze vlag behoort toe aan mijn Goeroe, en ik zal ze nooit laten vallen ".

De Mughal leider antwoordde, “En als we je hoofd eraf halen, wat ga je dan doen?”

Bhai Alam Singh Ji reageerde; "In dat geval , zal de Goeroe zijn vlag beschermen! Maar zolang ik adem, zal ik hem hoog houden en hem niet op jouw bevel neer halen".

Ten tijde van deze oorlog was het regel dat een drager van een vlag, nooit door de vijand wordt aangevallen of beschoten.  Ondanks deze regel, viel de Mughal leider Bhai Alam Singh aan en werd het hoofd van Bhai Alam Singh afgehakt en werd de afgesproken regel geschonden.

Er wordt gezegd dat vóór de Nishan Sahib op de grond viel, Goeroe Gobind Singh Ji' s  zoon (Sahibzada), Baba Ajit Singh Ji verscheen en de Nishan Sahib pakte en hoog hield met een hand, terwijl hij met zijn andere hand, met zijn zwaard, het hoofd van de Mughal leider eraf hakte. Het Mughal leger zag dit en er ontstond paniek.

Dit is hoe de Nishan Sahib, door de Sikhs, in grote achting werd gehouden in die dagen.

Korte geschiedenis van de sikh vlag:

Er wordt gezegd dat "Waheguru Ji Ki Fateh" (Overwinning van God) in het Punjabi  op de Nishan Sahib werd gezet ten tijden van Guru Gobind Singh Ji. Tijdens het tijdperk van Maharaja Ranjit Singh werd "Akal Sahai" in het Punjabi op de Nishan Sahib  geschreven. In de periode van de Sikh Misals, "Nishan Walia". Misal gebruikte de Sikh vlag ten tijden van Misal gevechten. De Nishan Sahib wordt, ter herkenning, aan een paal van geschikte hoogte gehesen bij alle Gurdwara’s.

Een vlag staat voor loyaliteit, eenheid en onderscheid. De Nishan Sahib staat voor de Sikhs in hun lichaam, geest en daad. Het is een bevestiging van hun fysieke, mentale en spirituele onafhankelijkheid, en van de EENHEID onder zijn bescherming.

Hij kondigt de zuiverheid van hun gedachten en spirituele verheffing door hun geloof in een God, geloof in hun Goeroe’s evenals Goeroe Granth Sahib ji, en in de edicten van het Sikh geloof, waaronder de discipline van Amrit, af.

Hij verkondigt hun geloof, een hoge moraal, eerlijk gedrag, hard werken, eerlijkheid, rechtvaardigheid, vergiffenis, gelijkheid, vrijheid – een leven en laten leven houding, mededogen en behulpzaamheid aan de behoeftigen etc.

Feit: Er zijn 2 Nishan Sahibs tegenover de Akal Takht Sahib. De Nishan sahib richting de Akal Takht Sahib is een voet (30,48 cm) korter dan de andere (richting de Darbar Sahib), omdat deze laatste het geestelijke of hemelse rijk representeert, en gezien wordt als de belangrijkste van de twee.

 

     
See Also :  Leeuwen van de Grote Oorlog
             :  De Koning op bezoek bij Guru Gobind Singh
             : Maharaja Ranjit Singh (Sher-e-Punjab)
 
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl