Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Beni

Bhagat Beni Ji
 
 

Bhagat Beni is een van de vijftien heiligen en sufies van wie composities in Guru Granth Sahib zijn opgenomen. Er is maar weinig bekent over zijn persoonlijke leven, behalve dat hij het grootste deel van zijn tijd doorbracht in gebed en contemplatie. Nabh„ji's Bhagatm„l, dat hem opneemt in zijn lijst van bekende bhagats, verhaalt een populaire anekdote over hoe Beni, verzonken in meditatie, regelmatig huishoudelijke zaken verwaarloosde en hoe de Deity persoonlijk interveniŽerde. In de vorm van een koning hielp hij hem de crisis overkomen. Bh„i Gurd„s (V„r, X. 14) refereerde naar Beni's eenkennige meditatie in eenzaamheid, verrijkt met momenten van spirituele verlichting.

De drie lofpsalmen van Beni in Guru Granth Sahib worden gekenmerkt door een intens spiritueel verlangen. Ze verwijzen ook naar de verschillende wegen die hij heeft bewandeld in zijn queeste, evenals zijn praktische ervaringen in het leven en het zich eigen maken van religieuze wijsheid van verschillende tradities. Zijn vijf verzen lange hymne in Sri Raga, in beknopte en cryptische vorm, traceren de geleidelijke spirituele ontaarding van de mens van geboorte tot het eind.

Het vertoont zo een gelijkenis met de Pahire hymnes van Goeroe Nanak in dezelfde raga dat Goeroe Arjan, toen hij Guru Granth Sahib aan het samenstellen was, instructies opnam dat Beni's vers in dezelfde toon gezongen dient te worden als Pahire. In zijn vers in Raga Ramkali, allegorische uitdrukkingen van de yogis gebruikend, begeeft Beni zich in het geleidelijke proces dat leidt tot de hoogste spirituele kennis, wat tevens de ultieme gelukzaligheid is. Het onthult Beni's kennis van het beoefenen en de terminologie van hatha yoga, alsmede zijn afwijzing ervan ten gunste van de cultivatie van de Goddelijke Naam. In de vers in Raga Parbhati hekelt Beni, in de matige toon van de Goeroe's bani, de hypocrisie van de Brahman die uiterlijke vroomheid beoefent en onderwijl kwaadaardigheid in zijn hart koestert. Ter conclusie voegt hij hieraan toe dat zonder de begeleiding van de ware Goeroe de weg naar bevrijding niet gevonden kan worden.

sil poojas chakr ganae sa(n) || nis jaagas bhagath pravaesa(n) ||

You worship the stone idol, and paint ceremonial marks of Ganesha. You remain awake throughout the night, pretending to worship God.

 

pag naachas chith akarama(n) || eae la(n)patt naach adhharama(n) ||3||

You dance, but your consciousness is filled with evil. You are lewd and depraved - this is such an unrighteous dance! ||3||

 

mrig aasan thulasee maalaa || kar oojal th ilak kapaalaa ||

You sit on a deer-skin, and chant on your mala. You put the sacred mark, the tilak, on your forehead.

 

ridhai koorr ka(n)t(h) rudhraakha(n) || rae la(n)patt k irasan abhaakha(n) ||4||

You wear the rosary beads of Shiva around your neck, but your heart is filled with falsehood. You are lewd and depraved - you do not chant God's Name. ||4||

 

jin aatham thath n cheenihaaa || sabh fokatt dhharam ab eeniaa ||

Whoever does not realize the essence of the soul all his religious actions are hollow and false.

 

kahu baenee guramukh dhhiaavai || b in sathigur baatt n paavai ||5||1||

Says Baynee, as Gurmukh, meditate. Without the True Guru, you shall not find the Way. ||5||1||

- Bhagat Baynee in Goeroe Granth Sahib, Ang- 1351

     
See Also : Gouden Tempel, Amritsar
               Sakhi : Bhagat Beni
              
     

 

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl