Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Goeroe Angad Dev Ji en Koning Humayun

 
 

Humayun was de enige zoon van Babur, de koning van Delhi. Toen Babur na verloop van tijd overleed, werd Humayun tot koning benoemd. Humayun was echter erg lui en zwak.

Omdat Humayun zwak en lui was, probeerde een van zijn eigen officiers, genaamd Sher Shah de macht over te nemen van Humayan door een gevecht aan te gaan. Sher Shah won deze strijd en werd de nieuwe koning van Delhi. Humayun moest vluchten voor zijn leven.
Hij vluchtte naar Lahore (nu in Pakistan). Tijdens deze vlucht kwam hij langs Khadur, de plaats waar Goeroe Angad Dev Ji zich had gevestigd. Humayun wou weer koning van Delhi worden, dus besloot hij om langs te gaan bij de Goeroe en zijn zegen te vragen.

Op het moment dat Humayun aankwam bij het huis van Goeroe ji, was Goeroe Angad Dev Ji bezig met het lesgeven van studenten. De Goeroe ji zag niet dat Humayun was gekomen. Humayun was teleurgesteld dat hij geen aandacht kreeg. Humayun hield niet van wachten, hij was erg ongeduldig. Hij dacht in zichzelf; “Hoe durft de Goeroe geen respect te tonen aan de Koning”. Dit veroorzaakte bij Humayun veel woede, Humayun haalde zijn zwaard tevoorschijn om de Goeroe aan te vallen. Goeroe ji die klaar was met het lesgeven en bereid was om Humayun te verwelkomen zag dat Humayun op hem af liep met zijn zwaard.
De Goeroe lachte en zei; “Je bent dapper genoeg om je zwaard te heffen voor de zwakke, arme en vredelievende mensen. Waarom hief je het zwaard niet op het gevecht toen je werd aangevallen? Toen rende je weg als een lafaard. Je hield toen je zwaard in zijn schede, maar nu ben je opeens een dappere vechter.“ Humayun schaamde zich diep en knielde voor de Goeroe en vroeg om vergiffenis voor zijn laffe daad.

Humayun vertelde dat Goeroe Nanak zijn vader Babur had gezegend en dat hij de koning van Delhi was. Humayun vertelde dat hij geen goed mens was en dat hij de troon verloor aan Sher Shah. Hij vroeg de Goeroe om zegen om zijn troon terug te krijgen; ”Alstublieft heb medelijden met mij en zegen mij“.

De Goeroe bleef een poosje stil. “Mijn zegen heeft geen magie, zei de Goeroe lachend. Als je weer koning wilt worden van Delhi moet je aardig, behulpzaam en eerlijk zijn naar de mensen toe. Als je belooft dat te doen, dan zal je snel weer koning worden met Gods wil. Wees geduldig en houdt God, de schenker voor allen, altijd in je gedachte“. Humayun haastte zich weg richting Perzie, vastbesloten om het advies van de Goeroe op te volgen.

Een paar jaar later had Humayun een groot leger verzameld om dit keer wel dapper tegen Sher Shah te vechten. Humayun won de strijd en werd weer koning van Delhi. Humayun was Goeroe Angad Dev Ji dankbaar en wou de Goeroe ontmoeten om hem te bedanken. Maar de Goeroe had het menselijke inmiddels al verlaten. Goeroe Amar Dass Ji werd de derde Goeroe van de Sikhs. De Goeroe zond een boodschap naar Humayun en herinnerde hem eraan dat hij een goede koning moest blijven. Een behulpzame, aardige en eerlijke koning die tevens gelovige mensen respecteert.

Enige tijd later, kwam Akbar, de zoon van Humayun op visite bij Goeroe Amar Dass en bood hulp aan voor Goeroe ka Langar. (Goeroes keuken voor iedereen)

"The Lord can make the blind see clearly; He treats man as he knows him, no matter what one may say. Where the truth is not seen, know that pride is strong there.  Nanak, how shall a man buy anything if he likes it not"
De Heer laat de blinden duidelijk zien; Hij behandelt de mens zoals hij hem kent, maakt niet uit wat men zegt. Wanneer de waarheid niet wordt gezien, weet dan dat trots daar sterk is. Nanak, hoe kan de mens iets verkrijgen als hij het niet herkent. – ( Guru Angad Dev Ji, SGGS, Ang 954 )
 

Bron: www.tuhitu.blogspot.com

     
See Also :   Goeroe Angad Dev Ji
              -  Koester geen kwaad naar anderen
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl