Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhai Garibo offert zijn kapotte schelp

 

Op een dag wou een arme Gursikh, die ook Bhai Garibo (arm) heette, Satgur Ji (ware leraar)  opzoeken. Hij dacht hetniet beleefd zou zijn als hij met lege handen naar Satgur ji zal gaan, dus zocht hij in zijn huis een geschenk wat hij kon offeren. Hij keek rond in het huis en vond een kapotte schelp. Met deze kapotte schelp ging hij naar Satgur Ji.

Eenmaal aangekomen bij Satgur Ji stond hij in de rij om Satgur Ji te begroeten. Bhai Garibo stond te kijken en zag voor Satgur Ji veel dure offers die mensen hadden meegebracht. Hij ziet veel geld en goud liggen. Hij dacht toen; ga ik deze kapotte schelp aan Satgur ji geven? Straks voelt hij ze zich nog beledigd. Bhai Garibo dacht dat zijn meegenomen offer te weinig waard was. Hij besloot toen zijn kapotte schelp in zijn tulband te verstoppen en ging met lege handen groeten en daarna vlug achteraan zitten in de Sangat.

Nadat iedereen Satgur Ji had gegroet riep Satgur Ji hardop tegen iedereen; “Iedereen die wat meegebracht heeft voor mij, kan zijn offer bij mij brengen.“ Satgur Ji, die alleswetend is, wist wat er in Bhai Garibo’s hart zat, en zei dit expres in de hoop dat Bhai Garibo Ji zijn offer zou offeren.

De mensen zeiden: alles wat we voor u hebben meegenomen”, hebben we u al gegeven.

Satgur jJi zei toen; “Het is goed Garibo, als jij niet naar mij toe komt, kom ik wel naar jou toe.”

Toen Satgur Ji dit had gezegd kon Bhai Garibo zich niet meer inhouden. Hij kreeg tranen in zijn ogen. Satgur Ji liep door de Sangat heen naar Bhai Garibo toe. Daar waar Bhai Garibo zat stopte Satgur Ji, legde zijn hand op de hoofd van Bhai Garibo ji en vroeg aan hem; “ Zo Gursikh, heb jij geen offer voor mij meegebracht? “ Bhai Garibo antwoordde toen; “Jawel, Satguru!”

Satgur Ji toen daarop; “Waarom geef je het dan niet? ”. Bhai Garibo zei toen met tranen in zijn ogen; “Satguru, mijn offer is heel weinig waard”. Satgur ji vroeg; “Laat eens zien wat je hebt meegebracht?” Bhai Garibo schudde zijn tulband en haalde zijn kapotte schelp te voorschijn. Toen Satguru Ji die zag werd hij  heel blij en spreidde zijn mantel om de kapotte schelp van Bhai Garibo in ontvangst te nemen. Hij zei; “Gursikha, zo´n waardevol offer heb je meegenomen en dan zit je ermee verstopt. Zo´n waardevol offer als dat van jou heeft vandaag niemand meegebracht”. Met tranen in zijn ogen zei Bhai Garibo; “Ik zag zoveel waardevolle offers voor uw liggen, ik zag stapels met geld en goud liggen en dacht dat mijn kapotte schelp er niks aan kon toevoegen”. Satgur Ji pakte Bhai Garibo stevig in zijn armen en zei opnieuw; “Nee Garibo tegenover jou offer zijn alle ander veel minder waard. Zo´n waardevol offer als dat van jou heeft vandaag niemand meegenomen. In deze schelp zit liefde en eerlijkheid”. Zo zie je maar dat ook al offer je een kapotte schelp je dan toch veel zegen kunt krijgen, zolang je maar met een schoon hart offert.

Satgur Ji zegende hem en zei; “Ga Garibo, In Lok (deze wereld) en Parklok (het hiernamaals) zul je niet meer in armoede leven. In de wereld zul je al het geluk ontvangen en na je dood zul je ook met open armen ontvangen worden. Het is een kwestie van liefde en eerlijkheid vanuit je hart.”
 

‘Hij die geld verdiend door eigen inspanningen en een deel hiervan geeft aan liefdadigheid.
Nanak, hij heeft de weg naar god gevonden.’
- Guru Nanak Dev Ji
 
   
See Also :   Goeroe Hargobind
              -  Guru Nanak's boodschap
              -  Het Juiste Offer
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl