Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Ravidas ji

 
Bhagat Ravidas Ji werd geboren in 1376 AD in Kanshi, Varanasi in Uttar Pradesh, India. Hij was vanuit zijn kaste gezien, chamar, dit betekent dat deze mensen werkzaam waren in het verhandelen van leer. Hij was een geboren genie. Vanaf zijn jeugd observeerde Bhagat Ravidas zijn omgeving vanaf dichtbij. Het viel hem op dat het kastenstelsel een belangrijk rol begon te spelen, wat niet goed was. Geleidelijk begon hij zijn tijd te spenderen in het gezelschap van heiligen en gelovigen waardoor hij zelf een spiritueel Bhagat Ji werd. Zijn hele leven had hij de Almachtige God aanbeden en hij vertrouwde altijd en overal op Hem. Hij aanbad uitsluitend de enige, onsterfelijk God. Materialistische zaken konden Bhagat Ravidas Ji niet van zijn spirituele pad naar God afbrengen. Hij gaf niets om goud en zilver, hij hield alleen van God. Zelfs toen hij door zijn ware geloof een zeer spiritueel man was geworden, was elk gevoel van trots en ego hem vreemd. 40 van zijn verzen zijn opgenomen in de heilige Goeroe Granth Sahib Ji.
 
De vader van Bhagat Ravidas Ji verkocht schoenen. Toen Bhagat Ravidas Ji ouder werd begon hij zijn vader mee te helpen in zijn schoenenwinkel. Alleen deed Bhagat Ravidas Ji dat op zijn eigen manier. Als iemand kwam om schoenen te kopen en geen geld had dan gaf hij de schoenen toch mee. Als iemand betaalde ook goed, en als iemand niet betaalde ook goed. Zijn ouders waren hier niet blij mee. Zij dachten als dit zo door gaat dan hebben we binnenkort geen schoen meer over.
 
De ouders besloten om Bhagat Ravidas Ji te laten trouwen, zodat hij meer verantwoordelijkheidsgevoel zou krijgen als hij ook voor zijn vrouw moest zorgen.
 
Bhagat Ravidas Ji trouwde en God zegende hem met een vrouw die net als Bhagat Ravidas Ji dacht. Zo gingen ze samen verder met het helpen van arme mensen en nog meer goede daden. De ouders waren opnieuw teleurgesteld. Zijn vader zei toen tegen Ravidas; “ Ik heb je verzorgd en je laten trouwen. Ik kan mijn geld niet voor jouw uitgaven besteden. Als je iets nodig hebt mag je dat meenemen, maar ik wil dat je het huis verlaat en op jezelf gaat wonen”. Ravidas Ji moest het huis verlaten omdat hij geen geld binnen bracht. Ravidas Ji was teleurgesteld in zijn ouders dat zijn ouders waarde hechtten aan materialisme. Vanaf dan ging Ravidas Ji met zijn vrouw in een krot te wonen.
 
Op en dag kwam God zelf in een gedaante van een Brahman is het krotte-huisje van Bhagat Ravidas Ji. Ravidas Ji die niet wist dat God zelf in zijn huis was gekomen had volgens zijn goede gewoontes met veel respect voor zijn visite gezorgd. De Brahman Devta kwam erachter dat Bhagat Ravidass Ji iemand was die een schoon hart heeft, goede daden achter zijn naam heeft staan, maar arm was. De Brahman Devta zei toen; “ Ik heb hier een paras, alles wat je hiermee aanraakt zal veranderen in goud. Als je dat goud dan verkoopt dan kan je een mooi huis en tempels bouwen zodat je arme mensen die hier zullen komen kan verzorgen, jouw God zal trots op je zijn“. Bhagat Ravidas Ji zei toen; “Brahman Ji, ik heb niet zoveel tijd om goud te maken en dat dan ook te gaan verkopen. De tijd die ik daaraan zou moeten besteden gebruik liever om de naam van God te reciteren. De Brahman Devta dacht toen; “Ik zal die paras hier laten, later zal hij wel inzien en kan hij deze paras gebruiken”. De Brahman Devta hing de paras toen aan de deur  en ging weg. Lange tijd later kwam deze Brahman Devta terug en zag dat Bhagat Ravidas Ji nog steeds armoedig in hetzelfde huisje leefde. Hij zag dat Bhagat Ravidas Ji aan anderen schoenen uitdeelde maar dat zijn eigen voeten bloot waren. Bhagvan ji zei toen; “Ravidas Ji, ik had je een paras gegeven om goud te maken”. Bhagat Ravidas Ji zei toen daarop; “Waar u die heeft achtergelaten daar zal die dan nog liggen”. Bhagvan Ji zag dat de paras die hij had gegeven nog steeds op dezelfde manier aan de deur hing en kwam erachter dat Bhagat Ravidas Ji niet om goud of materialisme gaf. Bhagvan Ji was toen vastbesloten om Bhagat Ravidas Ji niet in deze armoede te laten leven. Bhagvan Ji zei toen; “Ravidas ji, kijk eens achter je” Ravidas draaide zich om en zag niks bijzonders. Toen Ravidass ji zich weer omdraaide en zag dat Bhagvan ji verdwenen was begreep hij dat God zelf in zijn armoedig hutje was geweest. Toen kreeg hij spijt en werd verdrietig en voelde zich schuldig dat hij de Almachtige niet had herkent. Hij begon verzen te zingen die zijn liefde voor God weergaven en die tevens zijn opgenomen in de Goeroe Granth Sahib Ji.
 
Deze dagen was er in Banaras aan de Ganga een festival waar veel mensen naartoe gingen. De vrouw van Bhagat Ravidas ji vroeg aan haar man; ‘Ravidas Ji, er gaan zoveel mensen naar de Ganga om te baden, ik zou ook graag met u willen gaan” Bhagat Ravidas Ji zei toen; “Als je gaat baden in de Ganga dan moet je een geschenk meenemen om te offeren, heb jij iets dat je kan schenken ?” De vrouw zei toen dat ze een damri (een armoedig geschenk) had. Vol schaamte besloten ze toch maar naar Banaras te gaan. Eenmaal aangekomen zagen ze veel mensen baden in de Ganga en ze zagen dat mensen mooie en dure geschenken (kleding, goud of zilver) hadden meegebracht en offerde. Alles wat werd geofferd werd meegesleurd door de Ganga. Duizenden mensen waren er gekomen. Ravidas Ji en zijn vrouw gingen aan de oever van de Ganga staan en haalde hun offer tevoorschijn en offerde het in de Ganga. Nadat ze hun offer in de Ganga hadden gezet verscheen een hand uit de Ganga en pakte het armzalige offer van Ravidas vast. Ook hoorde iedereen een stem die zei; “Ravidas, je offer is geaccepteerd door Ganga”. Duizenden mensen die daar stonden, waren verbaasd dat de Ganga het armoedige offer van Bhagat Ravidas Ji met de hand had geaccepteerd. Iedereen begon te knielen voor Bhagat Ravidas Ji en begon zijn naam te eren. Daarop keerde Bhagat Ravidas ji terug naar zijn armoedige huis.
 
Iedere ochtend als Bhagat Ravidas Ji zijn kleed afklopte waarop hij de naam van God reciteerde kwamen 5 gouden muntstukken uit zijn kleed vallen. Bhagat Ravidas Ji hechte daar geen waarde aan en gooide ze altijd in een hoekje.
 
Bhagvan Ji was in Bhagat Ravidass Ji zijn droom gekomen en had gezegd dat er de volgende dag een rijke man zal komen die voor hem een huis zou bouwen. Hij zei; “Ravidas Ji, je moet hem niet tegen houden“. Toen hij wakker werd vertelde hij dit aan zijn vrouw. Zijn vrouw zei; “Als dit Gods zijn wil is, dan moet u hem niet tegenhouden”. De volgende ochtend kwam zoals gezegd een rijke man met veel geld. En begon te knielen voor Bhagat Ravidas Ji en zei; “Ik heb veel over u gehoord, ik kon geen kinderen krijgen en had een belofte gedaan dat als ik van God een kind geschonken zou krijgen, ik voor, Ravidas Ji een huis en tempel zou bouwen. Ik heb nu een zoon geschonken gekregen van God en wil u nu toestemming vragen om mijn belofte na te komen“ Ravidas gaf hem toestemming en woonde vanaf toen in het, voor hem gebouwde, huis.
 
Ravi Das, the leather-worker, praised the Lord, and sang the Kirtan of His Praises each and every instant.
Ravidas, de leerbewerker, eerde de Heer, en zong op elke moment zijn lofzang.

Although he was of low social status, he was exalted and elevated, and people of all four castes came and bowed at his feet. ||2||
Ontdanks zijn lage sociale status, was hij verlicht en verheven, en mensen van alle vier de kasten kwamen en bogen aan zijn voeten. ||2||
- Goeroe Granth Sahib ji Ang 733

 

See Also: Ontwortelen Kastensysteem
              Goeroe Granth Sahib
              Bhagat Namdev in de Temple
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl