Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhai Nand Lal Ji (1633 tot 1715)

Bhai Nand Singh Ji
 
 
Bhai Nand Lal Ji was een groot dichter en een intieme vriend van Guru Gobind Singh. Bhai Nand Lal werd in 1633 te Ghazni geboren waar zijn vader een hoge functie had in de regering. Bhai Nand Lal werd een bedreven dichter en zijn Perzisch en Arabisch was vloeiend. Hij trouwde met een Sikh meisje en werd uiteindelijk een discipel van Guru Gobind Singh. Hij leefde dichtbij de Guru vanaf 1697. Bhai Nand Lal vergezelde Guru Gobind Singh persoonlijk naar Deccan waar de Guru werd vermoord. Bhai Nand Lal produceerde een aantal werken over de leer van Guru Gobind Singh en de gedragscode die door deze werd vastgelegd. De werken van Bhai Nand Lal worden evenveel respect gegeven als die van Bhai Gurdas en worden gelezen in gurdwaras. Bhai Nand Lal stierf in 1715 in Multan.
 
Bhai Nand Lal Goya was een geleerde in de Perzische taal en geschrift. Hij hield zich o.a. bezig met de compositie van gedichten in naam van God en Goeroe Gobind Singh Ji. Hij verliet zijn geboortestad Ghazni (Afghanistan), waar hij in 1643 het levenslicht zag, al op 19-jarge leeftijd, nadat zijn ouders gestorven waren.
De reis bracht Bhain Nand Lal naar Multan (stad in Punjab, aan de oevers van de rivier ‘Chenab’) waar de Nawab (prins/heerser) onder de indruk raakte van zijn kennis en persoonlijkheid. Hij gaf hem de verantwoordelijkheid over de inning van de belastingen in de stad.
 
Op 45-jarige leeftijd besloot Bhai Nand Lal te stoppen met zijn functie en richtte zich vervolgens op het vinden van rust en vrede. Deze reis bracht hem naar Anandpur alwaar Goeroe Gobind Singh Ji verbleef. Zoals eerder vermeld was Bhai Nand Lal een intelligent persoon en wilde daarom eerst de Goeroe op de proef stellen alvorens hem te accepteren als zijn Meester. Hij besloot daarom geduldig te wachten op het moment dat de Goeroe tot hem zou komen. Maar in het kleine huisje waar hij mediteerde, gebeurde er niks....
 
Gedurende deze periode werd Nand Lal rusteloos en schreef hij het volgende:
 
Hoe lang zal ik geduldig blijven wachten?
Mijn rusteloze hart wil u graag zien.
Mijn ogen vol met tranen, zegt Goya,
zijn nu rivieren van liefde,
stromend in hartstocht naar u.
(Bhai Nand Lal, Vertaald)
 
Tenslotte riep de Goeroe Bhai Nand Lal bij zich.
Toen Nand Lal eindelijk de Goeroe mocht aanschouwen, zag hij hem zitten met zijn ogen dicht, in diepe meditatie. Bhai Nand Lal was zeer onder de indruk van wat hij zag en schreef het volgende:
 
Zijn gezicht is als een engel.
Het houdt mijn leven en geloof stevig bij elkaar.
De glorie van hemel en aarde,
is nauwelijks waard,
een haar van zijn gouden lokken.
Hoe kan ik het licht verdragen,
van zijn liefdevolle doordringende blik,
Voor een hoger, verlicht leven,
is een blik van de Almachtige voldoende
(Bhai Nand Lal, Vertaald)
 
Na enige tijd opende de Meester zijn ogen en wierp lachend zijn blik op Nand Lal. Door slechts het openen van Zijn ogen stelde hij Nand Lal in staat om de Heilige Almachtige te zien; zijn spirituele oog was geopend. Eindelijk kon Nand Lal de Goeroe accepteren. Hij zei: Heer, mijn twijfels zijn verdwenen, ik heb de waarheid mogen zien. De deuren van mijn hart zijn geopend. Ik heb mijn doel bereikt: Eeuwige Vrede.
 
Nand Lal besloot zijn tijd in Anandpur door te brengen, in dienst van de Heer, tot op een dag Goeroe ji hem het volgende meldde:
Jij hebt afstand gedaan van jouw huis en de wereld. Dat is niet acceptabel!
Ga terug en leef zoals je eerder hebt gedaan, in diezelfde wereld.
Werk voor jouw onderhoud en stel jezelf in dienst van de mensheid.
Maar wees niet materialistisch!
Koester en hou van God, altijd.
 
Nand Lal vroeg vervolgens aan de Goeroe waar hij dan naar toe zou moeten gaan.
Goeroe ji zei: Ga daar waar jouw voeten je dragen!
 
Bhai Nand Lal ji maakte een diepe buiging en ging vervolgens naar Agra (stad van de Taj Mahal). Prins Bahadur Shah regeerde vanuit deze stad. De Prins had dichters, geleerden en kunstenaars in dienst. Al vlug werden de kwaliteiten van Nand Lal herkend en kreeg hij een hoge positie met bijbehorende beloning.
Er wordt gezegd dat toen Aurangzeb een brief naar de keizer van Perzie moest sturen, de brief, van Bhai Nand Lal, in het Perzisch, het meest geschikt was. Hij liet Bhai Nand Lal komen en na een gesprek met hem merkte hij op dat het onmogelijk was dat zo'n geleerde man Hindoe zou blijven. Hij besloot hij dat Nand Lal moslim moest worden: Goedschiks of kwaadschiks...
Dit plan lekte echter uit en met de hulp van de moslim Ghiasuddin, een bewonderaar en volger van Bhai Nand Lal, werd er een ontsnapping naar Anandpur georganiseerd, de enige plaats waar zulke vluchtelingen veilig waren.
 
Bhai Nand lal vestigde zich in de nabijheid van de Goeroe en stelde zijn leven in dienst van Hem. Hij presenteerde hem een Perzisch geschrift ’Bandagi Nama’ waarin God wordt geprezen. Hieronder een vertaling van een stuk uit de Bandagi Nama:
 
Beide werelden, hier op aarde en in de hemel,
zijn gevuld met het licht van God.
De zon en maan zijn slechts zijn dienaren, die zijn licht dragen
Hij die God zoekt is altijd voorbeeldig.
(Bhai Nand Lal, Vertaald)

"De Gurbani is God en daardoor verenigt men zich met God” - Guru Granth Sahib Ji, Ang 39

     
See Also : Goeroe Gobind Singh Sahib
             : Goeroe Gobind Singh Ji in Vermomming (en Bhai Nand Lal )
              
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl