Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Trilochan Ji

Bhagat Trilochan Ji
 
 
Sheikh Farid blies zijn laatste  adem uit in 1266AD en een jaar daarna in 1267 werd in de staat Maharashtra een andere toegewijde van God geboren, Trilochan genaamd.  De verzen die hij later in zijn leven componeerde bracht vele personen op het pad van de spiritualiteit door de verschillende richtlijnen in zijn verzen. Guru Arjan Dev ji bracht deze verzen in de Siri Guru Granth Sahib Ji en maakte hen daarmee deel van de Shabad-Guru.
 
Trilochan werd geboren in het dorp Barsi, dichtbij de stad Sholapur in de staat Maharashtra.
 
Bhagat Trilochan Ji was een tijdgenoot en een goede vriend van Bhagat Namdev (1270-1330). Het begon Bhagat Trilochan op te vallen dat, wanneer hij zijn vriend Namdev riep, deze steeds verwikkeld was in aardse aangelegenheden. Op een dag kon Trilochan zich niet meer inhouden en hij vroeg aan zijn vriend: "Hoe kan je nog tijd vinden om aan de heer te denken aangezien je altijd bezig bent met aardse aangelegenheden?" Namdev Ji antwoordde zijn vriend op een heel overtuigende manier. Hij zei dat ondanks dat zijn handen altijd bezig waren met aardse zaken, zijn geest altijd gefocused bleef op de Heer.  Dit was de beste manier om God te herinneren en te aanbidden. Trilochan voelde zich tevreden en gelukkig met dit antwoord.  Zoals ook wordt verteld in de Bhai Gurdas, was het Namdev die Trilochan introduceerde bij zijn Guru. Het was Namdev die Trilochan de weg heeft gewezen naar de Heer.
 
Bhagat Trilochan Ji liet Bahkti (liefde en toewijding voor de Heer) altijd voorgaan op zijn eigen belang.  Hij zei dat degene die altijd alleen maar bezig is met problemen op het gebied van rijkdom en welvaart, nooit gelukkig zal worden. Hij diende altijd de heiligen in zijn ongeving met de opperste toewijding en menslievendheid.
 
Er staan vier "shabads" door Bhagat Tirlochan in de Siri Guru Granth Sahib Ji. In deze veroordeeld hij oppervlakkige rituelen en pretentieuze zelfverloochening.  Hij benadrukt de heiligheid van het hart.
 
Shabad door Bhagat Tirlochan in de Siri Guru Granth Sahib waarin hij het verband uitlegt tussen het gedachtenpatroon in iemands hoofd, en welke consequenties dit heeft op het moment dat iemand overlijdt.
 
Op het allerlaatste moment
Hij die denkt aan Rijkdom, en sterft in deze gedachten
Zal steeds opnieuw terugkeren in de vorm van een slang (slecht mens). ||1||
Oh Zuster, vergeet niet de naam van de Heer van het Universum ||Pauze||
Op het laatste moment
Hij die denkt aan vrouwen, en sterft in deze gedachten
Zal steeds opnieuw terugkeren als een prostituee. ||2||
Op het allerlaatste moment
Iemand die denkt aan zijn kinderen, en sterft in deze gedachten,
Zal steeds opnieuw terugkeren als een varken. ||3||
Op het allerlaatste moment,
Hij die denkt aan luxe huizen, en sterft in deze gedachte,
Zal steeds terugkeren als een goblin (een slechte geest een kwelgeest). ||4||
Op het allerlaatste moment,
Degene die denkt aan de heer, en sterft in deze gedachte,
zegt Trilochan: Die persoon zal bevrijd worden
de Heer zal wonen in zijn Hart. ||5||2||
 
Bhagat Tirlochans boodschap in de Siri Granth Sahib is dat zelfverloochening en rituelen op zich, je niet tot Gods realisatie zullen brengen. Ook benadrukt hij het belang van een Guru die je naar God kan leiden, innerlijke realisatie en meditatie.
 
Je hebt het vuil binnenin je niet verwijderd
Hoewel je aan de buitenkant het kleed van zelfverloochenign draagt.
In de Lotus van je hart, heb je God nog niet herkend,
Waarom ben je een Sannyaasee geworden? ||1||
Misleid door twijfel, oh jai Chand,
Je hebt God, de personificatie van opperste gelukzaligheid, niet gerealiseerd. ||1||Pauze||
Je eet in ieder huis, je maakt je lichaam dik
Je draagt een gescheurde jas en de oorbellen van een bedelaar, terwille van rijkdom.
Je brengt het as van crematies aan op je lichaam,
maar zonder een Guru, heb je de essentie van de werkelijkheid niet gevonden. ||2||
Waarom moeite doen om je spreuken te zingen?
Waarom moeite doen om sober te leven?
Waarom moeite doen om water te karnen?
Mediteer op de God van Nirvana, die 8.4 miljoen soorten van leven heeft gecreŽerd. ||3||
Waarom de moeite doen om de waterpot te dragen, oh oranje geklede Yogi.
Waarom zou je de 86 heilige pelgrimsplaatsen bezoeken
Zegt Trilochan, "Luister sterveling, je hebt geen graan - wat probeer je te dorsen?"
 
Bhagat Tirlochan verhandelt in de Siri Guru Granth Sahib over medemenselijkheid, vergeving,
zoete woorden en geen gebruik van grove woorden.
 
Wat is dat woord, wat is die waarde, en wat is de magische mantra?
Wat zijn die kleren die ik dan dragen om mijn Echtgenoot Heer te winnen? ||126||
Nederigheid is het woord, vergeving is de deugd en zoete woorden zijn de magische mantra.
Draag deze drie kleden, O zuster, en je zult je Echtgenoot Heer strikken. ||127||
Als je wijs bent, gedraag je eenvoudig; als je krachtig bent, gedraag je zwak;
en als er niets te delen is, deel met anderen.
Hoe zeldzaam is iemand die bekent staat als zo toegewijd.||128||
Uit geen enkel grof woord, je Ware Heer en Meester is overal aanwezig; Breek niemands hart, ieder hart is een onbetaalbaar juweel. ||129||
Iedereen zijn geest is als een waardevol juweel, het is zeker niet goed dit te beschadigen. Als je naar je Geliefde  verlangt, breek dan niemands hart. ||130||   - Goeroe Granth Sahib, Ang 1386
 
De volgende legende gaat door voor geschiedenis onder zijn bewonderaars:
 
Bhagat Trilochan Ji had gehoord van Namdev Ji en bereikte Narsi Bamni om op audiŽntie bij hem te komen. In de eerste ontmoeting vroeg hij aan Namdev Ji om hem een glimp van de Almachtige te geven.  Namdev Ji antwoordde: "Je zal een glimp van God opvangen als je je volledig op hem richt terwijl je tegelijkertijd met je handen en benen werkt."  Desondanks overtuigde Bhagat Trilochan, Bhagat Namdev Ji  om hem te zegenen met Zijn inzichten. Bhagat Namdev Ji pleitte nederig bij de Almachtige om Bhagat Trilochan zijn verzoek te vervullen.
 
Trilochan Ji kwam terug naar zijn dorp en begon om iedere bedelmonnik te bedienen die op zijn pad kwam. Het gezelschap van deze heilige mannen verloste hem van aardse verlangens en de angst voor de dood.
 
Tijd verstreek en Trilochan Ji werd erg beroemd onder de heiligen. Een groep heiligen wilde altijd bij hem verblijven. Hij bediende hen met opperste toewijding en medemenselijkheid. Bhagat Trilochan Ji liet Bakthi (liefde en toewijding ) altijd voorgaan  op eigen belang.  Hij zei dat degene die altijd alleen maar bezig is met problemen op het gebied van rijkdom en welvaart, nooit gelukkig zal worden. Toen er steeds meer heiligen kwamen en het voor Trilochan en zijn vrouw steeds moeilijker werd om het huishoudelijke werk te doen, vroeg zijn vrouw om een hulp, die in de huishouding kon werken.
 
Toen Bhagat Ji het huis wilde verlaten om op zoek te gaan naar een hulp, verscheen er een jongen bij de deur van zijn huis. De jongen vertelde dat zijn naam Antarjami was, wat ook betekent de Ďkenner van alle hartení en dat hij op zoek was naar werk.
 
De volgende dag nadat Bhagat Ji hem instructies had gegeven, vroeg Trilochan hoeveel salaris hij wilde. De bediende (God die zichzelf vermomd had) zei beleefd: Ik heb geen familie in deze wereld, dus wat zou ik doen met mijn salaris. Ik werk niet voor de betaling. Wat je mij aanbiedt aan kleding en eten, zal ik accepteren. Ik heb echter een voorwaarde: Als je slecht praat over mij of achter mijn rug, dan zal ik hier niet blijven. Dat is alles wat ik vraag en wat mijn voorwaarde is.
 
Bhagat Ji introduceerde Antarjami bij zijn vrouw en zei haar hem zijn werk uit te leggen maar ook om hem te voeden tot hij voldaan was. Tevens zei hij dat ze niet slecht moest praten met mensen over zijn gewoontes. Tijd verstreek, een jaar ging voorbij en iedereen was gelukkig met de service van Antarjami.
 
Op een dag was de vrouw van Trilochan Ji aan het praten met een buurvrouw. Deze vroeg waarom zij er zo bleek uitzag. Ze vertelde toen over Antarjami en zijn eetgewoontes. Ze zei: "ik ben niet in staat om aan zijn behoefte tot eten te voldoen. Hij eet  heel veel." De buurvrouw opperde het idee om hem door een andere bediende te vervangen.
 
Antarjami was de manifestatie van God zelf en hij kwam achter de conversatie tussen Trilochans vrouw en haar buurvrouw. Hij verliet het huis van Trilochan omdat de vrouw van Trilochan de voorwaarde had gebroken waaronder hij akkoord was gegaan met het vervullen van zijn taak in Trilochans huis. Toen de vrouw van Trilochan thuis kwam na haar gesprek was ze geschokt toen ze het huis onbewaakt aantrof en de bediende verdwenen.
 
Trilochan vroeg zijn vrouw naar de verdwenen bediende, maar zij kon hem niets zeggen.
 
Op een nacht was Trilochan aan het slapen en plotseling riep een stem: "Trilochan je bediende Antarjami was inderdaad een 'aAntarjami' Ė een kenner van alle harten-, hij was God zelf. Hij kwam naar jou op aanraden van Namdev Ji."
 
De vrouw van Trilochan Ji had erg veel spijt van wat ze had gedaan en ze begon te bidden om vergeving en ze begon te mediteren op de God zelf. Ze werd daarna gezegend.
 
Een Universele Schepper God. Bij de Gratie van de Ware Goeroe:
Waarom spreek je kwaad over de Heer? Je bent onwetend en misleid.
Pijn en plezier zijn het resultaat van je eigen acties. ||1|Pauze||
 
 
   

Dutch Translation by : Tanja Kannekens & Theodurus Snellen

See Also : Bhagat Trilochan & Bhagat Namdev ji
             : Bhai Manjh Ji
     
Previous
Main Index
Next
 
   

All rights reserved (c) www.sikhs.nl