Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Het Juiste Offer

 

Goeroe HarGobind (de 6e Goeroe) bezocht eens Kashmir. Daar woonde zijn trouwe volgeling Sewa Das. Sewa Das verlangde er altijd naar om de Goeroe te dienen. Sewa Das woonde in de stad Srinagar, de hoofdsted van Kashmir, waar de Goeroe van plan was heen te gaan. Maar onderweg daarnaartoe ontmoette een andere trouwe volgeling, Kattu Shah genaamd, die Hem vroeg enkele dagen in zijn huisje te verblijven. De Goeroe beloofde om op de weg terug bij Kattu Shah te logeren. Hij adviseerde Kattu Shah om elke dag God te prijzen, de hele dag en nacht. Kattu Shah was erg trouw en volgde dus het advies van de Goeroe op en bleef de 'Naam' (de naam van de Almachtige) reciteren. 

Op een dag onderbrak een groep pelgrims, op weg om de Goeroe te zien, haar reis bij Kattu's huisje. Kattu serveerde hen water en deed alles wat hij kon om hun te helpen. Hij vond het jammer dat hij niet nog iets anders had om aan de pelgrims aan te bieden. Kattu had zelf veel honger en zag een pot honing die de pelgrims mee hadden gebracht voor de Goeroe en vroeg hen om hem de honing te laten zien. Toen de pelgrims hem de honing lieten zien, vroeg hij om een beetje op zijn vinger om te kunnen proeven, maar de pelgrims weigerden dit en zeiden: "We kunnen je geen honing aanbieden omdat het voor de Goeroe alleen is bedoeld en we kunnen jouw restanten niet aan de Goeroe offeren." En zo weigerden de pelgrims om ook maar een druppel honing af te staan.

De pelgrims kwamen aan bij het kamp van de Goeroe en plaatsten het offer voor hem. De Goeroe keek naar de pot honing, glimlachte en riep een van de pelgrims om het deksel van de pot af te halen. Iedereen was verbaasd om te zien dat de honing bedorven was en een smerige geur afgaf. De pelgrims waren heel erg verbaasd en nieuwsgierig om erachter te komen hoe hun verse honing zo vreselijk kon bederven. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Ze vroegen de Goeroe om zijn vergeving, waarop hij zei: "Luister, mijn vrienden, het idee achter de offers is dat diegenen die iets kunnen missen, anderen die hulp nodig hebben moeten helpen. De offers die jullie mij brengen zijn bestemd voor het algemene nut. God wil dat wij de blinden, de melaatsen, de wezen, de ouderen en al diegenen die ziek en hulpeloos zijn, helpen. Met behulp van jullie offers begon Goeroe Arjan (de 5e Guru) een tehuis voor melaatsen in Tarn Taran (Punjab). Waar dan ook jullie een behoeftig iemand vinden, plaats daar je offers, en begrijp dat ze mij op deze manier zullen bereiken. De offers die niet terecht komen bij de mensen die ze nodig hebben zijn nutteloos. Neem deze pot honing weg, dit is het resultaat van jullie weigering om een behoeftig iemand in wie de geest van de Goeroe vertoeft te helpen. Ga naar mijn keuken, maak verse honing en breng die onmiddellijk naar Kattu Shah."

De pelgrims deden onmiddellijk wat hen gezegd werd, maar een van de Sikhs vroeg de Guru, "Waarom, O Goeroe, prefereert u een Sikh boven uzelf?"

De Goeroe glimlachte en zong deze hymne van Goeroe Ram Das ji:

"Niemand kent het geheim van wat de Goeroe denkt of wat hem vreugde zal geven.
De Goeroe vertoeft in de harten van zijn Sikhs,
Hij is blij met hem die van hun houdt.
Zoals de Goeroe hun instrueert, zo handelen en bidden zij.
Het werk van de Sikhs vindt genade.
De Goeroe werkt door de Sikhs en niemand zal de Goeroe bereiken,
Behalve door de Sikhs.
De Sikhs moeten werken voor hen die zich van God bewust zijn en die Zijn mensen dienen.
De Sikh mag geen verbintenis hebben met hen die verkeerde dingen doen.
Nanak heeft afgekondigd dat tenzij mensen zich van God bewust zijn en Zijn mensen helpen,
Hun arbeid voor niets is"

(Guru Granth Sahib, Ang 317)

De Guru lichtte zijn punt verder toe door een andere hymne te zingen:

"De Goeroe is een Sikh en de Sikh is een Goeroe,
Zij zijn één en dezelfde, maar het is de Goeroe die instrueert.
Hij plaatst de betovering van de naam van God in zijn hart;

O Nanak, God kan gemakkelijk worden gerealiseerd door de Goeroe te volgen"
(Guru Granth Sahib, Ang 444)

Alle Sikhs bogen voor de Guru en begrepen de juiste manier van offers brengen.

"Op weg zijn van pelgrimstocht naar pelgrimstocht Wast twijfel niet weg,
Noch geneest het de beproevingen van geboorte en dood Die de hele wereld overkomen;
Alleen de zetel van God is immuun tegen deze wereldlijke ziekte,
Zij die waarlijk wijs zijn, aanbidden de Naam in gebed en daad."

(Guru Granth Sahib, Ang 505)

     
See Also :   Goeroe Hargobind
              -  Guru Tegh Bahadur Ji en Kashmiri Pandits (Vrijheid van godsdienst)
              -  Sewa : Schild noch Zwaard ( New)
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl