Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhai Manjh Ji

 

Bhai Manjh, een vurige volgeling van de Goeroe, had de gewoonte om iedere dag droog hout naar de Langar (de gemeenschapskeuken) te brengen voor het koken. Op een dag terwijl hij hout droeg viel hij tengevolge van een storm in een put. Goeroe Arjan Dev stelde vast dat Bhai Ji ondanks deze hachelijke situatie had voorkomen dat het hout nat werd. De Goeroe eerde deze volgeling door het volgende te zeggen: “Manjh is geliefd bij de Goeroe en de Goeroe is geliefd bij Manjh.”

     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl