Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Guru Nanak Sahib Ji en Namaz

 

Toen Goeroe Nanak naar huis terugkeerde gaf hij het meeste van zijn bezittingen weg aan behoeftige mensen en bracht hij een groot deel van zijn tijd door in meditatie en bijeenkomsten (Satsang). Tijdens zo'n gelegenheid werd hem gevraagd: ”Bent u een Hindoe of een Moslim?”
Goeroe Nanak antwoordde: ”Met respect tot mijn lichaam,geen van beiden. Ik ben niet anders dan de Hindoes of de Moslims, maar het goddelijke licht dat onophoudelijk binnen in mij, en in iedereen, schijnt is noch hindoe noch moslim.”

Eens op een vrijdag, de heilige dag van de moslims, gingen de gouverneur (nawab) en andere moslim hovelingen naar de moskee om hun routine gebeden (namaz) te doen. Een moslim geestelijke zei dat als Nanak alleen in één God, Allah,geloofde dan zou hij zich bij hun in gebed in de moskee moeten aansluiten. Dus Goeroe Nanak ging met hun naar de moskee en stond tussen de moslim gelovigen.

"Deora Masit soi, Pooja namaz ohi"
(Tempel en moskee zijn hetzelfde, Hindoe manier en de moslim methode van bidden zijn hetzelfde.)

Gedurende het gebed bogen de gelovigen neer en legden hun hoofden op de grond om hun onderworpenheid aan Allah te tonen, maar Goeroe Nanak stond stilzwijgend zonder deel te nemen aan de namaz. Na de gebeden vroeg de moslim geestelijke aan Nanak: ”Wij toonden ons respect aan God. Waarom deed u niet met ons mee?” Baba Nanak antwoordde: ”Ik heb met het gebed meegedaan maar jullie twee niet.” Toen legde hij uit: ”Uw mond was de gebeden aan het mompelen, maar met uw gedachten zaten bij uw merrie die vandaag een veulen heeft gebaard. Gedachten gevuld met angst uit vrees dat het veulen in de put zou vallen. Nu,moet U me vertellen, hoe kan dit soort gebed door God geaccepteerd worden?” De geestelijke voelde zich beschaamd en gekwetst.

De nawab, die naar dit gesprek aan het luisteren was, vroeg Nanak: ”Vertel me, zal mijn gebed geaccepteerd worden in de hemelen?”. Baba Nanak antwoordde: ”Ook uw gedachten waren niet bij het gebed. U was aan het op hopen op de aankomst van de paarden die u besteld heeft uit Kandahar. Uw gedachten waren afgeleid doordat u zich zorgen maakt over de koop en verkoop van de paarden.” De nawab reageerde met ergernis, verklarend: ”Nanak is een mysticus, hij is een profeet. Maar dat is mijn ongeluk; hij was mijn pakhuismeester maar nu is hij een fakir geworden!”

Goeroe Nanak Dev adviseerde hun toen dat ware verering een aangelegenheid van het hart is en niet van formele rituelen. Volgens Goeroe Nanak: ”Er kan geen verering van God zijn zonder het goed uitvoeren van de handeling.” Beiden gaven toe aan de waarheid van de Goeroes verklaring en de Nawab riep uit naar de Qazi: “Gij ziet niet Khuda (God) spreken tot ons door Nanak?”.


De moslims voeren vijf namaz uit op vijf verschillende tijden van de dag. De Goeroe behandelde de uitleg en de deugd van namaz:

"Vijf gebeden Gij zegt vijf keer per dag
Met vijf verschillende namen;
Maar als waarheid is bij uw eerste gebed,
Het tweede om eerlijk te verdienen uw dagelijks leven,
Het derde om te geven in God’s naam,
Zuiverheid van gedachte bij uw vierde gebed,
En loven en gebed tot God uw vijfde;
Als uw deze vijf deugden uitvoert,
En goede daden zijn uw Kalma-het artikel van geloof,
Dan kunt gij uwzelf een ware moslim noemen.
Door pure schijnheiligheid,O Nanak,
Een man is door en door vals geacht. ."
 - Goeroe Granth Sahib, Ang-141
 
     
See Also :   Goeroe Nanak Dev
              -  Guru Nanak's boodschap
              -  Guru Nanak's JAPJI
 
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl