Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Ravidas ji en 2 Pese

 

Op een dag, was een Brahmin van plan om te vertrekken naar Haridwar om daar (volgens hindoe gebruik) een ritueel zuiverend bad te nemen. Bhagat Ravidas benaderde hem met een twee-pese (kleine indiase munt) en vroeg aan hem of hij deze munt aan de moeder Ganges (heilige rivier) wilde offeren, maar alleen als ze haar handen zoekend naar het offer zou uitstrekken. De Brahmin dacht dat het een grap was,maar accepteerde de munt toch en ging op weg naar Haridwar. Er word gezegd dat terwijl de Brahmin zijn bad nam, moeder Ganges haar handen uitstrekte en naar het offer, dat de aan haar toegewijde Ravidas had gezonden, zocht. De Brahmin was met stomheid geslagen, doch legde de munt in haar hand. Moeder Ganges was immens blij met het ontvangen van het offer van de aan haar toegewijde, en gaf een gouden armband voor Ravidas terug aan de Brahmin. Deze werd echter verleid door de schoonheid en kostbaarheid van dit object.

Bij terugkomst gaf hij de armband aan een koning in plaats van aan Ravidas en verkreeg daardoor aanzienlijke rijkdom. De vrouw van de koning kon geen woorden vinden van blijdschap toen ze het wonderbaarlijk geschenk kreeg. Toch vroeg ze aan haar man of hij de Brahmin niet kon bevelen om nog zo'n armband te brengen zodat ze er op zijn minst een paar van had. De koning beval de Bramin om nog één armband van dezelfde schoonheid en kwaliteit te brengen.

De Brahmin vond zichzelf in een hoek geduwd en ging naar Ravidas Ji omdat hij geen andere uitweg zag. Hij gaf zijn verraad toe en legde hem de hele gebeurtenis uit. Vervolgens vertelde hij Ravidas Ji dat zijn leven alleen gespaard kon worden als Bhagat Ravidas hem hielp om een andere armband te krijgen voor de koningin. Hij wierp zichzelf neer voor Ravidas en verzocht hem met gevouwen handen om zo goed te zijn om hem te helpen en daarmee zijn leven te redden. Ravidas Ji vroeg hem om geduld te hebben,waarna hij hem vroeg om in de kom met water, die gebruikt word om het leer soepel in te maken tijdens het schoenmakers proces, te kijken. De Brahmin keek aandachtig in de kom. Hij zag de Ganges erin stromen en heel veel van die armbanden op de bodem liggen. De Brahmin was verward. Ravidas vertelde hem om zijn hand in de kom te steken en een armband eruit halen om zijn wens te vervullen. Hierdoor besefte hij waartoe Ravidas spiritueel in staat was. Diegenen die op hem neerkeken als een man van lage kaste waren intellectueel blind en vol eigendunk.

Goeroe Ram Das heeft ook over de spirituele grootheid van Bhagat Ravidas ji gezegd dat mensen van alle vier varnas (kasten) en iedereen zich voor zijn voeten wierp vanwege zijn spirituele verworvenheid. Hieronder een fragment van zijn lofzang.

Ravi Das,de leer verwerker,prees de Heer en zong de Kirtan van zijn prijzing op elk moment.
Hoewel hij van lage stand was,werd hij geprezen en verheven en mensen van alle vier kastes kwamen en bogen voor zijn voeten. ||2||

- Goeroe Granth Sahib ji, Ang 733

 

See Also: Bhagat Ravidas ji
              Bhagat Pipa ji
              Goeroe Granth Sahib
              Ontwortelen Kastensysteem
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl