Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Sain en de koning

Namdev, Kabir, Trilochan, Sadhna, en Sain Ė allen zijn gered.
Zegt Ravidas; Luister! toegewijden van God!
Allen binnen de macht van de Heer
   - Goeroe Granth Sahib ji, Ang 1106
 
 

Na Bhagat Kabir ji, die naamsbekendheid genoot, Rees een ander persoon van de zogenaamde lage kaste tot spirituele hoogtes, genaamd Bhagat Sain, barbier van beroep. Hij had de gewoonte om gedurende de nacht in de Goddelijke Naam geabsorbeerd te blijven en in de vroege morgen het koninklijk paleis te bezoeken om de koning een massage te geven om hem te genezen van verschillende lichamelijke klachten.

Op een dag had hij een paar gasten (Sangat) en de hele nacht hield hij zich bezig met Kirtan en het zingen van Goddelijke lofprijzing. In het bedienen van de heiligen en de sangat realiseerde hij zich niet hoe laat het was en miste hij zijn verplichting in het paleis om de koning te bedienen. Gewaarwordend van de intensiteit van zijn liefde voor de heiligen en het sangat, nam God zelf Sianís gedaante aan, ging naar het paleis en bediende de koning. Met als gevolg dat de kwalen van de koning genazen.

Anderzijds ging Bhagat Sain, nadat hij vrij was van zijn gasten, naar de koning in volslagen onderdanigheid om vergeving voor zijn afwezigheid te vragen.
De koning zag Sain vanuit de verte aankomen, riep hem naar zich toe, ontdeed zich van zijn cape en sloeg deze om hem als blijk van zijn vreugde. Verder vertelde hij Sain dat hij was bekoord met de wijze waarop hij hem die morgen gemasseerd had. Al zijn klachten waren verdwenen.

Bhagat Sain realiseerde zich wat er precies was gebeurd en bedankte God. Op deze manier had God zelf ingegrepen om de grootsheid van zijn volgeling te bewijzen.

De taken van zijn volgeling heeft de Heer zelf overgenomen om te vervullen;
Deze zelf heeft de Heer volbracht.
(Goeroe Granth Sahib ji, Ang 783)

Toen de koning van Sain zelf over de reden van zijn afwezigheid hoorde vertellen, was hij erg onder de indruk van de spirituele grootheid van de heilige. Zo zeer dat hij en zijn familie leerlingen werden van Bhagat Sain.

Sain, de barbier, de dorps zwoeger, werd beroemd in elk en ieder huis.
De Opperste Heer God verblijft in zijn hart, en hij telde onder de volgelingen. ||3||

De Goeroes voelden ook dat de status van een persoon niet moest worden bepaald door zijn beroep of door de familie waarin iemand geboren word. Echter door zijn daden zou zijn status in de maatschappij moeten worden bepaald. Elk beroep is vroom als het gekenmerkt is door eerlijkheid en gerechtigheid.

Verwijzend hiernaar, zegt Bhai Gurdas:

Lerend van de naam verdiend door Kabir,
Een andere Sikh, die in beeld kwam was Sain, de barbier.
Hij was in liefdevolle toewijding in de nacht
En ging naar het verblijf van de koning in de morgen.
Eens kwamen vele heilige gasten.
En Kirtan ging door de hele nacht .
Hij kon zijn heilige gasten niet verlaten,
en dus schoot hij tekort aan zijn dienst bij de koning.
Heer zelf nam Sainís gedaante,
En vermaakte de koning.
Na het afscheid nemen van al zijn gasten,
Bereikte Sain de koning met bedeesdheid.
De koning riep hem vanuit de verte ,
En ontboden bij geschonken mantels.
Jij hebt mij bekoord,
Zei de koning en ontelbare mensen hoorden.
De Heer zelf schenkt eer aan zijn toegewijden.

- Bhai Gurdas ji

 
See Also: Bhagat Ravidas ji
              Bhagat Pipa ji
              Goeroe Granth Sahib
              Ontwortelen Kastensysteem
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl