Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Fareed Ji

Bhagat Farid Ji
 
 

Baba Sheikh Farid Ji was een groot Soefie heilige en was zeer welbespraakt. Hij vroeg om één gunst van God: een leven van gebed en meditatie.

Baba Sheikh Farid was een groot intellectueel, een perfect asceet en een toegewijd aanbidder van de Eeuwige Heer, in de twaalfde en dertiende eeuw. Hij gaf aan het gewone volk de geopenbaarde Goddelijke boodschap door, door middel van zachtaardig en troostend Punjabi. Farid leefde het leven van een gezinshoofd, dat zich kenmerkte door tevredenheid en doorzettingsvermogen. Eén van de grootste deugden van zijn leven was zijn liefde en sympathie voor de hele mensheid. Zijn hart leed pijn door de voortdurende religieuze onderdrukking door de Moslimbezetters. Hij probeerde de gekwetste ziel van de mensen te verlichten door middel van zachtaardige en troostende woorden, om zo het negatieve effekt (veroorzaakt door de excessen van de orthodoxe Moslims) op het image van de Islam ongedaan te maken. Zoiets was nodig om de gevoelens van verbondenheid tussen mensen weer een impuls te geven. De unieke menselijke waarden als compassie, liefde, meeleven, gezamelijk begrip en waardering zijn ingebed in de hymnen van Farid zoals geur in bloemen zit. Door zijn zachtaardige woorden, zijn verheven idealen en zijn verfijnde gedrag werd Farid bekend als kern (of samenballing) van Zoetheid (Shakarganj); zijn volledige naam was Sheikh Farid Ud-din Maund Ganj-I-Shakar.
Baba Farid Ji’s moeders’ naam was Mariam en werd door sommigen Kursum genoemd. Farids’ moeder was erg wijs en edelmoedig. Ze wenste voor haar zoon de beste opleiding, zodat hij de Waarheid zou kunnen bevatten. Ze zei tegen haar zoon toen hij nog heel jong was: “O, mijn zoon, doe Simran (mediteer op de Heer)”. Als elk onschuldig kind zou doen vroeg Baba Farid Ji:”Ma, als ik Simran doe, wat krijg ik daar dan voor?” Zijn moeder antwoordde:”Aan de mensen die Simran doen geeft God zoetigheden, snoepjes te eten.”

Kinderen willen altijd snoepjes eten en zijn er dol op. Elke keer kruiste Baba Farid Ji zijn benen, sloot zijn ogen en en deed Simran. Zijn moeder deed dan wat lekkers in een kom en zette dat voor hem neer. Baba Farid Ji deed zijn ogen open na de Simran en zag dan altijd de zoetigheden voor hem. “Kijk mam, God heeft me weer snoepjes te eten gegeven.” Hij at dan vrolijk de snoepjes op terwijl zijn moeder glimlachend naar hem keek.

Baba Farid Ji keek uit naar het Simran doen en beloond te worden met snoepjes door God. Lange tijd bleef hij Simran doen en telkens weer zette zijn moeder lekkers voor hem neer als hij zijn ogen sloot, zodat hij het op kon eten als hij zijn ogen weer opende.

Maar op een dag keek Farid Ji niet naar de snoepjes toen hij zijn ogen opende. Hij at de snoepjes niet op maar zag er wel heel gelukkig en tevreden uit. Zijn moeder vroeg:”Farid, je hebt vandaag Gods’ zoetigheden niet opgegeten.” Baba Farid Ji antwoordde:”O, ma, als je eenmaal de Naam van God hebt geproefd, dan smaakt alle andere zoetigheid in de wereld maar flauw.

Fareeda, sakar khand nivaath gur, maakiyau maanjhaa dudh. Sabhey vastoo miteeyaa(n) rab naa pujan tudh...’

Farid: rietsuiker, snoep, suiker, stroop, honing en buffelmelk-al deze dingen zijn zoet, maar ze kunnen U (Waheguru) niet evenaren.”(Ang 1379,SGGS)

Als we Baba Farid Ji vereren, dan vereren we altijd zijn moeder. Ze gaf simpelweg snoepjes als stimulans, waardoor we nu nog de zegeningen van Baba Farid Ji kunnen zien.

Bhagat Farid Ji’s hymnen/lofzangen

Ik dacht dat ik alleen was die lijdde
Ik ging naar de top van het huis
En zag: Elk huis staat in brand.

Zegt Farid:

Waarom zwerf je door de rimboe met doornen prikkend in je voet?
Jouw Heer woont in je hart.
En jij dwaalt rond zoekend naar Hem.

“Farid keer kwaad om naar het goede; Koester geen wraak in je hart
Zo zal je lichaam vrij zijn van ziektes, En zal je leven slechts zegeningen kennen.


 

     
See Also : Sikhisme en het kastenstelsel
               Bhagat Ravidas Ji
 
     

Previous

Main Index

Next

     

All rights reserved (c) www.sikhs.nl