Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Koester geen kwaad naar anderen

Koester geen kwaad naar anderen. Het zal iedereen shaden

 

Goeroe Angad Dev ji stichtte een school voor de leer van Gurmukhi tekens. Ook een centrum voor fysieke activiteiten werd opgestart en er werden worstel-wedstrijden gehouden. Mensen kwamen en luisterde met aandacht naar de lezingen van Gurbani en naar de Kirtan (het zingen van liederen). Dit maakte de Goeroe geliefd in de dorpen in de omgeving en hij werd het centrum van de activiteiten in de regio. Mensen kwamen naar hem om de zin en het doel van het leven en de Sikh gewoontes te leren. Alle mensen waren welkom bij de bijeenkomsten, ongeacht hun geloof, kaste of status.

Een Yogi, die buiten het dorp woonde en voorheen all aandacht van de dorpelingen kreeg, werd jaloers op de Goeroe. Hij merkte dat de mensen niet langer geïnteresseerd waren in hem. Hij nam een aantal technieken over om mensen te trekken maar dit mocht niet baten. Dit maakte hem heel ongelukkig en nog meer jaloers.

Toevallig kwam er dat jaar ook geen regen. De gewassen verdroogden en de mensen hadden een tekort aan drinkwater. De Yogi maakte misbruik van de situatie en gaf de Goeroe de schuld van de situatie. Hij vertelde de mensen dat God geen regen stuurde omdat zij een grote zonde aan het begaan waren door de Goeroe te aanbidden. Hij zei, “De Goeroe is getrouwd en heeft kinderen. Hij niet mediteren en God aanbidden en tegelijkertijd druk zijn met zijn familie.”

Heel veel van dit soort opmerkingen werden door de Yogi gemaakt om de populariteit van de Goeroe to ondermijnen. Voorts vertelde de mensen dat God pas weer regen zou sturen als de Goeroe uit het dorp verdreven was. De simpele dorpelingen lieten zich door de Yogi overtuigen. Zij eisten dat de Goeroe regen zou brengen. De Goeroe vertelde hen dat de regen in de handen van God lag, Hij laat zich niet leiden. De mensen vertelde hem dat de Yogi beloofd had regen te brengen als de Goeroe het dorp zou verlaten. De Goeroe vond het raadzaam de valse Yogi te ontmaskeren en verliet het het dorp Khandoor en gind naar een ander dorp.

Op het moment dat de Goeroe het dorp had verlaten gingen de mensen naar de Yogi en vroegen hem om regen te brengen. De Yogi was blij dat de Goeroe het dorp had verlaten. Hij dacht dat de mensen nu alleen naar hem zouden komen met hun offers. Een aantal dagen lang gaf hij de dorpelingen valse hoop en zei dat hij de hele nacht zou bidden voor regen. Maar de regen kwam niet en de mensen begonnen hun vertrouwen te verliezen. Na een aantal dagen besloten  ze niet langer meer te wachten. Wanneer ze naar de Yogi gingen vroeg hij hen opnieuw een dag te wachten, met de hoop dat de regen weldra zou komen.

De dorpelingen waren gefrustreerd en teleurgesteld. Ze eisten van de Yogi dat hij direct regen zou brengen of anders zou hij gestraft worden voor zijn misleiding. De Yogi had echter geen invloed op de regen. Het is een geschenk van God. De mishandeling van de Yogi door de  dorpelingen had uiteindelijk de dood van de jaloerse Yogi tot gevolg.

Nadat de Yogi dood was begon de lucht te betrekken. Weldra werden de wolken groter en donkerder en tenslotte ging het regenen.

De mensen geloofde dat God geen regen had gestuurd omdat Hij hun het bericht wilde gaven dat Hij niet houdt van jaloerse mensen.

Alle mensen zijn kinderen van God en daarom gelijk. Oprechte, eerlijke daden om mensen te dienen, vormen de juiste weg naar God.
 

     
See Also :   Goeroe Angad Dev Ji
              -  Guru Amardas Sahib - Gelijke status voor vrouwen
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl