Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Pipa

Bhagat Pipa Ji
 
 

BHAGAT PIPA, van wie een lofpsalm in de Guru Granth Sahib is opgenomen, was een prins die afstand deed van zijn troon op zoek naar spiritulele soelaas. Eens was hij een trouwe toegewijde van de godin Bhavani, van wie een beeldje in een schrijn in een tempel binnen de vertrekken van zijn paleis was geplaatst. Zich realiserend dat speciale inzet vereist is om God te kunnen realiseren, besloot hij naar Bhagat Ramanand te gaan (wie in hoog aanzien stond in religieuze circels) voor spirituele richtgeving. Pipa ging naar Kashi, maar Ramanand wiegerde hem te zien in zijn opgesmukte kledij. Pipa ontdeed zich van zijn koninklijke kleding en trok bedelmonnik's gewaad aan. Hij keerde terug naar huis na zijn inwijding en begon zijn leven als asceet. Op uitnodiging ging Ramanand op bezoek bij Gagaraun, en de raja boodt zijn schouder aan de palanquin, hem dragende in een processie. Pipa besloot nu voorgoed afstand te doen van zijn troon en zich terug te trekken in een leven van afsluiting en meditatie. Hij ging naar Dwarka (Gujarat) waar Hare Krishna, na de Mahabharata oorlog, de laatste jaren van zijn leven had doorgebracht. Al zijn twaalf vrouwen stonden erop hem te vergezellen, maar hij nam er slechts een met zich mee, Sita genaamd, die een vroom temperament bezat. Hij selecteerde een grot als residentie waar hij dagelijks via een tunnel naar de aan de kust gelegen tempel van Krishna liep. De tempel is nog altijd een populaire plek voor pelgrims en jaarlijks wordt er een bijeenkomst gehouden ter nagedachtenis van Pipa.

Hij en de vrouw die hem vergezelde gingen in de jungle wonen. Na een periode van penitentie, begon hij het land door te trekken om de gewone mens te dienen. Hij zong, samen met zijn vrouw, hymnes en gebeden en ze zamelden geld in om de inkomsten vervolgens onder de armen te verdelen. Hij voerde de bedelmonniken en behandelde hen als God's uitverkorenen. Van een aanbidder van afgodsbeelden (saguna bhakta) werd Pipa tot een aanbidder van de Vormeloze Ene (nirguna toegewijde). Zoals hij in zijn hymne in de Guru Granth Sahib uitdrukt, het lichaam zelf is de tempel van God. Men behoeft geen stenen verbeelding van Hem te maken en wierook of kaarsen ervoor te branden.

tirath naavan jaa-o tirath naam hai
Why should I bathe at sacred shrines of pilgrimage? The Naam, the Name of the Lord, is the sacred shrine of pilgrimage. 

tirath sabad beechaar antar gi-aan hai.
My sacred shrine of pilgrimage is spiritual wisdom within, and contemplation on the Word of the Shabad. 
(Siri Guru Granth Sahib Ji Ang: 687)

 

     
See Also : Gouden Tempel, Amritsar
              
     

Previous

Main Index

Next

 

   

All rights reserved (c) www.sikhs.nl