Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Keizer Akbar bezoekt Goeroe Amardas Ji

 

Akbar, de keizer van India,ten tijde van Goeroe Amar Das Ji) was onderweg naar Lahore, toen hij een bezoek bracht aan de Goeroe in Goindwal. Hem werd verteld dat hij de Goeroe niet kon zien, voordat hij gegeten had met de anderen uit de keuken (langar) van de Goeroe. Akbar nam van het eten in de langar en hoe meer hij ervan at, de meer hij ervan genoot. Daarna had de keizer een gesprek met de Meester. Er wordt gezegd dat de Goeroe opstond om de keizer in zijn armen te nemen, maar dat Akbar spontaan voor hem boog en de voeten van de Meester aanraakte. De monarch voelde een rilling van blijdschap en vrede door hem heengaan bij deze heilige aanraking.

Nadat hij het enorme aantal mensen had gezien dat gevoed werd vanuit de Goeroes keuken, verzocht Akbar de Goeroe om zijn giften en diensten te accepteren. Maar de Goeroe antwoordde: "Ik heb land en huur ontvangen - gratis huurders van mijn Schepper. Wat er dagelijks binnenkomt, wordt dagelijks opgemaakt en voor morgen ligt mijn vertrouwen in God." Akbar antwoordde daarop: "Ik zie dat U niets wenst. Van Uw schatkist en Uw keuken ontvangen talloze mensen giften en ik hou er gelijke wensen op na. Ik zal mijn aanbod schenken aan Uw dochter, Bibi Bhani
"

     
See Also :   Sikh Goeroes
              -  Leerstelling
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl