Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Guru Nanak Sahib Ji en de inbreker

 

Goeroe Nanak ontmoette eens een inbreker die nadat hij naar kirtan had geluisterd vroeg om vergeving van Goeroe ji. Goeroe Nanak vroeg hem om een eerlijk leven te leiden en niet meer in te breken in andermans huizen. Toen de inbreker pleitte dat hij zich niet kon neerleggen bij dat advies, omdat hij niets anders geleerd had, stelde Goeroe Nanak hem het volgende voor:

1) Breng geen schade toe aan diegene waar je het zout van geproefd hebt
2) Veroorzaak niet het lijden van arme mensen
3) Lieg niet

De inbreker beloofde om zich hieraan te houden.
Op een dag ging de inbreker het huis binnen van een rijke baron, verzamelde kostbaarheden met een waarde van honderdduizend roepies bijeen en stond net op het punt om te vluchten toen hij honger kreeg en verleid werd door het voedsel op de tafel, hij proefde het zout erin. Onmiddellijk dacht hij aan Goeroe jiís woorden en liet alles ingepakt en wel achter.

De dag erna, toen de baron dit ontdekte, liet hij, om zich te beschermen tegen herhaling van deze gebeurtenis waardoor hij van zijn bezittingen beroofd had kunnen zijn, de armen in zijn buurt ophalen en zette ze onder druk opdat zij de schuldige zouden aanwijzen.
Toen de inbreker dit zag dacht hij weer aan Goeroe jiís woorden (veroorzaak niet het lijden van arme mensen) en gaf zichzelf aan bij de baron om hun lijden te stoppen.
De baron was zeer verbaasd om de inbreker te zien en dat hij zichzelf aangaf om de armen te redden. Hij vroeg aan de inbreker wat zijn reden was hiervoor waarop deze hem het hele verhaal en zijn belofte aan Goeroe Nanak Sahib ji uitlegde.

De baron was bijzonder ontroerd en verzocht de inbreker om de Goeroe te ontmoeten.

Toen hij de Goeroe ontmoette kwam hij ook tot inkeer en leidde hierna een eerlijk en oprecht leven.

sabh tay ootam har kee kathaa.
Hoogste van allen is het Woord van de Heer.

naam sunat darad dukh lathaa.
De Naam horende worden pijn en verdriet verwijderd.

naam kee mahimaa sant rid vasai.
De Glorie van de Naam wordt aanvaardt in de harten van Zijn Heiligen.
- Guru Granth Sahib ji Ang 265

See Also :   Goeroe Nanak Dev
              -  Guru Nanak's boodschap
              -  Guru Nanak en Bhai Mola
 
   

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl