Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhai Mani Singh (1670 tot 1737)

Bhai Mani Singh Ji
 
 

Bhai Mani Singh was een groot Sikh student en martelaar. Hij was de schriftgeleerde die de uiteindelijke versie van de Guru Granth Sahib onder begeleiding van Guru Gobind Singh samenstelde. Daarnaast heeft hij de Dasam Granth samengesteld na de dood van Guru Gobind Singh. Bhai Mani Singh werd geboren aan Jat ouders in het dorp Sunam in 1670. Hij was de jongere broer van Bhai Dyala die samen met Guru Tegh Bahadur in 1675 gemarteld was. Bhai Mani Singh werd van jongs af aan samen met Guru Gobind Singh opgevoed door de moeder van de Guru, Mata Gujri. Bhai Mani Singh werd een groot preker van het Sikhisme en heeft in 1705 bijna een jaar met Guru Gobind Singh doorgebracht in Damdama Sahib om de uiteindelijke en huidige versie van de Guru Granth Sahib samen te stellen. Na de dood van Guru Gobind Singh werd Bhai Mani Singh geïnstalleerd als hoofd van de granthi en de Gouden Tempel in 1721. Hier heeft hij vele werken over het Sikhisme geproduceerd en op nadrukkelijk verzoek van de weduwe van Guru Gobind Singh, Mata Sundri, de werken van Guru Gobind Singh gecompileerd en de Dasam Granth geproduceerd. In 1737 kreeg Bhai Mani Singh tegen betaling van RS. 5.000 belasting toestemming van de moslim gouverneur van Lahore voor de Sikhs om Diwali te vieren bij de Gouden Tempel, een gebruik dat verboden was. Onvoldoende mensen waren dat jaar bij Diwali aanwezig omdat zij bang waren voor de moslim autoriteiten. Als resultaat daarvan werd er niet genoeg geld verzameld. De moslim autoriteiten arresteerden Bhai Mani Singh en executeerden hem publiekelijk in Lahore.

"De Gurbani is God en daardoor verenigt men zich met God” - Guru Granth Sahib Ji, pg 39

     
See Also : Goeroe Gobind Singh Sahib
             : Gouden Tempel, Amritsar
              
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl