Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Wat Gurbani zegt over?

 

 

 

Schepping, evolutie

1. Wat is de tijd, het seizoen, dag maand van de schepping?
    Dat weet niemand.
    Niet de pundits, zelfs als het in de tekst van een Puran staat.
    Niet de Qazi , die de Koran interpreteert
    Niet de Yogi kent de datum, het seizoen het jaar maar de Ene die het Universum heft gecreëerd weet het alleen. (Japji Sahib)

2. Door het word is de Schepping en de (van de Schepping). Door het woord is de evolutie van schepping opnieuw. (Guru III, Rag Majh  )

3. Nanak: Hij die dit alles creëert, hij zal het voeden. Wiens wonder dit alles is zorgt hiervoor. (Guru I, Shlokas of Asa)
 

Terug naar boven

 

Vergevingsgezindheid


1. Waar de deugd van vergeving voorrang heeft, daar woont de Heer zelf.   ( Kabirji Shalokas)

2. Verwijder de woede uit je eigen hart, en zie, de hele wereld is je vriend. ( Guru I, GauriRag)

3. Ontelbare mensen zijn omgekomen zonder de geest van vergeving. ( Guru I, Ramkali Rag)

4. Farid, hij die jou verraad, ben goed voor hem;
    Laat geen woede toe in je hart. Zo blijf je gevrijwaard van fysieke en psychische ziekten. En zo zul je alles bereiken wat je wil. - ( Faridji Salokas)

5. Hij die vergevingsgezindheid praktiseert, dit is voor hem het daadwerkelijk volgen van het vasten. ( Guru I, Gauri Rag)
 

Terug naar boven

Ascétisme en rituelen


1. Ik mediteer en ben streng, disciplineer mijn lichaam en leef in een heilige plaats doe aan liefdadigheid en doe goede daden maar

    zonder de ware welk nut hebben deze dingen? (Guru I, Sri Rag)
 
2. O onwetende martel uw lichaam niet als in een oven. Voed uw botten niet aan het vuur, er is niets aan de hand. Waarom hangt
    u uzelf ondersteboven? Kijk in uzelf om de heer te vinden en u zult vrede vinden. (Guru I, Shlokas)
 
3. Sommigen bezoeken bedevaartsoorden en eten geen brood, in de overtuiging dat dit een religieuze daad is. Andere stellen
    hunlichaam bloot aan open vuur, en martelen hun lichaam op die manier. Maar zij zullen geen verlossing vinden op deze manier.  
    Maar hoe kunnen ze ook? Ze begrijpen de wijsheid van de Goeroe niet, ze dwalen rond in de wildernis, egoïstisch zijn zonder
    controle over het zelf. Zo volgen zij niet Gods wijze. Zij beoefenen valsheid en verspillen hun leven. Op deze wijze vallen ze in
    de strop van de. (Guru I, Maru Rag)
 
4. Hoe kan ik met een hongerige maag mezelf aan u wijden? Gooi uw rozenkrans weg. (Kabirji, Sorath Rag)
 
5. Zullen we gaan baden in de bedevaartsoorden? Nee, God is de enige heilige bedevaartsoord. (Guru I, Dhansri Rag)
 
6. Ik zou gaan baden in de heilige plaatsen, als ik op die manier Hem kon behagen. Maar wat is het nut van baden als het Hem op  
    die manier niet behaagt. Hoe kan alleen baden helpen? (Guru I, Japuji)
 
7. Blijf in het midden van het leven en tegelijkertijd onafhankelijk van allen. (Guru Granth sahib, pg 296 )

 

Terug naar boven

Roddelen


1. De corrupte man heeft geen bescherming, de roddelaar heeft geen eer, ( Guru I, Gujri Rag)

2. Hij die roddelt verliest zijn eigen krediet, de lasteraar geeft alleen zichzelf bloot. ( Guru IV, Bilawal Rag)

3. Hij die looft in iemands aanwezigheid en kwaad spreekt achter iemands rug. Is slecht van hart en verwijderd van God.
   ( Guru IV, Gauri Rag)

4. Spreek niet kwaad over anderen en ben niet jaloers. Hoewel je opgeleid bent heb jegeen gemoedsrust. ( Guru I, Maru Rag)
 

Terug naar boven

Moed


1. Moedig is hij die kracht bezit en die niet laat zien maar nederig leeft. ( Guru I, Majh Rag)

2. Een moedig man strijd voor de minderbedeelden. ( Kabirji, Shalokas)

3. Alleen een moedig man sterft een waardige dood. Want hij wordt aanvaard door de Heer na zijn dood. ( Guru I, Vadhans Rag)

4. Hij is dapper in deze wereld als hij geverfd is met zijn Naam. ( Guru V, Jaitsari Rag)

5. Nanak, hij is de moedigste der moedigsten, hij is zijn innerlijke Ego overstegen. ( Guru III, Salokas)
 

Terug naar boven

Omkoping


1. Het aannemen van smeergeld en het plegen van meineed is het verwurgen van jezelf met touw van oneer. Guru I, Maru Rag
 

Terug naar boven

Liefdadigheid


1. Hij die geld verdiend door eigen inspanningen en een deel hiervan geedtf aan liefdadigheid. Nanak hij heeft de weg naar god gevonden. ( Guru I, Sarang Rag)

Terug naar boven

Gelijkheid


1. Arm en rijk zijn broeders, dit heeft de Heer bevolen en niemand mag het tegendeel ;
Dit zegt Kabir, arm is hij in wiens hart de naam van God niet is. (Kabirji, Bhairo Rag)

2. Nanak, niemand is hoog en niemand is laag. (Guru I, Japji)

3. Alleen gekken en idioten proberen anderen te onderdrukken. (Guru I, Basant Rag)

Terug naar boven

Hemel en Hel

1. Dit zegt Kabir: "Tegen een ieder zal ik dit zeggen. O, mensen dat de gemeenschap van heiligen is in de hemel van de Heer" ?   
   (Gauri Kabirji)

2. Hemel is de plaats waar de heiligen van de heer verblijven: En waar de Heer Lotus Voeten verankerd zijn in de Geest. Uw
   hebzucht zal sterven en uw verlangen zal worden vervuld. En u zult zoeken, O toegewijde, de toevlucht van uw transcendente 
   God. (Guru. III, Suhi Rag)

3. Waardevol is Hij, onze Heer, God hij verwerpt een ieder geworpen in de Hel, waar noch moeder, vrouw, vriend of familie hem
    kan redden. (Guru V, Maru Rag)

4. Kabir zegt, Uw slaaf, "Ik ben binnengetreden in Uw toevluchtsoord, O Allah (gebruikt als een van de namen van de Heer
   Almachtig), en als U mij nabij u duld dan is dat inderdaad de hemel voor mij. Iedereen zegt: "Ik ga naar de Hemel, maar ik weet
   niet waar hun hemel is." Zij die zelf het Mysterie van het Zelf niet kennen, verdunnen het Mysterie van de Hemel door woorden
   alleen. Zo lang als de Geest verlangt naar de Hemel, zo lang zal men niet rusten aan de voeten van de Heer. (De Hemel is) geen
   fort, omringd door een gracht en bepleisterd met modder: Ja, ik weet niet wat voor een bouwwerk het is dat. Kabir zegt: "Wat
   anders kan ik zeggen dan dit. Dat waar de Heiligen zijn dat daar inderdaad de Hemel is." (Kabirji Shalokas)
 

Terug naar boven

Goedheid


1. Hij die goed is voor anderen, de Heer zal hem goed ontvangen. ( Guru V, Gauri Raga)
 

Terug naar boven

Kennis


1. Onwetendheid verhinderd vooruitgang. ( Kabirji, Asa Rag)

2. De onwetende mens vergooit zijn kostbare leven, en vernielt zijn eigen wortels. ( Guru V, Gauri Rag)
 

Terug naar boven

Leven en dood


1. Door het ware leven, zij die de Waarheid vinden en de wijsheid ontvangen van de Goeroe zij zullen niet sterven noch geboren

    worden. Hun komen en gaan zal worden beëindigd. (Guru I, Sri Rag)

2. Als Gods wil geschiedde, kan Hij een man levend houden zonder dat hij ademt. (Guru V, Gauri Sukhmani)

3. Zoals water zich met water mengt zo zal de mens zijn licht zich mengen met Gods licht. (Ibid)

4. Zoals de stralen van de zon zich weer verzamelen in de zon en de druppel zich mengt in de Oceaan zo zal de mens zijn licht
    zich mengen met Gods licht en de mens wordt vervuld. ( Guru V, Bilawal)

5. Als peuter bent u onwetend en blind. In uw jeugd wordt u afgeleid door zonde. In de derde fase, verzamelt u Rijkdom en als u
    oud bent geworden dan laat u deze rijkdommen met tegenzin los. (GuruV, Ramkali)

6. Nanak: Leven is als een vis, de visser is het verlangen net als de dood. De blinde geest denkt van niet en wordt gevangen.
   (Shaloka Guru I, Var of Ramkali Guru. III)
 

Terug naar boven

Genade

1. Ben niet wreed naar enig wezen, zodoende zul je je huis vullen met eer. ( Guru V, Gauri Rag

2. Ben tevreden van geest. Toon genade aan alle wezens. ( Guru V, Gauri Rag)

3. De religieuze waarde van het bezoeken van zesentachtig bedevaartsoorden. Weegt niet op tegen de erkende waarde van
    genade ten opzichte van wezens. ( Guru V, Majh Rag)
 

Terug naar boven

Doel van het leven

1. Bid, dit is je enige kans neem hem. Mediteer voor de Heer en zie Hem in jezelf. Dit zegt Kabir: Ik heb de waarheid geproclameerd
    op de maat van de trom;
    Het is nu aan jou om de strijd voor het leven te winnen of te verliezen. (Kabirji, Bhairo Rag)

2. Ontmoet de Heer van het Universum, want het is nu de tijd. Na meerdere wedergeboortes heb je het menselijk lichaam bereikt.
    Verspil deze kans niet. (Guru V, Gauri Rag)

3. Vervloekt zij eten, vervloekt zij slapen, vervloekt zij het dragen van kleren. Vervloekt zij het lichaam en vervloekt zij de familie.
   Als men god niet verwerft bij geboorte, dan is deze zeldzame kans verloren gegaan. Het doel van het leven is verspild.
   (Guru V, Bilawal Rag)

4. Een lichaam verworven in deze tijd
    Is een zeldzame kans om de Heer te ontmoeten
    Uw jacht op andere doelen zullen voor niets zijn
    Zoek het gezelschap van heilige mannen
    En leer om te mediteren naar God
    Stel als doel om de zee van het leven over te steken
    Leven is vergooid
    Door het navolgen van lichamelijk genot
    (Guru V, Asa Rag)

5. Na gezworven te hebben door de vier en tachtig lacs van soorten, heb je het menselijk lichaam verworven
   Nanak, herinner de naam van de Heer
   Want de dagen zijn geteld. (Guru V, SriRag)

6. Ga, roep de Goeroe want het leven wordt minder iedere dag, iedere nacht:
    en vervul uw bestemming. (Guru V, Gauri Rag)

 

Terug naar boven

Vergevingsgezindheid

1. Waar de deugd van vergeving voorrang heeft, daar woont de Heer zelf.   ( Kabirji Shalokas)

2. Verwijder de woede uit je eigen hart, en zie, de hele wereld is je vriend. ( Guru I, GauriRag)

3. Ontelbare mensen zijn omgekomen zonder de geest van vergeving. ( Guru I, Ramkali Rag)

4. Farid, hij die jou verraad, ben goed voor hem;
    Laat geen woede toe in je hart. Zo blijf je gevrijwaard van fysieke en psychische ziekten. En zo zul je alles bereiken wat je wil.
    -  ( Faridji Salokas)

5. Hij die vergevingsgezindheid praktiseert, dit is voor hem het daadwerkelijk volgen van het vasten. ( Guru I, Gauri Rag)
 

Terug naar boven

Verscheidene


1. Als je wijs bent, ben simpel (Guru Granth Sahib ,pg 1384)

2. Zoals je denkt, zo zal je worden (Guru Granth Sahib ,pg 224)

3. Luister, O mijn geest, mijn vriend mijn lieveling: Nu is de tijd om God te ontmoeten (Guru Granth Sahib ,pg 20)

4. Kabeer, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Wat je vandaag moet doen doe het NU! (Guru Granth Sahib, pg 1371)

5. Giani(wijs man) is spiritueel gewekt ; onwetend handel blindelings. (Guru Granth Sahib ,pg 556).

Terug naar boven

Status van Vrouwen


   Eerste MEHL: De man is geboren uit de vrouw;
   Binnen de vrouw wordt de man ontvangen;
   met een vrouw wordt hij verloofd en getrouwd.
   De vrouw wordt hem tot vriend; door de vrouw
   komen er toekomstige generaties..
   Als zijn vrouw sterft, zoekt hij een andere
   vrouw; hij is gebonden aan de vrouw. Waarom
   zou hij haar slecht noemen?
   Uit haar werden koningen geboren.
   De vrouw is geboren uit de vrouw;
   Zonder de vrouw zou er helemaal niemand zijn.
   Oh Nanak, alleen maar de Heer zelf is zonder een vrouw.
   De mond die de Heer steeds prijst is gezegend en mooi.
   Oh Nanak, deze gezichten zullen schitterend zijn
   in het Hof van de Ware Heer. II 2 II
   ( Guru Granth Sahib, pg 473)
 

Terug naar boven

 
PS: Als er nog andere vragen zijn welke u beantwoord wilt zien in dit gedeelte, schrijf het ons dan op Sikhsinholland@gmail.com

 

 
See Also :  Gurbani Kirtan
             -  Listen/Download Kirtan
 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl